Winkelsteeg - Waar werken woont en wonen werkt (Bestemmingsplan)

Waar werken woont en wonen werkt

Winkelsteeg verandert naar een gezonde, levendige plek om te wonen en werken, klaar voor de toekomst. Winkelsteeg wordt een gebied dat steeds in beweging is.

Bestemmingsplan: wat gaat er gebeuren?

Op en rondom Winkelsteeg spelen de komende jaren veel verschillende ontwikkelingen. Voor al deze plannen geldt dat ze in de loop van tijd verder worden uitgewerkt. Dat doen we samen met bewoners, ondernemers, woningbouworganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties en andere belanghebbenden. We hebben eerder ook al gesproken met belanghebbenden over het uitwerken van de koers van Winkelsteeg. Hier gaan we nu stap voor stap mee door. Om dit mogelijk te maken zijn onder andere nieuwe bestemmingsplanen voor Winkelsteeg nodig.

De gemeente Nijmegen wil de komende jaren 10.000 woningen en 10.000 nieuwe banen realiseren binnen de huidige stadsgrenzen. Winkelsteeg speelt een belangrijke rol om deze ambities waar te maken. De ontwikkeling van Winkelsteeg moet ook zorgen voor een betere verbinding van de stadwijken Dukenburg en Lindenholt met de rest van Nijmegen.

Participatie met belanghebbenden

We zijn ons ervan bewust dat de plannen die we voor Winkelsteeg maken impact kunnen hebben op inwoners en organisaties in onze stad en gebruikers van het gebied. Omdat het een langdurig en ingewikkeld project is, met veel gevolgen voor verschillende doelgroepen, wil de gemeente alle belanghebbenden goed en tijdig informeren en bij de plannen betrekken. Hierdoor zorgen we met elkaar voor betere resultaten.

Deze werkwijze past bij het beleid van de gemeente om open en actief samen met de stad te werken aan de toekomst. In het collegebesluit leest u hoe de gemeente dit oppakt voor het gebied Winkelsteeg.

Lees collegebesluit 4.2 'Plan van aanpak strategisch omgevingsmanagement Winkelsteeg' in de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022. Zie onderstaande link onder het kopje 'extra informatie'.

Meer informatie

Via de website van de gemeente krijgt u updates over de ontwikkelingen in Winkelsteeg.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen via winkelsteeg@nijmegen.nl.  

 

Of klik op de onderstaande links voor verdere informatie over Winkelsteeg:

Stationsomgeving Goffert - Veranderingen infrastructuur - MijnWijkplan

Winkelsteeg - Sportcentrum met zwembad - MijnWijkplan

Winkelsteeg - Reactie op participatie over plannen Winkelsteeg - Goffert - MijnWijkplan

 

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 01-03-2023