Zuiderveld

Als onderdeel van de Waalsprong is de gemeente bezig met de ontwikkeling van Zuiderveld. Zuiderveld is een diverse wijk, qua (type) woningen en qua openbare ruimte. Het is een groene wijk met veel aandacht voor de natuurlijke beleving. Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkeling in het gebied.

NIEUWS 2024-04-18 Aanpassen bouwinrit Fase 3
Vanaf de Griftdijk bestaat een bouwinrit naar Zuiderveld. Een dergelijke bouwinrit zorgt ervoor dat we bouwverkeer scheiden van het gewone verkeer. Dit zorgt voor meer veiligheid voor alle verkeergebruikers.

De bouwinrit kruist het fietspad waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Om de veiligheid van de fietsers te vergroten wordt het fietspad ter hoogte van de bouwinrit wat verhoogd aangelegd. Dit zorgt ervoor dat chauffeurs de fietsers eerder zien. Daarnaast zorgt het ervoor dat de vrachtwagen omhoog in plaats van omlaag gaat. Dit zorgt voor snelheidsvermindering dat ook bijdraagt aan de veiligheid van de fietser.

De planning is dat deze werkzaamheden volgende week starten. Aannemer Van venrooij, de aannemer die deze werkzaamheden gaat uitvoeren, is hier ongeveer twee weken mee bezig. Het verhoogde fietspad blijft bestaan zo lang er werkzaamheden in Zuiderveld West plaatsvinden. Daarna wordt bekeken of de situatie blijft of dat het fietspad weer verlaagd wordt naar de oorspronkelijke vorm.

 

Nieuwsbrief
Elk kwartaal brengen wij een nieuwsbrief uit. Hierin wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke ontwikkelingen in Zuiderveld. Naast huis-aan-huis verspreiding kunt u onder het kopje ‘Bestanden’ de nieuwsbrieven teruglezen. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 26-09-2023