Nieuwbouw Vossenlaan 44

Op deze pagina vindt u updates over het nieuwbouwproject aan de Vossenlaan 44.

Ontwerpbestemmingsplan
Op 9 maart 2021 is het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hierover is de buurt geïnformeerd op 25 maart tijdens een digitale informatieavond. Tijdens deze avond stond het ontwerpbestemmingsplan centraal. De Waalboog vertelde over hun plannen voor de zorgwoningen, de architect presenteerde de globale impressies en vanuit de gemeente werd het ontwerpbestemmingsplan toegelicht. De informatieavond is opgenomen. U kunt deze terugkijken via https://youtu.be/YZucZRjmz6k  
Ook kunt u de presentatie in pdf terugzien op deze pagina.

Van donderdag 18 maart tot en met woensdag 28 april 2021 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Hierop konden zienswijzen worden ingediend.

Vastgesteld bestemmingsplan
Op 9 maart 2022 is het bestemmingsplan 'Nijmegen Midden 2015 - 7 (Vossenlaan 44) door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de vaststelling zijn 4 moties aangenomen:
- Brede groenstroken met bomen voor gelukkiger inwoners
- Duurzaam, groen en natuurinclusief als uitgangspunt
- Veilig Verkeer in de Vossenlaan
- Evalueer het participatieproces

Bijeenkomst 2 mei 2022
Op 2 mei is er met bewoners en de ontwikkelende partij een bijeenkomst geweest om te bespreken hoe het beste uitvoering te geven aan de moties.
Op deze pagina is de presentatie van deze avond bijgevoegd. Ook is opgenomen het concept voor de inrichting van de buitenruimte.

Er komt nog een vervolg op deze bijeenkomst.


Contactpersonen gemeente Nijmegen
Frank Engelen, projectleider
Trudy Kaal, projectassistent
 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 29-03-2021