Ideeën

Onder de ideeën vindt u alle ingediende ideeën en kunt zelf uw idee indienen. U steunt een idee door een hartje uit te delen of mee te praten in de reacties.

Bij voldoende hartjes en/of reacties bekijkt de wijkregisseur samen met bewoners wat er nodig is om het idee te realiseren. Denk hierbij aan draagvlak, budget, beleid en technische haalbaarheid. Het idee is dan in uitwerking. 

Wanneer een idee daadwerkelijk uitgevoerd is zijn bewoners vaak nog steeds betrokken bij het plan. Bijvoorbeeld omdat zij het groen onderhouden of het zwerfafval opruimen. Deze actieve projecten vindt u onder het kopje actief.