Vossenpels Noord

Als onderdeel van de Waalsprong is de gemeente bezig met de ontwikkeling van Vossenpels Noord. Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkeling van het gebied.

Ambitiedocument, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan
In 2018 heeft de gemeente een ambitiedocument opgesteld voor Vossenpels Noord. In dit document is in grote lijnen beschreven wat de ambities voor Vossenpels Noord zijn. Dit document is uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Deze twee documenten geven aan waar wat gebouwd mag worden en wat voor uiterlijk en uitstraling de nieuwe wijk moet krijgen. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld door de gemeenteraad op woensdag 22 december 2021.

Beroep bestemmingsplan
Tegen het bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Dit betekent dat de meeste werkzaamheden die nodig zijn om de plannen te realiseren stil liggen totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan in de zaak. Wanneer dat zal zijn is op dit moment nog niet bekend. De gemeente gaat wel verder met het ontwerpen van een stedenbouwkundig plan en het uitvoeren van opruimwerkzaamheden in het gebied.

Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundige ontwerpers van de gemeente werken aan het stedenbouwkundig plan voor Vossenpels Noord. Dit is een tekening van de gewenste inrichting van het gebied. Het ontwerp voor Vossenpels Noord wordt opgeknipt in 3 à 4 gebieden. In elk stadium van het ontwerp (schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp) worden de tekeningen met de bewoners van het gebied gedeeld.

Opruimwerkzaamheden
De gemeente voert de komende maanden opruimwerkzaamheden uit in Vossenpels Noord.
De opruimwerkzaamheden worden uitgevoerd in 2 fases:

  • Fase 1: Pelseland en alles ten noorden daarvan.
  • Fase 2: Alles ten zuiden van Pelseland

Tijdens de opruimwerkzaamheden start de gemeente met het verwijderen van bovengrondse obstakels zoals grote stukken puin en bomen op vervuilde grond. Daarna worden de in het gebied aanwezige bodemverontreinigingen verwijderd. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan naar ontplofbare oorlogsresten (OOO) en wanneer deze aanwezig zijn worden ze verwijderd. Daarnaast wordt de Japanse duizendknoop, een invasieve exoot (een plant), in het gebied verwijderd.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u de presentatie en de brieven in de bijlage raadplegen.

De planning van de opruimwerkzaamheden ziet er als volgt uit:

Fase 1: Pelseland en alles ten noorden van Pelseland:
- Oktober/november 2021: verwijderen loods aan Pelseland
- Augustus/september 2022: Verwijderen bovengrondse obstakels
- September/oktober/november 2022: Verwijderen bodemverontreinigingen en OOO

Sanering Zandsepad:
- Mei t/m augustus 2022: Voorbereiding sanering
- Augustus / september 2022: Sloop opstal
- September 2022 t/m januari 2023: Saneren bodemverontreiniging

Fase 2: Alles ten zuiden van Pelseland:
- December 2022: Kappen bomen op vervuilde grond en verwijderen bovengrondse obstakels
- Vanaf januari 2023: Schoonmaken vervuilde grond. We gaan er vanuit dat deze werkzaamheden ongeveer 3,5 maand duren.
- Vanaf januari 2023: Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (OOO). We gaan er vanuit dat deze werkzaamheden in ieder geval tot eind juli 2023 duren. Mogelijk lopen de werkzaamheden uit tot na de zomer.

Verwijderen Japanse Duizendknoop:
- Juli/augustus 2022: Graafwerkzaamheden en verwijderen van de plant
- September 2022 t/m februari 2023: Monitoren.
- Maart 2023: Verwijderen maatregelen en opruimen bodemverontreiniging

Communicatie

Nieuwsbrief
Vanaf november 2022 vindt u op deze MijnWijkplanpagina regelmatig een nieuwsbrief. Hierin wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke ontwikkelingen in Vossenpels Noord. De nieuwsbrief vindt u onder het kopje 'Bestanden'. 

Klankbordgroep
Gedurende de gehele doorlooptijd van de planontwikkeling is er afstemming met de in overleg met bewoners samengestelde klankbordgroep. Binnen deze overleggen houden we de klankbord geïnformeerd over de actuele stand van zaken en halen we informatie op uit de omgeving.

Informatieavonden over de opruimwerkzaamheden
In januari 2022 heeft de gemeente de bewoners van fase 1 geïnformeerd over de opruimwerkzaamheden tijdens een informatieavond. Ook de klankbordgroep is geïnformeerd over de werkzaamheden. De presentatie van deze avond kunt u vinden in de bijlage.

In september 2022 heeft de gemeente een informatieavond over de opruimwerkzaamheden in fase 2 georganiseerd. Ook de klankbordgroep is geïnformeerd over de werkzaamheden. De presentatie van deze avond kunt u vinden in de bijlage.

Informatieavonden over het stedenbouwkundig plan
In juni 2022 heeft de gemeente de bewoners van het noordelijke deel van Vossenpels Noord (fase 1) geïnformeerd over stedenbouwkundig schetsontwerp tijdens een inloopavond. Ook de klankbordgroep is geïnformeerd over de het plan. De uitwerking van het stedenbouwkundig schetsontwerp kunt u vinden in de bijlage.

In oktober 2022 heeft de gemeente de bewoners van het zuidelijke deel van Vossenpels Noord (fase 3) geïnformeerd over stedenbouwkundig schetsontwerp tijdens een inloopavond. Ook de klankbordgroep is geïnformeerd over de het plan. De uitwerking van het stedenbouwkundig schetsontwerp kunt u vinden in de bijlage.


Vooropnamen woningen door Lengkeek
Voor het hele gebied Vossenpels Noord hebben wij de firma Lengkeek gevraagd om vooropnamen te maken van de woningen i.v.m. de werkzaamheden.
Om eventuele wijzigingen/schades die als gevolg van deze werkzaamheden zouden kunnen worden veroorzaakt, is het noodzakelijk dat de bestaande bouwkundige toestand van de woningen/panden, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde, wordt vastgelegd.
De bewoners in fase 1 hebben hierover al een brief ontvangen van Lengkeek.
De werkzaamheden voor de overige fases starten later dit jaar en t.z.t. ontvangen deze bewoners ook een brief van Lengkeek.

Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen? dan kunt u een mail sturen naar vossenpelsnoord@nijmegen.nl.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ik was ook al aan het zoeken. Wacht even af tot het weekend.

Antwoord

Hier zou de digitale bewonersbijeenkomst van 14 dec terug te zien zijn! maar waar?

Antwoord

Beste J. Thijssen, we zijn op dit moment bezig met de montage van de opname van gisteravond. De opname zal uiterlijk donderdag op deze pagina geplaatst worden.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 30-11-2020