Welkom op MijnWijkplan

Op MijnWijkplan werken bewoners en gemeente samen om de openbare ruimte in de wijk nog prettiger te maken. Dit is de plek waar wensen/ideeën en plannen van bewoners en gemeente samenkomen. Op MijnWijkplan kunt u ideeën en plannen bekijken, er over meepraten en zelf ideeën insturen.

Bekijken

Op Mijnwijkplan bekijkt u alle ideeën en gemeentelijke projecten in de openbare ruimte van de wijk. U ziet welke ideeën ingediend zijn om de straten, pleinen, het groen en speelplekken in de wijk prettiger te maken. De ideeën die voldoende ondersteund worden in de wijk worden verder uitgewerkt en uitgevoerd. Meer informatie over de ideeën vindt u onder het kopje ideeën. Naast ideeën van bewoners vindt u ook de plannen van de gemeente op MijnWijkplan. U bekijkt deze plannen bij gemeentelijke projecten. Zo ziet u wat de gemeente van plan is in uw wijk en wanneer er gewerkt wordt buiten op straat. Elke wijk heeft een eigen wijkbudget dat bewoners samen met de wijkregisseur openbare ruimte inzetten om de wijk te verbeteren. Het bedrag en de verdeling bekijkt u op uw wijkpagina.

Meepraten

Naast bekijken kunt u ook meepraten op MijnWijkplan. Hiervoor heeft u een account nodig. Voor het aanmaken van een account worden uw voor- en achternaam gevraagd en een e-mailadres. Meer informatie over het account vindt u onder het kopje account. U kunt reageren op alle ideeën, plannen in uitwerking en gemeentelijke projecten in uitvoering. Daarnaast kunt u in uw eigen wijk hartjes uitdelen om een idee te ondersteunen. Hoe meer hartjes een idee verzamelt, hoe groter de kans dat het idee verder uitgewerkt wordt.

Insturen

Heeft u een goed idee om de wegen, pleinen, het groen of speelvoorzieningen in uw wijk nog mooier te maken? Plaats uw idee dan op MijnWijkplan. Om een idee te plaatsen heeft u een account nodig. Voor het aanmaken van een account worden uw voor- en achternaam gevraagd en een e-mailadres. Meer informatie over het account vindt u onder het kopje account. Om uw idee verder uit te werken is het belangrijk dat uw idee gesteund wordt in de wijk. Door hartjes te verzamelen laat u zien dat de wijk uw idee steunt. Dat kunnen digitale hartjes en reacties zijn op MijnWijkplan, maar ook handtekeningen op papier. Kijk voor meer informatie over het proces bij het kopje ideeën.

Is er iets kapot in uw buurt, ligt er afval of heeft u overlast? Meld het via Meld & Herstel. Dit kan via het online formulier of via de Meld & Herstelapp.

Contact opnemen

Als u een directe vraag wilt stellen over het platform of de werking daarvan kunt u contact opnemen met: