Ideeën

Onder de ideeën vindt u ideeën van bewoners en/of dient u uw eigen idee in. Mijn Wijkplan is bedoeld voor ideeën voor de openbare ruimte in de wijk. De openbare ruimte bestaat uit het grijs, het groen en voorzieningen voor spelen, bewegen en ontmoeten. Met het grijs bedoelen we de straten, stoepen, paden en pleinen. Onder het groen vallen alle groenstroken en -perken, de bomen en struiken en de parken.

Zo dient u een idee in

U dient een idee in door op de homepagina te kiezen voor stuur idee in. Om een idee in te sturen heeft u een account nodig. Voor het aanmaken van een account is uw voor- en achternaam en een e-mailadres nodig. Deze informatie is nodig zodat wij contact met u op kunnen nemen. Uw voor- en achternaam zijn zichtbaar op MijnWijkplan. Uw e-mailadres is niet zichtbaar op de website, maar alleen beschikbaar voor de wijkregisseur openbare ruimte. Meer informatie over uw account en de privacy vindt u onder het kopje account.

Bij het indienen van het idee kiest u zelf een titel, foto/afbeelding en een omschrijving van het idee. Ook kiest u een locatie. Dit kan op de kaart of u kunt zoeken op een adres. Tot slot kiest u een categorie en vinkt u aan of u gebruik maakt van het wijkbudget.

Lukt het niet om uw idee te plaatsen of heeft u vragen? Neem dan contact op met uw wijkregisseur openbare ruimte of bezoek een Stip bij u in de wijk.

Soorten ideeën op MijnWijkplan

Op MijnWijkplan vindt u ideeën van bewoners om de openbare ruimte nog prettiger te maken. De openbare ruimte bestaat uit het grijs, het groen en voorzieningen voor spelen, bewegen en ontmoeten. Met het grijs bedoelen we de straten, stoepen, paden en pleinen. Onder het groen vallen alle groenstroken en -perken, de bomen en struiken en de parken.

Bij het indienen van uw idee kiest u een categorie. Er zijn vier categorieën: Groen, Spelen bewegen en ontmoeten, Paden wegen en verkeer en overig.

Groen

In de categorie groen vallen alle ideeën die te maken hebben met groenstroken of –perken, bomen, struiken en grasvelden. Bijvoorbeeld een idee voor het veranderen of onderhouden van een groenstrook bij u in de straat valt in deze categorie.

Spelen, bewegen en ontmoeten

De categorie spelen, bewegen en ontmoeten is bedoeld voor alle ideeën die gaan over de voorzieningen in de openbare ruimte. Denk hierbij aan speeltuinen, moestuinen, beweegroutes en voorzieningen voor honden.

Paden, wegen en verkeer

Onder de categorie paden, wegen en verkeer vallen alle ideeën die te maken hebben met het grijs in de wijk. Het grijs bestaat uit alle straten, wegen, stoepen, paden en pleinen. Ook alle ideeën die te maken hebben met het verkeer vallen in deze categorie. Denk hierbij aan een goed idee om de straat verkeersveiliger te maken.

Overig

Past uw idee niet in een van de bovenstaande categorieën? Dan kiest u voor de categorie overig. Denk bijvoorbeeld aan ideeën over verlichting.

Wat gebeurt er met mijn idee?

Nadat u uw idee heeft ingediend op MijnWijkplan is het belangrijk om te laten zien dat uw idee gesteund wordt door uw buren. Er zijn verschillende manieren om een idee te steunen. Dit kan door het idee een hartje te geven op MijnWijkplan. U kunt hartjes uitdelen voor de ideeën in uw eigen wijk. Daarnaast kunt u een idee steunen door in de reacties aan te geven dat u het idee steunt. U kunt reageren op alle ideeën op MijnWijkplan. Naast digitale hartjes kunt u ook ondersteuning verzamelen op papier. U kunt bijvoorbeeld verzamelde handtekeningen opsturen aan de wijkregisseur. Deze ondersteuning wordt dan opgeteld bij de digitale ondersteuning.

De wijkregisseur neemt contact met u op en spreekt met u af wanneer er voldoende steun is voor uw idee. Ook geeft de wijkregisseur aan wat er nodig is om het idee verder uit te werken en/of uit te voeren.