Winkelsteeg - Sportcentrum met zwembad

Op de plek van de huidige Jan Massinkhal komt een nieuw sportcentrum met zwembad en dubbele sporthal. Het nieuwe sportcentrum wordt een integraal en duurzaam gebouw. Waar gezwommen, gesport en ontmoet gaat worden. We zijn trots op deze ontwikkeling. We kijken naar de mogelijkheden en luisteren naar de wensen van huidige gebruikers en overige betrokkenen.

Het nieuwe sportcentrum ligt in de gebiedsontwikkeling van Winkelsteeg. Er gaat de komende jaren veel veranderen in dit gebied. Winkelsteeg wordt een nieuw werk- en woongebied in Nijmegen. Waar meer gewerkt wordt, meer gewoond en waar meer ruimte is voor ontmoeting en ontspanning.

Enquete:

Het nieuwe sportcentrum met zwembad wordt een plek voor álle Nijmegenaren. Daarom willen we graag uw mening horen. Vul de enquête in via deze link: https://q.crowdtech.com/HzGtyL2eo06HEO_vu1XYqg .

 

Locatiekeuze:

De definitieve locatie voor het nieuwe zwembad is gekozen door de raad. De reacties van belangstellende zijn meegenomen in de afweging van de drie locaties. Op basis van die reacties en de aanbeveling uit het vervolgonderzoek is de locatie ‘hoek Weg door Jonkerbos en Nieuwe Dukenburgseweg’ als definitieve locatie gekozen. Via bijgaande link kunt u het stuk hieromtrent lezen, agendapunt 7.2: Besluitronde  (raadsvergadering) 21-12-2022

 

Meer informatie

Via de website van de gemeente krijgt u updates over de ontwikkelingen in Winkelsteeg.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen via winkelsteeg@nijmegen.nl.  

 

Of klik op de onderstaande links voor verdere informatie over Winkelsteeg:

Stationsomgeving Goffert - Veranderingen infrastructuur - MijnWijkplan

Winkelsteeg - Reactie op participatie over plannen Winkelsteeg - Goffert - MijnWijkplan

Winkelsteeg - Waar werken woont en wonen werkt (Bestemmingsplan) - Goffert - MijnWijkplan

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Dukenburg /Meijhorst dient snel gecontacteerd te worden over alternatieve bestemming voor de locatie van het te verdwijnen zwembad. Geen woningbouw daar, maar ontmoetingsfunctie, bijv. combinatie ateliers / horeca / recreatie / educatie. Als ark Winkelsteeg gekozen wordt, dient voetgangers-fietsbrug over MaasWaalkanaal ook gerealiseerd te worden tussen Dukenburg (Malvert-Aldenhof) en Winkelsteegh. Verkeer vanuit Hatert over Vossendijk naar zwembad dient ontmoedigd te worden - Vossendijk kan extra verkeersdruk aan kant van Hatert niet aan.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 14-06-2022