Vernieuwingsgolf Rechters- en Kanunnikenbuurt

De gemeente is bezig met de herinrichting van de openbare ruimte van de Rechters- en Kanunnikenbuurt. Op deze pagina vindt u meer informatie. Ook worden hier ontwerpen, presentaties van bewonersbijeenkomsten en updates over het project geplaatst.

Ideeën voor de buurt? Deel ze met ons vóór 18 juni!
We nodigen u van harte uit om uw ideeën voor verbetering van de wijk nu, maar ook toekomstdromen voor de langere termijn te delen in de ideeënbus. Dat kan in verschillende vormen: teksten, tekeningen of video’s, alles is welkom! Stuur uw idee onder vermelding van naam en adres vóór 18 juni naar kanunnikenbuurt@nijmegen.nl. Vanaf 5 juni kunt u uw ideeën ook kwijt in een fysieke ideeënbus in de wijk, bij BUUR (Deken Hensburchstraat 2).

De vernieuwingsgolf
In een aantal buurten is de openbare ruimte aan vervanging toe. Het gaat om de straten, stoepen, riolering en groenplekken. De gemeente Nijmegen heeft geld vrijgemaakt om meerdere buurten de komende jaren te vervangen, vernieuwen en opnieuw in te richten. Dit project heet de "vernieuwingsgolf".

De Rechters- en Kanunnikenbuurt is een van de eerste buurten die vernieuwd wordt. De bestrating is op veel plekken slecht en de inrichting voldoet niet meer aan de eisen van nu. Daarom pakken we deze buurt als een van de eerste aan, samen met de buurt.

Het projectgebied
We gaan aan de slag met de volgende straten:

- Burggraafstraat, Baljuwstraat, Schoutstraat, Rakkerpad, Schepenenstraat, Drostpad, Heemraadstraat.
- Kanunnik Mijlinckstraat, Kanunnik vd Putstraat, Kanunnik Houberghstraat, Kanunnik van Lentstraat, Kanunnik Boenenstraat, Kanunnik van Osstraat, Kanunnik Pelsstraat, Kanunnik van Kekenstraat, Kanunnik Venboetstraat, Kanunnik van Mulicomstraat, Kanunnik Faberstraat.
- Deken de Raetstraat, Deken Heijdenstraat, Deken Gruenwaltstraat, Deken de Lanckstraat, Deken Hensburchstraat

Het project gaat niet over:
- de sportvelden
- de Sint Annastraat, de Heyendaalseweg, de Houtlaan, de Scheidingsweg

Wat gaan we doen?
Het doel is om de openbare ruimte te vervangen en deze klaar voor de toekomst te maken. We letten op thema's als klimaat, duurzaamheid, energie, circulariteit en gezondheid. De openbare ruimte bestaat uit de bomen en beplanting, straat, stoepen, openbare verlichting, verkeersborden, riolering en spelen.

Samen met de buurt
Dit jaar organiseren we verschillende bijeenkomsten in de wijk. Zo organiseren we begin juni (2024) een aantal buurtwandelingen. De komende tijd organiseren we ook inloopspreekuren in de wijk. Meer informatie hierover volgt binnenkort via mijnwijkplan.

Planning 
We zijn in 2023 gestart met de voorbereiding en onderzoeken:

  • Rioolinspectie
  • Bodemonderzoek voor regenwaterafvoer
  • Boomonderzoek om de kwaliteit van de bomen te bepalen
  • Parkeeronderzoek om de parkeerbehoefte te bepalen
  • Asfaltonderzoek om de herbruikbaarheid van de fundering te bepalen
  • Vragenlijst voor bewoners naar hun beleving van de openbare ruimte

In 2024 gaan we aan de slag met het ontwerp van de openbare ruimte. Samen met ontwerpbureau Urbis en bewoners gaat de gemeente aan de slag met de herinrichting van de buurt. 

Dringende klachten 
Heeft u dringende klachten over de openbare ruimte die niet kunnen wachten en die acuut om actie vragen? Meld deze dan via de meld & herstel app of via 14024. De dringende klachten die om directe actie vragen zal de gemeente oppakken. De minder urgente klachten zullen we meenemen in de uitvoering van het project.

