Nieuwbouw Vossenlaan 44

 

Op deze pagina vindt u updates over het nieuwbouwproject op de Vossenlaan 44.

 

U kunt de digitale informatieavond van 25 maart terugkijken

Tijdens deze avond stond het ontwerp-bestemmingsplan centraal. De Waalboog vertelde over hun plannen voor de zorgwoningen, de architect presenteerde de globale impressies en vanuit de gemeente werd het ontwerp-bestemmingsplan toegelicht. De informatieavond is opgenomen. U kunt deze terugkijken via https://youtu.be/YZucZRjmz6k  

Ook kunt u de presentatie in pdf terugzien in de linkerbalk op dit scherm.

 

De vervolgstappen

Op 9 maart is het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld door het college van B en W. Hierover is de buurt geïnformeerd op 25 maart tijdens de digitale informatieavond. Van donderdag 18 maart tot en met woensdag 28 april ligt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. De gemeente behandelt de zienswijzen van mei tot en met juli 2021. Vervolgens gaat het bestemmingsplan met zienswijzennota naar het college van B en W. We verwachten dat in het najaar 2021 de gemeenteraad het bestemmingsplan kan vaststellen. Ook de omgevingsvergunning wordt behandeld in het najaar. 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 29-03-2021