Herinrichting openbare ruimte Jerusalembuurt

De gemeente Nijmegen verbetert de openbare ruimte in Jerusalem. Op deze pagina vindt u meer informatie over Jerusalem, de input van de buurt, de plannen en het proces.

Update juli 2022: definitief ontwerp en fasering werkzaamheden
Het definitief ontwerp voor de openbare ruimte in Jerusalem is klaar. Aan de hand van opmerkingen die bewoners het bouwteam tijdens de inloopavonden in mei hebben meegegeven is het voorlopige ontwerp aangepast naar een definitief ontwerp. Dit is het ontwerp dat gerealiseerd gaat worden*. Dit definitieve ontwerp, het concept groenplan dat met de werkgroep groen definitief gemaakt gaat worden en de reactienota (de antwoorden van het bouwteam op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen) zijn toegevoegd.

* Het ontwerp voor de Vuurdoornstraat (het gedeelte tussen de Boksdoorn- en Duindoorstraat) staat nog open voor reacties van aanwonenden. Dit ontwerp is na de inloopavonden zodanig gewijzigd dat aanwonenden nogmaals op- en aanmerkingen kunnen doorgeven.

Aan de documenten is ook de fasering van de werkzaamheden toegevoegd. Dit document maakt de werkvolgorde inzichtelijk. De data waarop in de straten gewerkt gaat worden zullen per brief en per straat kenbaar worden gemaakt.

Ook in de buurt is het ontwerp te bekijken: de infopanelen worden voorzien van het defintieve ontwerp en de faseringstekening.

Update juni 2021: bewonersavonden en infopanelen
Het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte in Jerusalem is klaar. Deze hebben we laten zien tijdens 3 digitale bewonersavonden. Alle bewoners van Jerusalem zijn hiervoor uitgenodigd. Als u erbij was: dank voor uw input en aanwezigheid! 

Er staan 2 informatieborden in de buurt. Daarop kunt u de voorlopige ontwerpen bekijken.  Locatie 1 is bij het kruispunt Boksdoornstraat / Ligusterstraat. Locatie 2 is bij de kruising Klimopstraat / Oude Graafseweg.

De Jerusalembuurt
De buurt heeft z’n naam te danken aan z’n uitstraling: witte, laagbouw- en hoogbouwwoningen met platte daken in smalle straten. De huizen zijn na de Tweede Wereldoorlog gebouwd met geld van de Marshallhulp. De kleine goedkope huurwoningen verrezen vanaf 1953 achter de Wolfskuilseweg en de Oude Graafseweg. Deze zogenaamde Airey-woningen werden in snel tempo gebouwd. Bijzonder is, is dat ze hierbij puin gebruikten van het bombardement op Nijmegen in 1944.

Een kans om de buurt op te knappen
Toen Jerusalem ingericht werd in 1953 hielden ze nog weinig rekening met auto’s. Dat is terug te zien aan de smalle straatjes. Binnen deze straatjes is op meerdere plaatsen het asfalt gescheurd of er zitten gaten in. Kortom: deze zijn aan vervanging toe. Ook het riool moet vervangen worden. Daarnaast is er nog een ontwikkeling in de buurt: woningcorporatie Talis herbouwt de 220 huurwoningen in Jerusalem en maakt ze aardgasvrij. Dit geeft een mooie kans om ook de openbare ruimte aan te pakken.

Ambities en uitgangspunten
Bij de start van het project is de gemeente in gesprek gegaan met de bewonersprojectgroep, basisschool de Zonnewende, de nutspartijen en Talis. In deze gesprekken kwamen wensen en ambities voor de buurt naar voren. Natuurlijk waren er verschillen in wensen, maar er bleken ook veel overeenkomsten te zijn. Een groene, duurzame, veilige en goed bereikbare buurt is voor alle partijen belangrijk. Deze wensen hebben we vastgelegd in een zogenaamd ambitieweb. Deze ambities staan centraal in het ontwerp. Dat betekent overigens niet dat alle wensen terugkomen in de plannen, want we zitten nou eenmaal gebonden aan bijvoorbeeld wet- en regelgeving. De volgende ambities kwamen uit de gesprekken en deze staan centraal in het ontwerp:

 • Optimaal inzetten op een veilige openbare inrichting en een bereikbare buurt;
 • Een klimaat- en toekomstbestendige openbare ruimte;
 • Eenheid en samenhang in de openbare inrichting binnen de buurt, waar wat te beleven is, waarbinnen groen verbindt en die aansluit op de rest van de wijk;
 • Inzetten op samenwerking tussen partijen en participatie van de bewoners;
 • De uitvoering van het werk moet gebeuren met aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en co2-uitstoot.