Blijf op de hoogte
We versturen een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Aanmelden hiervoor kan door te mailen naar kanunnikenbuurt@nijmegen.nl

Heeft u nog vragen, tips of opmerkingen? Dan kunt u een mail sturen naar kanunnikenbuurt@nijmegen.nl

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

In de vernieuwingsgolf zit ook ruimte om de bestaande indeling van deze ruimte en denkbare aanpassingen aan te pakken. Te denken valt aan aanpassen van parkeerplaatsen in de Kanunnik van Kekenstraat en Deken Hensburchstraat. Wanneer deze schuin op het trottoir langs de flat komen beschik je over meer parkeerplekken voor openbare ruimtes als Samen sterk Nijmegen en Wijkplaats BUUR. Ook dient de openbare GFT ruimte vernieuwd te worden omdat deze een scheur heeft wat tot verder verval leidt. Wellicht het laatste te combineren met het idee om voor de vuilnis- en oud papier verzamelplekken een metalen hekwerk in de tuin te plaatsen a la de omheining van speeltuin Brakkefort. De straten zullen er en stuk netter en veiliger door worden.

Antwoord

Dag Andre, Onderwerpen zoals parkeren worden meegenomen in het ontwerpproces en worden ook besproken met de bewonerswerkgroep. Uw idee over de GFT ruimte wordt niet meegenomen in het project vernieuwingsgolf maar is bekend bij de afdeling Stadbeheer.

Antwoord

OK ik heb dit begrepen. Alle vuilnisproblemen zal ik voortaan en direct via de herstel melding melden. Afrasteringsoplossingen voor afvalzakken is niet acceptabel voor de gemeente omdat dit onvoldoende zou helpen tegen dieren. Een alternatief is de vervanging van de huidige GFT betonnen kast, welke een scheur bevat en gerepareerd/vernieuwd zou moeten worden. Mogelijk dat een (deels) ondergrondse metalen container hiervoor in de plaats zou kunnen komen waarin de omwonenden hun GFT/Plastic en restafval kunnen dumpen. Dit voorkomt verkeerd gebruik van verkeerde plastic zakken en zakken die openscheuren. Er is ruimte voor en de afvalproblematiek voor de directe omgeving is daardoor verdwenen. Mogelijk nog mee te nemen in de vernieuwingsgolf?

Antwoord

Heel positief dit totale vervangingsprojekt. Ik heb begrepen dat er nog met de gemeente en de wijkraad een soort schouw zal plaatsvinden voor wat betreft op- en aanmerkingen van indelingen en variaties. Voor wat betreft de bestrating lijkt mij de rode baksteen variant voor alle binnenstraten tussen Houtlaan en Scheidingsweg, zoals die zijn gebruikt bij o.a. de van Peltlaan en Driehuizerweg, een goede vervanging van het huidige slechte asfalt en betegeling. Ook duurzamer wat betreft onderhoud bij klussen. Vraag is wel of het gehele project geen nadeel ondervindt van de stikstofcrisis.

Antwoord

Ik ben hier zeker mee eens. Daarnaast denk ik dat het heel gezond is om te bekijken of dit ook voor de heemraadstraat gedaan kan worden. Deze komt uit op een fietsstraat naast de St Annastraat en vaak rijden autos net iets te snel de hoek om waardoor ze in de knel komen met fietsers. De heemraadstraat heeft op dit moment weinig gemarkeerde parkeerplaatsen en voor fietsers voelt de straat vrij onveilig aan, ookal zijn er drempels. Door gebruik te maken van rode stenen stenen en gemarkeerde parkeerplaatsen kan er een veilig gevoel voor de fietsers en jeugd die sport bij het sportcomplex gecreëerd worden terwijl de parkeergelegenheden behouden worden voor autos, maar op een gestructureerde manier.

Antwoord

In de wijk Brakkenstein komen steeds meer kinderen, zo ook de kinderen in mijn gezin. Het zou ontzettend leuk zijn als er meer speeltuinen zijn, op dit moment ligt in de kanunnik straten geen speeltuin, alleen brakkefort. Dit alleen toegankelijk onder begeleiding en je betaald ervoor. 2 of 3 speeltuinen die vrij toegankelijk zijn, zijn heel erg welkom.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 06-02-2023