Mogelijke locaties voor nieuw zwembad in Winkelsteeg

Winkelsteeg is aangewezen als het gebied voor een nieuw zwembad. Graag nodigen wij u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 21 juni 2022 over drie locaties binnen Winkelsteeg waar mogelijk een zwembad gerealiseerd kan worden.

Aanleiding
Winkelsteeg is het gebied voor de nieuwbouw van het zwembad als vervanging van de huidige zwembaden Dukenburg en West. De huidige zwembaden Dukenburg en Nijmegen-West zijn verouderd. Ook voldoen de zwembaden niet meer aan de huidige eisen voor energiezuinigheid, duurzaamheid en gebruik. Een nieuw zwembad in de Winkelsteeg vervangt beide zwembaden. En het gebied Winkelsteeg is goed bereikbaar vanuit de verschillende stadsdelen Dukenburg, Nijmegen Nieuw-West en Neerbosch-Oost.

Drie locaties
Binnen Winkelsteeg zien wij drie locaties die kans bieden om een zwembad te realiseren in combinatie met andere functies. Dit zijn de locatie naast de Jan Massinkhal, het parkeerterrein aan de Boekweitweg en park Winkelsteeg (sportveld aan Vossendijk). Al deze locaties zijn geschikt om naast de functie van zwembad ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Winkelsteeg. Deze drie locaties werken we nu verder uit in een vervolgonderzoek om te komen tot een definitieve locatiekeuze.

In het vooronderzoek hebben wij al gesproken met de verschillende gebruikersgroepen, huidige partijen die gebruik maken van het zwembad, KNZB, de seniorenraad, Stichting leergeld en de focusgroep Toekomstvisie Zwembad West. Graag horen wij nu vanuit uw perspectief de voor- en nadelen van deze drie locaties.

Plussen en minnen geven op Inloopavond
Op 21 juni a.s. wordt er van 17.00 tot 19.30 uur een inloopavond voor omwonenden en omliggende bedrijven gehouden in Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD te Nijmegen. U bent van harte welkom, u kunt op elk moment binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Tijdens deze avond kunt u zich laten informeren over de 3 locaties en kunt u de voor- en nadelen, de plussen en minnen van elke locatie aangeven. Ook informeren wij u over de verdere procedure en planning. Op de avond lopen betrokken ambtenaren rond om u te woord te staan.

De presentatie kunt u de dag na de inloopavond op MijnWijkplan/Winkelsteeg bekijken.

Bent u niet in de gelegenheid om die avond te komen, dan kunt u tot uiterlijk maandag 27 juni 2022 uw plussen en minnen doorgeven via winkelsteeg@nijmegen.nl.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Dukenburg /Meijhorst dient snel gecontacteerd te worden over alternatieve bestemming voor de locatie van het te verdwijnen zwembad. Geen woningbouw daar, maar ontmoetingsfunctie, bijv. combinatie ateliers / horeca / recreatie / educatie. Als ark Winkelsteeg gekozen wordt, dient voetgangers-fietsbrug over MaasWaalkanaal ook gerealiseerd te worden tussen Dukenburg (Malvert-Aldenhof) en Winkelsteegh. Verkeer vanuit Hatert over Vossendijk naar zwembad dient ontmoedigd te worden - Vossendijk kan extra verkeersdruk aan kant van Hatert niet aan.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 14-06-2022