Vossenpels Noord

Als onderdeel van de Waalsprong is de gemeente bezig met de ontwikkeling van Vossenpels-Noord. Op deze pagina kunt u informatie vinden over de ontwikkeling van het gebied, wat we hebben gedaan, wat we gaan doen en ook documenten raadplegen die toegevoegd zijn.

Tot nu toe:
Ambitiedocument, beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan:
In 2018 hebben we een ambitiedocument opgesteld voor Vossenpels Noord. In dit document is in grote lijnen beschreven wat de ambities voor Vossenpels-Noord zijn. Dit document is uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Deze twee documenten geven aan waar, wat gebouwd mag worden en wat voor uiterlijk en uitstraling de nieuwe wijk moet krijgen. Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld door de gemeenteraad op woensdag 22 december 2021.

Januari 2022
Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van de saneringswerkzaamheden die gaan plaatsvinden in Vossenpels Noord. We knippen de sanering in 2 fases. Fase 1 Pelseland en alles ten noorden daarvan. Fase 2 alles ten zuiden van Pelseland.
Tijdens de saneringswerkzaamheden starten we met het verwijderen van bovengrondse objecten om vervolgens ondergronds te kunnen werken. In de bodem verwijderen we bodemverontreinigingen en voeren we een onderzoek naar het opsporen van ontplofbare oorlogsresten (OOO) uit. Voor meer informatie kunt u de presentatie in de bijlage raadplegen.
Op dinsdag 18 januari 2022 hebben wij de bewoners die wonen in het gebied fase 1 geïnformeerd over de werkzaamheden. De presentatie van deze avond kunt u vinden in de bijlage.

Voor de werkzaamheden in fase 2 zullen we ook een bewonersavond organiseren voor de bewoners die in dit gebied wonen.

De planning ziet er als volgt uit:

Fase 1 alles ten noorden van Pelseland
- Loods reeds verwijderd oktober/november 2021
- Verwijderen bovengrondse obstakels februari 2022
- Verwijderen bodemverontreinigingen en OOO Maart / April 2022 (duur circa 2 maanden)
- Evalueren / optimaliseren

Fase 2 alles ten zuiden van Pelseland
- Voorbereiden t/m April 2022
- Aanbesteden mei / juni 2022
- Start uitvoering na zomervakantie 2022 (duur + 6 maanden)
- Uitvoeringsplanning in overleg met uitvoerende saneerder

Saneren Japanse Duizendknoop
- Snoeien en detectie december 2021
- Saneren week 27 en 28. Na de bouwvak worden de werkzaamheden afgerond
- Depot + 6 maanden

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u een mail sturen naar vossenpelsnoord@nijmegen.nl

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ik was ook al aan het zoeken. Wacht even af tot het weekend.

Antwoord

Hier zou de digitale bewonersbijeenkomst van 14 dec terug te zien zijn! maar waar?

Antwoord

Beste J. Thijssen, we zijn op dit moment bezig met de montage van de opname van gisteravond. De opname zal uiterlijk donderdag op deze pagina geplaatst worden.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 30-11-2020