Algemene voorwaarden

Wij zien graag dat bewoners betrokken zijn bij het verbeteren van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van hun wijk. Door mee te doen op Mijnwijkplan draag jij hier ook een steentje aan bij!

Mijnwijkplan is een digitaal platform waar bewoners kunnen communiceren met de Gemeente over de wensen, ideeën en plannen in een wijk. De Gemeente neemt de aangedragen ideeën en opmerkingen serieus. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend dat aangedragen ideeën en plannen daadwerkelijk door de Gemeente moeten worden uitgevoerd. De Gemeente zal zich wel inspannen om via het platform informatie en uitleg te geven waarom ideeën en plannen eventueel niet in uitvoering/in behandeling worden genomen.

Ook kunnen er geen rechten worden verleend op eventuele onjuistheden/niet meer actueel zijn van info. De Gemeente spant zich in om zo duidelijk mogelijk en zo actueel mogelijk info te verstrekken.

Wij verwachten verder van alle deelnemers op Mijnwijkplan dat zij zich houden aan de volgende spelregels:

  • We respecteren elkaar en elkaars mening
  • Mijnwijkplan.nl is vrij van discriminatie, belediging, intimidatie, laster en seksueel getinte content
  • Elke reactie, wens of idee is geplaatst onder de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende deelnemer en geeft de opvatting van die deelnemer weer
  • We delen geen privégegevens (zoals telefoonnummers en adresgegevens)
  • In de discussies reageren we beleefd en on-topic, d.w.z. we gebruiken geen scheldwoorden en discussiëren met elkaar over het betreffende onderwerp
  • In de discussies reageren we kort, bondig en in correct Nederlands
  • Deelname op Mijnwijkplan is vrij van enig commercieel doel en/of reclame-uitingen door gebruikers
  • Het verwijzen naar andere pagina's is toegestaan, de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die hierdoor ontstaat ligt bij de deelnemer die de betreffende reactie heeft geplaatst.
Mijnwijkplan heeft te allen tijde het recht om reacties te verwijderen, of deelnemers die zich niet aan de regels houden al dan niet permanent te blokkeren. Over ingrepen in reacties wordt niet gecorrespondeerd.