Vossenpels Noord

Als onderdeel van de Waalsprong is de gemeente bezig met de ontwikkeling van Vossenpels-Noord. In 2018 hebben we een informatieavond georganiseerd over het ambitiedocument. In dit document is in grote lijnen beschreven wat de ambities voor Vossenpels-Noord zijn. Dit document is uitgewerkt en vertaald in een ontwerpbestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Deze twee documenten geven aan waar, wat gebouwd mag worden en wat voor uiterlijk en uitstraling de nieuwe wijk moet krijgen.

Vervolg
Naar aanleiding van de bewonersavond 14 december 2020 zijn er zienswijzen ingediend op het ontwerp bestemmingsplan en op het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Het College van B&W heeft de zienswijzennota, het aangepaste bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vrijgegeven en aangeboden aan de Raad.
Naar verwachting worden de stukken in december behandeld in de gemeenteraad en zal hierover een besluit worden genomen.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ik was ook al aan het zoeken. Wacht even af tot het weekend.

Antwoord

Hier zou de digitale bewonersbijeenkomst van 14 dec terug te zien zijn! maar waar?

Antwoord

Beste J. Thijssen, we zijn op dit moment bezig met de montage van de opname van gisteravond. De opname zal uiterlijk donderdag op deze pagina geplaatst worden.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 30-11-2020