Kopseweg, kiss and ride

De openbare ruimte rondom de school aan de Kopseweg zal, na de nieuwbouw en verhuizing, opnieuw worden ingericht. In 2019 is met een afvaardiging van bewoners uit het gebied een ontwerp hiervoor gemaakt. De verschillende verslagen en versies van het plan vindt u terug onder documenten..

Stand van zaken 12 maart 2020

Op 12 maart 2020 hebben wij een informatiebrief gestuurd waarin staat wat we nou precies gaan doen en wanneer we dit willen doen. Deze brief staat bij de documenten.

De planning was afhankelijk van de toestemming van het RCE en het verkeersbesluit. We wilden de werkzaamheden in de meivakantie uitvoeren om overlast voor de school, de kinderen en de ouders te voorkomen.

De definitieve planten in de nieuwe plantvakken komen in het najaar. Dit is namelijk een betere periode om planten in de grond te zetten.

Stand van zaken 2 april 2020

Stopverbod tijdens breng en ophaaltijden.

Het definitieve ontwerp is op één punt aangepast. Het stopverbod aan de zijde van de school gaat in vanaf de verkeersdrempel ter hoogte van huisnr. 129. Dit is namelijk afgesproken met de buurt. De aangepaste tekening vindt u bij de documenten.

Het verkeersbesluit is gepubliceerd op 31 maart 2020. De bezwarentermijn loopt tot en met 13 mei 2020. Daarna kunnen we de borden ook plaatsen. Het verkeersbesluit vindt u op overheid.nl.

Aangepaste planning in verband met Corona-maatregelen

Wij hebben inmiddels ook de toestemming van het RCE. Daarom kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Omdat de scholen tot en met de meivakantie gesloten zijn, hebben wij besloten de werkzaamheden eerder uit te voeren. De werkzaamheden worden in week 16-18 uitgevoerd. De asfalteringswerkzaamheden staan gepland op 6 mei, maar kunnen mogelijk ook eerder worden uitgevoerd.

November 2020

De planten worden begin november 2020 in de plantvakken gezet. Daarmee is het project afgerond. 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 02-04-2020

Ik kan hier nog geen tekening vinden van het definitieve plan. Kan die geplaatst worden? Alvast bedankt!

Antwoord

Hoi Hans, ik heb het ontwerp, wat is opgesteld naar aanleiding van het bewonersoverleg, erbij gezet.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 04-11-2019

"Het ontwrp voldoet aan de parkeernormen", is makkelijk geschreven. Welke parkeernormen gelden er eigenlijk?

Antwoord

Ik was bij de bijeenkomst van 8januari en heb geen draagvlak gaconstateerd voor het plan van de heer Tannemaat zoals door henbin aanvang gepresenteerd

Antwoord

Beste heer Buchi, kunt u toelichten wat u niet duidelijk is aan de uitgangspunten en doelstellingen van het plan? Dan kan ik uw beredenering wellicht beter begrijpen. Mijn inziens is het wel duidelijk wat het doel is maar verschillen nog de meningen over hoe dit doel te bereiken. Daarbij wil ik graag toevoegen dat ik niet de conclusie deel dat er bij de aanwezige bewoners geen draagvlak was voor het gepresenteerde plan. Op een aantal punten was nog discussie over de te nemen maatregelen. Daar zijn nu afspraken over gemaakt.

Antwoord

Tijdens de bewonersavond op 8 januari 2019 is gebleken dat niet alle omwonenden op gelijke wijze zijn geïnformeerd en betrokken. Voor een deel van de aanwezigen was dit de eerste bijeenkomst waarvoor ze zijn uitgenodigd. Voor anderen was het al de vierde keer, vanaf 2017. Ook bleek dat uitgangspunten tijdens het proces zijn veranderd, onder andere door een handhavingsbesluit waar direct gevolg aan is gegeven, en toezeggingen die zijn gedaan. Er is onvoldoende duidelijkheid over de uitgangspunten en doelstellingen van het inrichtingsplan. En er is geen overeenstemming over. Wel duidelijk is dat er bij de aanwezige bewoners geen draagvlak is voor het op de avond gepresenteerde inrichtingsplan.

Antwoord

Beste heer Buchi, kunt u toelichten wat u niet duidelijk is aan de uitgangspunten en doelstellingen van het plan? Dan kan ik uw beredenering wellicht beter begrijpen. Mijn inziens is het wel duidelijk wat het doel is maar verschillen nog de meningen over hoe dit doel te bereiken. Daarbij wil ik graag toevoegen dat ik niet de conclusie deel dat er bij de aanwezige bewoners geen draagvlak was voor het gepresenteerde plan. Op een aantal punten was nog discussie over de te nemen maatregelen. Daar zijn nu afspraken over gemaakt.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 18-12-2018