Voor welke onderwerpen kunt u op MijnWijkplan terecht?

Lijst met onderwerpen voor op mijnwijkplan

U heeft ideeën om uw woonomgeving te verbeteren. Wellicht wilt u iets doen in de openbare ruimte, zoals een stenig pleintje vergroenen of zwerfafval opruimen, of wilt u de buurt meer bij elkaar brengen door het oprichten van een wandelclubje. Zulke ideeën passen goed op mijnwijkplan. Andere ideeën passen minder. Om u te helpen duidelijkheid te krijgen welke ideeën geschikt zijn voor op mijnwijkplan vindt u hier een overzicht. Voor ideeën die niet op deze site thuishoren geven wij aan waar u wel terecht kunt. Vanzelfsprekend is het onmogelijk om een uitputtende lijst weer te geven. Als u er via deze lijst niet uitkomt, dan kunt u altijd bellen met een van de projectmedewerkers. Via Wijkregisseurs - Gemeente Nijmegen vindt u contactgegevens.

Ideeën die goed passen op mijnwijkplan

Biodiversiteit
• Bloemenlint/vlindervriendelijke beplanting.
• Bijenhotel.

Duurzaamheid/Klimaatadaptatie
• Moestuinen.
• Pluktuinen.
• Fruitbomen.
• Meer bomen.

Spelen/bewegen/ontmoeten
• Beweegroute/wandelroute.
• Beweegtuinen.
• Speelaanleidingen. 
• Hondenspeeltuin. (Onder de Q&A op mijnwijkplan vindt u nadere uitleg hierover.).
• Bankjes.
• Skatebaan, crossbaan, tafeltennistafel, goaltjes.
• Picknicktafels.
• Jeu de boulesbaan.
• Watertappunten. (Onder de Q&A op mijnwijkplan vindt u nadere uitleg hierover.)

Let op: onder de Q&A op MijnWijkplan vindt u meer informatie over het BOSS-kader en de aanpak van gemeente Nijmegen in het herzien van haar speellandschap. Deze aanpak heeft gevolgen op het al dan niet in overweging kunnen nemen van spelen-gerelateerde wensen. 

Schone stad
• Opschoondag.
• Ludieke actie mbt hondenpoep. (Vlaggetjes erin steken, blauw spuiten, etc.)
• Fietsklemmen. (Onder de Q&A op mijnwijkplan vindt u nadere uitleg hierover.)


Sociale ideeën
• Burendag/buurtfeest.

• Leesclub.

• Eetclub.
• Creatieve/kunst club.

• Wandelgroep.

• Fietsclub.

• Muurschildering om de buurt te verfraaien.

• Maatjes project voor bijvoorbeeld: eenzame ouderen, vluchtelingen, mensen met een beperking om eenzaamheid tegen te gaan.

• Steungroep oprichten voor bijvoorbeeld: alleenstaande ouders, eenzame jongeren/ouderen, mensen die laaggeletterd zijn etc.

• Ontmoetingsplekken creëren in de buurt om contact met elkaar te stimuleren, nieuwe buren leren kennen.

• Boekenruilkast.

• Buurtwacht oprichten, voor de veiligheid in de buurt.

• Historische wandeling door de buurt maken.

• Activiteiten organiseren om de sociale cohesie te bevorderen, bijvoorbeeld speldagen, debatten, gesprekken over de buurt etc.

• etc.

Ideeën waarover u elders contact kunt opnemen

Meldingen mbt de kwaliteit van de openbare ruimte kunt u kwijt via 14024 of via de Meld en Herstelapp. Hier meldt u bijvoorbeeld losliggende tegels, kapotte of onvoldoende straatverlichting, onkruid, loshangende takken, kapotte bankjes, vermiste paaltjes, gedumpt afval, etc.

• Overlast door kamerverhuur kunt u ook melden via de Meld en Herstelapp of via 14024.
Meer informatie vindt u hier: https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/dossiers/dossier-kamerverhuur/vragen-en-antwoorden-over-kamerverhuur/

• Overlast in de openbare ruimte kunt u melden bij Toezicht en Handhaving. Tot 23 uur kunt u bellen naar 14024 of een melding doen via de Meld & Herstel app, als het minder acuut is.

• Indien u van mening bent dat er in uw wijk verkeersonveilige situaties bestaan, neemt u dan contact op met uw wijkregisseur. Deze bespreekt de situatie in een tweewekelijks overleg met verkeerskundigen.

Tegels eruit, groen erin en afkoppelen regenpijpen. U kunt hierover contact opnemen met Operatie Steenbreek https://www.debastei.nl/nl/educatie/steenbreek-nijmegen/over-operatie-steenbreek

• Indien u een wijkheldenteam wilt oprichten kunt u meer informatie vinden op https://www.dar.nl/scholen/wijkhelden/

Vragen over afvalbakken kunt u stellen aan Dar

• Als u een sportief idee heeft voor in de openbare ruimte, belt u dan via 14024 met een buurtsportcoach om te mogelijkheden te bespreken. 

• Indien u vragen heeft over geluidsoverlast (niet veroorzaakt door personen), dan kunt u via 14024 contact opnemen met Wim Wigerink.

• Klachten over houtstook kunt u melden via: www.stookwijzer.nu
• Klachten over bedrijven of vragen over milieu-eisen aan bedrijven kunt u stellen via de de ODRN https://www.odregionijmegen.nl/contact/
• Voor overige vragen over luchtkwaliteit kunt u bellen naar 14024 en vragen naar Henk Nijhuis.

• Het aardgasvrij maken van de wijken vereist vanzelfsprekend veel meer financiën dan dat het wijkbudget kan bieden. Meer informatie over subsidies voor het aardgasvrij maken van uw wijk vindt u hier:  https://www.nijmegen.nl/diensten/subsidies/subsidie-bewonersinitiatieven-energie/

• Ideeën mbt het woningaanbod, winkels, het voorzieningenniveau, het culturele aanbod, de infrastructuur, bedrijvigheid, sportvelden, etc. zijn wijkoverstijgende zaken en kunnen veelal niet uit het wijkbudget bekostigd worden. Belt u hiervoor 14024 en vraag bij welke ambtenaar u hiervoor terecht kunt.

Ideeën die u op een andere manier kunt realiseren
Gevelgroen/adoptie boomspiegel (https://www.nijmegen.nl/diensten/groen-inrichten/).
 

Minder geschikte ideeën
• Bloembakken.
De gemeente plaats het liefste planten in de grond. Planten in bakken water geven is in hete zomers een dagelijkse noodzaak. Dit kan alleen indien de bewoners zelf water willen geven.