Winkelsteeg - Reactie op participatie over plannen Winkelsteeg

Reactie op participatie over Winkelsteeg

In dit document staan vragen en antwoorden naar aanleiding van de reacties tijdens de inloopbijeenkomsten op 4 en 6 oktober 2022 in de Jan Massinkhal, en de film over Winkelsteeg (‘Waar werken woont en wonen werkt’).

 

We hebben de vragen beantwoord op basis van de huidige stand van zaken én de onderzoeken die gebruikt zijn voor het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage voor Winkelsteeg. Er kunnen nog dingen veranderen. Bijvoorbeeld doordat we nieuwe kennis opdoen, of als iemand een zienswijze indient op het bestemmingsplan die leidt tot aanpassingen.

 

Bestemmingsplannen

Het (ontwerp)bestemmingsplan voor Stationsomgeving Goffert ligt vanaf 9 maart 2023 zes weken ter inzage, samen met het (ontwerp) bestemmingsplan geluidszone Winkelsteeg, het (ontwerp) beeldkwaliteitsplan Stationsomgeving Goffert en de milieueffectrapportage Winkelsteeg. Op 21 maart en 30 maart organiseren we twee inloopbijeenkomsten voor betrokkenen.

 

Meer informatie

Meer informatie over de inloopbijeenkomsten, de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwikkelingen in Winkelsteeg vindt u op de website van de gemeente https://winkelsteeg.nijmegen.nl/. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen via winkelsteeg@nijmegen.nl.