Kanunnikenbuurt, herinrichting

Als onderdeel van de vervangingsgolf is de Gemeente Nijmegen bezig met de toekomstbestendige herinrichting van de Kanunnikenbuurt. Op deze pagina vindt u informatie over het project. Op deze pagina zullen presentaties van bewonersavonden geplaatst worden, ontwerpen, bewonersbrieven en aanvullende informatie over het project.

De vervangingsgolf
Gemeente Nijmegen gaat werk maken van de grote vervangingsgolf die eraan komt, voor de openbare ruimte, wegen, bruggen e.d. die 40-50 jaar geleden gebouwd zijn en die nu allemaal tegelijkertijd aan het einde van hun levensduur zijn.

De gemeente heeft daarvoor een investeringsbudget vrijgemaakt van €18.000.000. van dit investeringsbudget gaan we meerdere buurten aanpakken waarvan de Kanunnikenbuurt een van de buurten is waar we in 2022/2023 mee opstarten.

De keuze voor de eerste zes buurten is afgestemd met de andere grote opgaven, met name energietransitie, versnelling mobiliteitsopgave en biodiversiteit/duurzaamheid.

Vanzelfsprekend gaat de gemeente in gesprek met externe partners, zoals Vitens, Liander, woningcorporaties.

De invulling van de vervangingsgolf kan per buurt verschillen. Dat is namelijk afhankelijk van de (onderhoud)behoeften van de specifieke buurt en de bewoners.

De afbakening van het project
Het project betreft de volgende straten:

- Burggraafstraat, Baljuwstraat, Schoutstraat, Rakkerpad, Schepenenstraat, Drostpad, Heemraadstraat.
- Kanunnik Mijlinckstraat, Kanunnik vd Putstraat, Kanunnik Houberghstraat, Kanunnik van Lentstraat, Kanunnik Boenenstraat, Kanunnik van Osstraat, Kanunnik Pelsstraat, Kanunnik van Kekenstraat, Kanunnik Venboetstraat, Kanunnik van Mulicomstraat, Kanunnik Faberstraat.
- Deken de Raetstraat, Deken Heijdenstraat, Deken Gruenwaltstraat, Deken de Lanckstraat, Deken Hensburchstraat

Het project gaat niet over:
- de sportvelden
- de Sint Annastraat, de Heyendaalseweg, de Houtlaan, de Scheidingsweg

Doel van het project is om de ‘versleten’ openbare ruimte te vervangen én naar huidige maatstaven en techniek integraal en toekomst bestendig her in te richten.

Dit houdt onder meer in bij de herinrichting noodzakelijke maatregelen te onderzoeken en mee te nemen.

Thema’s waar in het project naar gekeken wordt; klimaatadaptatie, participatie, duurzaamheid, circulariteit, energietransitie, bewegen en gezondheid, etc. etc.

Het resultaat van het project is een integrale, toekomst bestendige herinrichting van de openbare ruimte van de buurt.

We kijken naar de gehele boven en ondergrondse openbare ruimte; de bomen & beplanting, de straat, het trottoir de openbare verlichting, spelen, meubilair, verkeersborden en de riolering.

Communicatie & participatie
De eerste maanden van 2023 gaan we aan de slag met een communicatie en participatieplan.

Planning & Onderzoeken
Op hoofdlijnen zal het project in 2023 voorbereid worden. De voorbereiding bestaat uit het ophalen en inventariseren van informatie.

We starten met het uitvoeren van onderzoek;

- Een rioolinspectie om te bepalen welke riolering aan vervanging toe is
- Een bodemonderzoek om mogelijkheden voor hemelwaterinfiltratie in beeld te krijgen
- Worden alle bomen in openbaar gebied onderzocht; een 0 meting om de kwaliteit van de bomen te bepalen
- Een parkeeronderzoek om de parkeerbehoefte te kunnen bepalen
- Een asfaltonderzoek om teerhoudendheid te bepalen en herbruikbaarheid van de fundering

Dringende klachten over de openbare ruimte
Heeft u dringende klachten over de openbare ruimte die niet kunnen wachten en die acuut om actie vragen? Meld deze dan via de meld & herstel app of via 14024. De dringende klachten die om directe actie vragen zal de gemeente oppakken. De minder urgente klachten zullen we meenemen in de uitvoering van het project.

Vragen of opmerkingen
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u een mail sturen naar kanunnikenbuurt@nijmegen.nl.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

In de wijk Brakkenstein komen steeds meer kinderen, zo ook de kinderen in mijn gezin. Het zou ontzettend leuk zijn als er meer speeltuinen zijn, op dit moment ligt in de kanunnik straten geen speeltuin, alleen brakkefort. Dit alleen toegankelijk onder begeleiding en je betaald ervoor. 2 of 3 speeltuinen die vrij toegankelijk zijn, zijn heel erg welkom.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 06-02-2023