Gebiedsvisie Campus Heijendaal

Aanleiding

De instellingen op Campus Heijendaal (Radboud Universiteit, Radboudumc en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en de gemeente Nijmegen hebben de wens om Campus Heijendaal verder te ontwikkelen tot een toegankelijk en duidelijk herkenbaar gebied voor haar gebruikers en de stad en met maatschappelijke betekenis voor de regio en ver daarbuiten. De partijen hebben daarom afgesproken om samen te werken aan een gezamenlijk toekomstbeeld voor het campusgebied, dat noemen we een gebiedsvisie.In de gebiedsvisie staan afspraken op hoofdlijnen over de inrichting van het gebied, voor de middellange (2030) en lange termijn (2040).

Campus Heijendaal is het geheel van de gronden en gebouwen van Radboud Universiteit, Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Campus Heijendaal ligt aan twee belangrijke hoofdwegen van de stad Nijmegen, de Sint Annastraat en de Heyendaalseweg. Het Radboudumc ligt vooral aan de Sint Annastraat terwijl de universiteit haar gezicht met name aan de Heyendaalseweg heeft. Aan de noordoostzijde van het terrein ligt de spoorlijn Nijmegen–Venlo en station Nijmegen Heyendaal. De gebouwen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen staan tussen de Kapittelweg en dit spoor. Langs het spoor ligt een vrije busbaan die de campus rechtstreeks met station Nijmegen verbindt (rondje Heyendaal). De terreinen van de campuspartners samen vormen het plangebied.

Belangrijkste opgaven gebiedsvisie

Door samen te werken aan een toekomstplan kan de ruimte beter worden benut en kunnen plannen beter op elkaar worden afgestemd. De belangrijkste doelstellingen die we uitwerken in de gebiedsvisie, zijn:

• Het vergroten van de levendigheid en het verblijfsklimaat van het gebied, zodat Campus Heijendaal naast een plek om te studeren, onderzoeken en zorg te ontvangen ook steeds meer een plek wordt om te werken, wonen, verblijven, ontmoeten en ontspannen.

• Verduurzaming van mobiliteit in, van en naar het gebied, oftewel: een duurzaam bereikbare campus.

• Het versterken van de onderlinge/interne samenhang van het gebied, zodat het gebied meer als één campus aanvoelt en functioneert.

• Het versterken van de verbindingen tussen Campus Heijendaal, de naastgelegen buurten en de rest van de stad, zowel fysiek als in functionele/relationele sfeer, zodat Campus Heijendaal nog meer een levendig onderdeel wordt van de stad.

• Het versterken van de bedrijvigheid op de campus, zodat de toegevoegde waarde van bedrijven voor onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact en banen verder kan worden vergroot.

• Samenwerken aan de (economische) profilering van Campus Heijendaal, zodat het profiel van Campus Heijendaal de (economische) profilering van stad en regio ondersteunt.

Participatie met belanghebbenden

We zijn ons ervan bewust dat de plannen die we voor Campus Heijendaal in de gebiedsvisie maken impact kunnen hebben op inwoners en organisaties in onze stad en gebruikers van het gebied. Deze belanghebbenden willen wij via participatie een stem geven bij het opstellen van de gebiedsvisie. Om dit op een goede manier te doen, hebben we een participatieplan gebiedsvisie Campus Heijendaal opgesteld waarin we beschrijven wat we via participatie willen bereiken, wat de belangrijkste thema’s voor participatie zijn, wie de belanghebbenden zijn en op welke manieren en momenten wij hen willen betrekken.

Planning

Het streven is om in het tweede kwartaal van 2023 een gebiedsvisie op te leveren die de ambities en plannen van de partijen op Campus Heijendaal en de gemeente beschrijft en waarin rekening is gehouden met de inbreng van belanghebbenden. De planning van het participatietraject en de drie participatiesessies die we willen houden hangt samen met de planning van de uitwerking van de gebiedsvisie. De planning ziet er (op hoofdlijnen) als volgt uit:

Participatie

• 12 Januari 2023, eerste bijeenkomst participatietraject - De bijeenkomst heeft plaatsgevonden, presentaties van de informatieavond vindt u terug op deze pagina.  

• Maart 2023, tweede bijeenkomst participatietraject

• April - mei 2023, derde bijeenkomst participatietraject

Besluitvorming

• Juni – juli, voorstel voor gebiedsvisie in college burgemeester en wethouders gemeente van Nijmegen

• Na zomer (Q3), besluitvorming over gebiedsvisie in gemeenteraad van Nijmegen

Projecten in de omgeving van Campus Heijendaal

Op Campus Heijendaal en in de directe omgeving staat de komende jaren een hoop te gebeuren. Binnen het samenwerkingsverband Duurzaam Bereikbaar Heijendaal wordt gewerkt aan de duurzame bereikbaarheid van de campus. In 2024 moet Station Heyendaal zijn getransformeerd tot een eigentijds station dat ook in de toekomst de groeiende hoeveelheid reizigers kan verwerken. En in de directe omgeving van de campus zijn plannen in voorbereiding voor studentenhuisvesting op de oude GGD locatie.

Wilt u meer weten over een van deze projecten, kijk dan op:

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/heijendaal/project/duurzaam-bereikbaar-heijendaal-

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/centrum/project/verbouwing-station-heyendaal-

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/nieuwbouw-groenewoudseweg-275-oude-ggd-locatie

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/professor-bellefroidstraat-nieuwbouw-ggd

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail: campusheijendaal@nijmegen.nl

Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Het was een rijke oogst van gedachten en standpunten op ronde 1 van 12 januari, die de organisatie volgens mij , ook goed heeft samengevat. Daarbij werd rekening gehouden met de frequenties. Het kan daarbij voorkomen dat sublieme individuele reacties "weg gemiddeld" worden. Een voorbeeld: de laatste reactie die mogelijk weinigen zagen over het voorstel van een light rail. Voor alles moet het aantal auto's terug door meer en beter OV, dit creeert veel ruimte op de weg, het plangebied en de omgeving. IK verwacht dat we bij de tweede bijeenkomst met gele briefjes moeten gaan selecteren. Dan zeker ook de waarde van individuele reacties meten.

Antwoord

Iedereen die er 12 januari niet bij kon zijn heeft nog een kans van zich te laten horen ! Mail naar campusheijendaal@nijmegen.nl Liefst voor 1 februari. Daarna wordt alles samengevat ter voorbereiding van de bijeenkomst in maart. Vraag aan Sandra van Reijmersdal : komt hier de samenvatting van de meningen van de deelnemers aan de werkbijeenkomst en alle nagekomen bijdragen per mail ?

Antwoord

Een overzicht van de ideeën en aandachtspunten die we op 12 januari en via de mail (tot 1 februari) hebben verzameld is binnenkort terug te vinden op MijnWijkplan.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 08-09-2022