De uitgangspunten voor de plannen
De gemeente Nijmegen is bezig met het maken van de plannen, dus ze zijn nog niet definitief. Toch komen er al een aantal dingen uit de ambitiewebben naar voren die centraal staan in de plannen:

 • We maken Jerusalem een duurzame buurt;
 • We vervangen het asfalt voor klinkers;
 • We vervangen het riool en de huisaansluitingen;
 • We investeren in het behoud van openbaar groen en het aanplanten van nieuw groen;
 • We nemen maatregelen tegen wateroverlast.

De planning van de werkzaamheden
De gemeente bereidt dit project voor in 2020 en 2021. Op basis van de ambitiewebben en onderzoeken zijn we nu schetsen aan het maken. Deze schetsen leggen we weer voor aan de buurt. In overleg vertalen we de schetsen naar concrete ontwerpen. We verwachten eind 2021 het definitieve ontwerp te hebben, waarna we begin 2022 met het werk op straat kunnen beginnen. Hiervoor maken we een uitvoeringsplanning, die we afstemmen met Talis en de nutpartijen, om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. We doen het werk in fases volgens een bepaalde route.

De locatie
Het gaat over de volgende straten die binnen het project vallen;

 • Klimopstraat – Ligusterstraat – Mahoniastraat;
 • Duindoornstraat – Hulststraat – Kornoeljestraat;
 • Boksdoornstraat (gedeelte);
 • Vuurdoornstraat (gedeelte).

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Beste Redmar e.a Heb vorige week een A4 in de bus gekregen over de wijzigingen in de Vuurdoornstraat, maar de legenda is zo klein dat het onleesbaar is. Bovendien staat niet de hele Vuurdoornstraat erop. Kun je hem ook toevoegen aan het wijkplan, dan kan ik hem ook evt vergroten en lezen. Zijn de bewoners van de koopwoningen ook ingelicht? Vr gr Coen

Antwoord

Beste Coen, het ontwerp is toegevoegd en hierdoor beter leesbaar (zie definitief ontwerp - blad 1). Alleen bewoners van het weggedeelte tussen de Boksdoornstraat en de Duindoornstraat hebben de brief ontvangen: voor hen is het ontwerp van de straat aanzienlijk veranderd ten opzichte van het in mei gepresenteerde voorlopige ontwerp. Met vriendelijke groet, Jeroen Bosch

Antwoord

Als ik het goed gezien heb op de website van KPN wordt er in de Jerusalembuurt ook glasvezel aangelegd. KPN heeft in een eerder stadium in Heseveld al glasvezel aangelegd tot aan de Danielstraat (woningen van Portaal), maar de tussenliggende straten (Berberisstraat, Boksdoornstraat, etc.) staan voor zover mij bekend niet gepland. Ik snap dat het logistiek/organisatorisch misschien anders ligt, maar (kosten-)technisch gezien denk ik dat het (zowel voor KPN als bewoners) praktisch is om deze straten meteen mee te nemen om één aaneengesloten glasvezelgebied te krijgen. Ik kan me ook voorstellen dat voorzieningen zoals basisschool de Zonnewende, de bredeschool en de Daniël gebaat zijn bij de aanleg van glasvezel. Wellicht kan de gemeente bij KPN informeren of deze straten meegenomen kunnen worden? Vriendelijke groeten, Patrick van Elk

Antwoord

Ik kan geen duimpje zetten o.id. dus maar even zo. Eens met je bericht, Patrick! Glasvezel zou voor de buurt een mooie toevoeging zijn. Inmiddels zijn de nutsbedrijven al volop bezig maar nog geen brief over de exacte werkzaamheden. Fijn dat jij die wel hebt kunnen vinden bij KPN. Hopelijk kan de gemeente hier nog iets in betekenen.

Antwoord

Bas, ik zag op https://www.kpnnetwerk.nl/netwerkkaart/#locateAddress=true dat de Jerusalembuurt blauw is; in het groen zie je alle woningen die al over glasvezel beschikken.

Antwoord

Dag Patrick en Bas, Op de pagina die Patrick ook al heeft gevonden kunnen mensen zien waar er glasvezel komt binnenkort https://www.kpnnetwerk.nl/netwerkkaart/Vragen over nieuwbouw kunnen via site https://www.kpnnetwerk.nl/service-en-contact/ gesteld worden aan de klantenservice van KPN.De gemeente, Talis en de nutspartijen hebben overleg over de werkzaamheden en om de planning van werk zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Het werk inhoudelijk, en wat wel en niet wordt uitgevoerd bepalen de partijen zelf. Vragen daarover kunt u het beste aan de betreffende partij stellen. Vriendelijke groet, Redmar van Steen

Antwoord

Ik heb drie vragen over de correspondentie van 22 december aan de bewoners van de wijk. 1. In de ontvangen brief staan andere tijdsindicatie dan in dit wijkplan vermeldt zijn. Hierboven wordt gesproken over een definitief ontwerp eind 2021 en de start met de werkzaamheden in 2022. In de ontvangen brief staat dat er in week 2 van 2021 al begonnen wordt met werkzaamheden. Hoe zit dit nou precies? 2. In de brief wordt gesproken over werkzaamheden aan de straat, riolering, en netwerkkabels. Welk deel van de Boksdoornstraat valt nog wel onder de reikwijdte van de plannen? Bijvoorbeeld tussen de Wolfkuilseweg en de Klimopstraat. De straat is daar in slechte staat van onderhoud en is een aanrijdroute voor de Jerusalembuurt. 3. En wordt het netwerk dan ook vervangen voor glasvezel als de straat toch open ligt?

