Toegankelijkheidsverklaring

Verklaring

PLANTERRA & Cell[0] streven ernaar dat het platform MijnWijkplan voldoet aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website MijnWijkplan.

PLANTERRA & Cell[0] verklaren dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website MijnWijkplan te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver PLANTERRA & Cell[0] zijn gevorderd met de toegankelijkheid van MijnWijkplan en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

Het platform MijnWijkplan is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens PLANTERRA & Cell[0] dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan.

 • Voor het ontwerp van het platform MijnWijkplan zijn alle wettelijke toegankelijkheidseisen toegepast.
 • Er is een automatische test uitgevoerd welke een gedeelte van de toegankelijkheidseisen heeft getest voor de gehele website en alle subdomeinen. Hieruit blijkt dat website en de subdomeinen geen afwijkingen van de toegankelijkheidseisen kent.
 • Het laten uitvoeren van een volledige toegankelijkheidstest, indien gewenst, is de verantwoordelijkheid van de afnemende overheidsinstantie.
 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://mijnwijkplan.nl/WCAG_2.0_Controle_MWP_Redesign.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-06-2019
   • Onderzoek uitgevoerd door: Cell[0]
   • Gebruikte standaard: WCAG 2.0 niveau AA
   • Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 24 maanden.
   • Onderzoeksmethode: Bij het handmatige onderzoek is er geen gebruik gemaakt van een goed gedocumenteerde evaluatiemethode ( WCAG-EM of gelijkwaardig).

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [ info@mijnwijkplan.nl ].

Samenvatting

Naam van de website MijnWijkplan
Van instantie PLANTERRA & Cell[0]
Verklaring PLANTERRA & Cell[0] streven ernaar dat het platform MijnWijkplan voldoet aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 ?
Datum van de verklaring De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-07-2020

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.