Vernieuwingsgolf Rechters- en Kanunnikenbuurt

De gemeente is bezig met de toekomstbestendige herinrichting van de openbare ruimte van de Rechters- en Kanunnikenbuurt. Op deze pagina vindt u informatie over het project. Ook worden hier ontwerpen, presentaties van bewonersbijeenkomsten en updates over het project geplaatst.

De vernieuwingsgolf
In een aantal buurten is de openbare ruimte aan vervanging toe. Het gaat hier om de straat, de stoep, de riolering, en de groenplekken, die tegelijkertijd aan het einde van hun levensduur zijn. De gemeente Nijmegen heeft een investeringsbudget vrijgemaakt en gaat daarme de komende jaren meerdere buurten vervangen, vernieuwen en opnieuw inrichten. Dit heet de "vernieuwingsgolf". 

De Rechters- en Kanunnikenbuurt is één van de eerste buurten van de vernieuwingsgolf waar we in 2023 mee starten. De bestrating in de buurt is op veel plekken slecht, ook voldoet de inrichting niet meer aan de eisen die wij in 2023 hieraan stellen. Daarom wordt deze buurt als een van de eerste buurten aangepakt. Dit doen we samen met alle betrokken belanghebbenden uit de buurt, om tot een gedragen inrichting van de openbare ruimte voor de buurt te komen.

De invulling van de vernieuwingsgolf kan per buurt verschillen. Dat is namelijk afhankelijk van de (onderhoud)behoeften van de specifieke buurt en de bewoners.

De afbakening van het project
Het project betreft de volgende straten:

- Burggraafstraat, Baljuwstraat, Schoutstraat, Rakkerpad, Schepenenstraat, Drostpad, Heemraadstraat.
- Kanunnik Mijlinckstraat, Kanunnik vd Putstraat, Kanunnik Houberghstraat, Kanunnik van Lentstraat, Kanunnik Boenenstraat, Kanunnik van Osstraat, Kanunnik Pelsstraat, Kanunnik van Kekenstraat, Kanunnik Venboetstraat, Kanunnik van Mulicomstraat, Kanunnik Faberstraat.
- Deken de Raetstraat, Deken Heijdenstraat, Deken Gruenwaltstraat, Deken de Lanckstraat, Deken Hensburchstraat

Het project gaat niet over:
- de sportvelden
- de Sint Annastraat, de Heyendaalseweg, de Houtlaan, de Scheidingsweg

Doel van het project is om de ‘versleten’ openbare ruimte te vervangen én naar huidige maatstaven en techniek integraal en toekomst bestendig her in te richten.

Dit houdt onder meer in bij de herinrichting noodzakelijke maatregelen te onderzoeken en mee te nemen.

Thema’s waar in het project naar gekeken wordt; klimaatadaptatie, participatie, duurzaamheid, circulariteit, energietransitie, bewegen en gezondheid, etc. etc.

Het resultaat van het project is een integrale, toekomst bestendige herinrichting van de openbare ruimte van de buurt.

We kijken naar de gehele boven en ondergrondse openbare ruimte; de bomen & beplanting, de straat, het trottoir de openbare verlichting, spelen, meubilair, verkeersborden en de riolering.

Communicatie & participatie
De eerste maanden van 2023 gaan we aan de slag met een communicatie en participatieplan. We versturen een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Aanmelden hiervoor kan door te mailen naar kanunnikenbuurt@nijmegen.nl

Planning & Onderzoeken
Op hoofdlijnen zal het project in 2023 voorbereid worden. De voorbereiding bestaat uit het ophalen en inventariseren van informatie.

We starten met het uitvoeren van onderzoek;

- Een rioolinspectie om te bepalen welke riolering aan vervanging toe is
- Een bodemonderzoek om mogelijkheden voor hemelwaterinfiltratie in beeld te krijgen
- Worden alle bomen in openbaar gebied onderzocht; een 0 meting om de kwaliteit van de bomen te bepalen
- Een parkeeronderzoek om de parkeerbehoefte te kunnen bepalen
- Een asfaltonderzoek om teerhoudendheid te bepalen en herbruikbaarheid van de fundering

Dringende klachten over de openbare ruimte
Heeft u dringende klachten over de openbare ruimte die niet kunnen wachten en die acuut om actie vragen? Meld deze dan via de meld & herstel app of via 14024. De dringende klachten die om directe actie vragen zal de gemeente oppakken. De minder urgente klachten zullen we meenemen in de uitvoering van het project.

Vragen of opmerkingen
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u een mail sturen naar kanunnikenbuurt@nijmegen.nl.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

In de vernieuwingsgolf zit ook ruimte om de bestaande indeling van deze ruimte en denkbare aanpassingen aan te pakken. Te denken valt aan aanpassen van parkeerplaatsen in de Kanunnik van Kekenstraat en Deken Hensburchstraat. Wanneer deze schuin op het trottoir langs de flat komen beschik je over meer parkeerplekken voor openbare ruimtes als Samen sterk Nijmegen en Wijkplaats BUUR. Ook dient de openbare GFT ruimte vernieuwd te worden omdat deze een scheur heeft wat tot verder verval leidt. Wellicht het laatste te combineren met het idee om voor de vuilnis- en oud papier verzamelplekken een metalen hekwerk in de tuin te plaatsen a la de omheining van speeltuin Brakkefort. De straten zullen er en stuk netter en veiliger door worden.

Antwoord

Dag Andre, Onderwerpen zoals parkeren worden meegenomen in het ontwerpproces en worden ook besproken met de bewonerswerkgroep. Uw idee over de GFT ruimte wordt niet meegenomen in het project vernieuwingsgolf maar is bekend bij de afdeling Stadbeheer.

Antwoord

Heel positief dit totale vervangingsprojekt. Ik heb begrepen dat er nog met de gemeente en de wijkraad een soort schouw zal plaatsvinden voor wat betreft op- en aanmerkingen van indelingen en variaties. Voor wat betreft de bestrating lijkt mij de rode baksteen variant voor alle binnenstraten tussen Houtlaan en Scheidingsweg, zoals die zijn gebruikt bij o.a. de van Peltlaan en Driehuizerweg, een goede vervanging van het huidige slechte asfalt en betegeling. Ook duurzamer wat betreft onderhoud bij klussen. Vraag is wel of het gehele project geen nadeel ondervindt van de stikstofcrisis.

Antwoord

Ik ben hier zeker mee eens. Daarnaast denk ik dat het heel gezond is om te bekijken of dit ook voor de heemraadstraat gedaan kan worden. Deze komt uit op een fietsstraat naast de St Annastraat en vaak rijden autos net iets te snel de hoek om waardoor ze in de knel komen met fietsers. De heemraadstraat heeft op dit moment weinig gemarkeerde parkeerplaatsen en voor fietsers voelt de straat vrij onveilig aan, ookal zijn er drempels. Door gebruik te maken van rode stenen stenen en gemarkeerde parkeerplaatsen kan er een veilig gevoel voor de fietsers en jeugd die sport bij het sportcomplex gecreëerd worden terwijl de parkeergelegenheden behouden worden voor autos, maar op een gestructureerde manier.

Antwoord

In de wijk Brakkenstein komen steeds meer kinderen, zo ook de kinderen in mijn gezin. Het zou ontzettend leuk zijn als er meer speeltuinen zijn, op dit moment ligt in de kanunnik straten geen speeltuin, alleen brakkefort. Dit alleen toegankelijk onder begeleiding en je betaald ervoor. 2 of 3 speeltuinen die vrij toegankelijk zijn, zijn heel erg welkom.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 06-02-2023