In uitwerking

De ideeën die voldoende steun krijgen in de vorm van hartjes, reacties of handtekeningen worden verder uitgewerkt. Dit betekent niet dat het idee ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt, maar de wijkregisseur kijkt samen met u wat er nodig is om het idee uit te werken. Dit kan van alles zijn. Een grove schatting van de kosten, bodemonderzoek of een toets aan het bestemmingsplan. De wijkregisseur legt u uit wat u kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt. De fase in uitwerking is ook het moment om te onderzoeken of er echt draagvlak is in de wijk. Het kan zijn dat er een brief aan alle direct omwonenden gestuurd wordt of een bewonersavond georganiseerd wordt. Het kan ook zijn dat de wijkregisseur u vraagt om gericht handtekeningen te verzamelen van direct aanwonenden.