Werkzaamheden

Naast ideeën van bewoners vindt u op MijnWijkplan de projecten van de gemeente. U kunt over deze projecten meedenken en meepraten of gewoon zien wanneer er bij u in de straat gewerkt wordt.

In uitwerking

Werkzaamheden in uitwerking zijn projecten van de gemeente die nog uitgewerkt worden. Als bewoners kunt u meepraten over deze projecten en voorstellen doen. U vindt hier informatie over de bewonersavonden en het ontwerp. Ook ziet u wie de projectleider is en aan wie u uw vragen kunt stellen.

In uitvoering

Onder werkzaamheden in uitvoering vindt u de werkzaamheden buiten op straat. U leest hier wanneer er gewerkt wordt, wat er gedaan wordt en wie uw contactpersoon is.