Gebiedsvisie Campus Heijendaal

De campuspartners (Radboud Universiteit, Radboudumc en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en de gemeente Nijmegen hebben met elkaar afgesproken samen te werken aan een gebiedsvisie voor Campus Heijendaal.

De belangrijkste aanleiding voor het zetten van deze stap zijn de ambities en wensen die de partijen elk hebben voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De wens om Campus Heijendaal verder te ontwikkelen tot een toegankelijk en markant gebied is bij alle partijen aanwezig. Zo willen we zorgen voor toegevoegde waarde voor de gebruikers van de campus en de stad én voor maatschappelijke betekenis voor de regio en ver daarbuiten.

Belangrijkste opgaven

In de belangrijkste opgaven lijken de partijen elkaar ook te vinden. Het gaat hier bijvoorbeeld om opgaven als:

  • Het vergroten van de levendigheid en het verblijfsklimaat van het gebied. Campus Heijendaal moet naast een plek om te studeren, onderzoeken en zorg te ontvangen (de primaire functies van het gebied) ook steeds meer een plek worden om te werken, wonen, verblijven, ontmoeten en ontspannen.
  • Verduurzaming van mobiliteit, oftewel: een duurzaam bereikbare campus;
  • Het versterken van de onderlinge/interne samenhang van het gebied, zodat het gebied meer als één campus aanvoelt en functioneert.
  • Het versterken van de verbindingen tussen Campus Heijendaal, de naastgelegen buurten en de rest van de stad (zowel fysiek als in functionele/relationele sfeer), zodat Campus Heijendaal nog meer een levendig onderdeel wordt van de stad.
  • Het versterken van de bedrijvigheid op de campus, zodat de toegevoegde waarde van bedrijven voor onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact en banen verder kan worden vergroot.
  • Samen te werken aan de (economische) profilering van Campus Heijendaal, zodat het profiel van Campus Heijendaal de (economische) profilering van stad en regio ondersteunt.

Een gezamenlijk toekomstbeeld ontbreekt nog evenals één integraal plan waarin de wensen en uitgangspunten voor de ruimtelijke thema’s die spelen in het gebied samen komen. Het is om deze reden dat de partijen met elkaar tot een gebiedsvisie voor Campus Heijendaal willen komen.

 

Kijk ook bij:

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/heijendaal/project/duurzaam-bereikbaar-heijendaal-

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/centrum/project/verbouwing-station-heyendaal-

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/nieuwbouw-groenewoudseweg-ggd

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/professor-bellefroidstraat-nieuwbouw-ggd

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 08-09-2022