Antwoord

Beste Bas, Dank voor je vragen. In dit bericht lees je het antwoord hierop. 1) Het gaat over 2 verschillende soorten werkzaamheden. De nutsbedrijven gaan met de bekabeling aan de slag in week 2 van 2021. Het werk aan de openbare ruimte (straten, groen, parkeervakken, stoep, enz) start inderdaad in 2022. 2) In de Boksdoornstraat wordt de riolering gedeeltelijk vernieuwd en het asfalt vervangen. Dat is van de Wolfskuilseweg tot Ligusterstraat. 3) Hier heb ik nog geen antwoord voor je op kunnen vinden. Ik kom daar later bij je op terug, ik zal hieronder reageren. Alvast fijne kerstdagen!

Antwoord

Hoi Tom, Dank je wel voor je reactie tot zo ver. Ik wacht nog even af voor het antwoord op de laatste vraag. Dat zou anders mogelijk nog een mooi idee zijn om mee te nemen. Als de straat toch al open ligt... lijkt me dat voordeliger dan hem opnieuw open moeten breken. Ook jij fijne dagen!

Antwoord

Beste Bas, Allereerst: de beste wensen voor 2021! Ik zou nog terugkomen op je 3e vraag. Voordat de nutspartijen aan de slag gaan in de buurt, krijgen alle bewoners een brief van hen. Daarin vind je meer informatie over de uitvoering en het netwerk, en er staan contactgegevens in de brief. Je kunt het beste je vragen over kabels en leidingen aan de nutspartijen stellen, zij weten er alles van. Met vriendelijke groet, Tom Kottink

Antwoord

Hoi Tom, Jij ook de beste wensen voor 2021. Bedankt voor je reactie. Hopelijk is de brief op tijd om nog invloed te hebben op de werkzaamheden. Oud koper voor nieuw koper vervangen lijkt me zonde van de centen. Groet, Bas

Antwoord

Wanneer is Neerbosch-Oost aan de beurt? De meeste straten zijn 50+ jaar oud en zijn ook sterk verouderd. Een paar voorbeelden: Gaten in de wegen, gaten in veel trottoirs, oude lichtmasten, Auto's en brommers die veel te hard rijden door het gebrek aan obstakels, de Nocturnestraat is te smal voor de bus. Hierdoor krijg je gevaarlijke omstandigheden met andere weggebruikers, de fietsersoversteekplaats tussen de Aubadestraat en de Otto C. Huismanstraat is niet al te veilig. En de Dorpsstraat kan echt niet meer! Deze straat heeft ook een reconstructie nodig. Er zitten zo veel gaten in de weg en de gaten zijn zo groot, dat ik deze weg vermijdt met de fiets.

Antwoord

Beste Peter, het budget om woonstraten op te knappen is beperkt en we kunnen slechts enkele straten per jaar opknappen. In veel buurten zijn de straten 60 tot70 jaar oud en die komen eerst aan de beurt. We proberen het opknappen ook zo veel als mogelijk te combineren met andere werkzaamheden, zoals het vervangen van de riolering, aanleg van een snelfietsroute of de energietransitie. De straten in Neerbosch-Oost staan voorlopig niet op de planning voor groot onderhoud. Natuurlijk kunt u bij gevaarlijke situaties altijd een melding maken via Meld&Herstel https://www.nijmegen.nl/diensten/melden-aan-de-gemeente/meld-herstel/. We zorgen dan voor een reparatie of andere ingreep die het direct gevaar wegneemt. Vriendelijke groet, Redmar

Antwoord

Ik wil heel graag de tekeningen van het voorlopige plan in kunnen zien

Antwoord

Beste Lies, wij zijn nog niet zover met het ontwerp. Zodra we een ontwerp hebben wordt deze op deze projectpagina geplaatst en zullen we het ontwerp delen met de bewoners. Hoe we dat organiseren is voor ons nog zoeken in verband met de COVID-19 maatregelen. We passen deze week deze projectpagina aan met de meest up to date informatie. Vriendelijke groet, Redmar

Antwoord
Idee is ingestuurd op 06-10-2020