Spoorbuurt herinrichting openbare ruimte (fase 2 en 3)

Renovatie woningen Spoorbuurt Fase 2 en Fase 3 inclusief (deels) rioolvervanging en opknap openbare ruimte (2018 - 2019).

Woningcorporatie De Gemeenschap is in week 10 - 2018 gestart met fase 2 Renovatie woningen. (zie voor de diverse fases de bijlage die rechts onder op deze pagina onder bestanden hangt). De gemeente gaat nadat deze renovatie klaar is er achter aan om ook de buitenruimte (openbare ruimte) op te knappen. Dit gebeurt in overleg met bewoners. Op 28 juni is er een informatie-avond gehouden waarbij bewoners hierover geïnformeerd zijn. Ook is er input opgehaald bij bewoners. Er is een eerste schets voorgelegd, waarbij de volgende uitgangspunten zijn meegenomen:

- langs parkeren

- meer groen / plantvakken

- infiltratievoorzieningen aanbrengen en waterberging op straat dmv verhoogde banden

- waar mogelijk worden huisaansluitingen op gemeentegrond meegenomen

- participatie in het groen is mogelijk

- actie steenbreek: groen voor grijs: ook op particulier terrein zijn hier mogelijkheden voor.

De opkomst voor de bewonersbijeenkomst was groot! Circa 75 bewoners bezochten deze avond. Het plan is positief ontvangen. Wel werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het 'sparen/handhaven' van de bestaande bomen. Voor de presentatie op deze avond zie rechts in het scherm onder bestanden.

Eind september, begin oktober is er een tweede avond, waarin de eerder gegeven input door bewoners zoveel als mogelijk verwerkt wordt. Het verslag van deze avond en de gemaakte afspraken vindt u als bijlage onder bestanden rechts op deze pagina.

 

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 04-11-2019

Uitnodiging bewoners Spoorbuurt. Het eerst volgende Bewonersoverleg Spoorbuurt is op: Dinsdagavond, 6 november om 20:00u. Locatie: De Kentering – T-Huis Limoslaan 10. Op de agenda staat o.a. het verslag van het laatste overleg met projectteam Spoorbuurt, Gemeente Nijmegen en de vervolg stappen als klankbordgroep. Voor aanmelding,informatie en reacties, mail Bewonersoverleg Spoorbuurt spoor2019@gmail.com

Antwoord

Werknemers uit de stad bedoel ik dus.

Antwoord

Werknemers uit de stad bedoel ik dus.

Antwoord

Hallo ik wilde graag pleiten voor doorgaande wegen in de Spoorbuurt. Verschillende straten zijn nu doodlopende straten geworden. Met name in de Obrechtstraat vind ik het te gek voor woorden dat die is afgesloten, nog steeds rijden onbekende auto's de straat in om achteraan er achter te komen dat ze niet verder kunnen. En ook voor ons,bewoners, is het te zot voor woorden. Levensgevaarlijk zoals nu de fietsers de hoek om komen rijden de Obrechtstraat in, terwijl het een voetpad is. En op die hoek staat, in de tuin op no 25 'n dichte struik zodat wij "elkaar" niet kunnen zien. Herstel de Obrechtstraat aub weer zoals die was. En maak er 'n betaalt parkerenbuurt van zodat wij onze auto's fatsoenlijk kwijt kunnen en onze plaatsen niet meer in gebruik worden genomen door werknemers uit de staf of bezoekers van het Limosterrein of de omliggende betalende straten.

Antwoord

Contact gegevens Bewonersoverleg Spoorbuurt: spoor2019@gmail.com Paragraaf boomspiegels/plantsoenen. Operatie Steenbreek is gekoppeld aan het herinrichten van de Spoorbuurt. Wij komen graag in contact met bewoners uit de Spoorbuurt om de groenwensen voor de plantsoenen vorm te geven.

Antwoord

Bij deze een uitnodiging voor bewoners van de Spoorbuurt voor het 3e Bewonersoverleg Spoorbuurt over de herinrichting van de Openbare ruimte. Te weten donderdagavond 20 SEPTEMBER om 20:00u bij Wijkcentrum Ark van Oost. Zaal 3.1. Op de AGENDA staat: het samenstellen van een klankbordgroep en samenwerking met projectteam Spoorbuurt. De uitnodiging van het projectteam Spoorbuurt voor een 1e presentatie van het 2e SCHETSONTWERP herinrichting OR. De uitgewerkte paragrafen door deelnemers Bewonersoverleg; te weten: bomen, ecologische samenhang, parkeren, verkeerscirculatie, riolering, regenwater en speelplaatsen.

Antwoord

Bij deze een uitnodiging voor bewoners van de Spoorbuurt voor het 2e Bewonersoverleg Spoorbuurt over de herinrichting van de Openbare ruimte. Te weten dinsdagavond 28 augustus om 20:00u bij de Kentering, Limoslaan 10.

Antwoord

Maandagavond 16 juli 2018 is er een Bewonersoverleg Spoorbuurt. Op de agenda staat de Herinrichting Openbare Ruimte. Vanaf 19:30u In de kelderruimte van de Kentering, Limoslaan 10. Bewoners van de Spoorbuurt zijn Welkom. Op 5 juli 2018 is een mail met vragen verstuurd naar projectcoördinator Spoorbuurt, Gemeente Nijmegen, Martijn Remers. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Er zijn o.a. nog veel vragen over: *de uitgangspunten bij de herinrichting *parkeergelegenheid en verkeer inrichting *riolering en afwatering van het regenwater *het behoud van bestaande gezonde, beeldbepalende bomen *vergroting boomspiegels en aanplant nieuw groen *in hoeverre zijn ecologische principes in uw plan verwerkt – flora en fauna? *speel en verblijf gelegenheid en sfeerbeeld op straat. Er zijn nu een twintigtal buurtbewoners die betrokken willen blijven bij de planvorming. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking met het projectteam Spoorbuurt, Gemeente Nijmegen.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 04-07-2018