Stationsgebied project Vijfknoop - Krayenhofflaan

Wat verandert er?

Bij het project Vijfknoop wordt de kruising aan de Tunnelweg, Marialaan, Tweede Oude Heselaan, Krayenhoflaan en Koninginnelaan opnieuw ingericht. De kruising wordt veiliger en kan straks het verkeer beter verwerken. Motorvoertuigen kunnen hierbij niet meer vanaf de Tunnelweg de Krayenhofflaan in- en uitrijden, naast Vissers Meubelen komt een nieuwe weg zodat de wijk bereikbaar blijft.

De hondenuitlaatplaats aan de Eerste Oude Heselaan krijgt een nieuwe plek in de Kauwstraat, deze weg wordt anders ingericht. Op de plek van de hondenuitlaatplaats komt een parkje gemaakt met waterbergingsfunctie voor regenwater. De Krayenhofflaan wordt een fietsstraat. Dat betekent dat auto’s te gast zijn.

De voorlopige ontwerpen

Voor de voorbereiding van de plannen vormen deskundigen van de gemeente en aannemer Van Gelder een bouwteam. Het bouwteam heeft de afgelopen maanden het voorlopige ontwerp uitgewerkt. Hierop ziet u welke werkzaamheden er plaatsvinden en welk groen er gepland staat.

Op 17 mei 2023 zijn deze ontwerpen besproken met de bewoners van dit gebied tijdens een bewonersavond. Met hun reacties werkt het bouwteam daarna de definitieve ontwerpen uit.

U vindt de volgende tekeningen:

Bord 1: Krayenhofflaan Noord

Bord 2: Krayenhofflan Zuid

Bord 3: Eerste Oude Heselaan / Kauwstraat

Bord 4: Tunnelweg

Bord 5: Thema Verkeer

Bord 6: Thema Groen

Hoe werkt de nieuwe kruising?

Bekijk hiervoor het filmpje via nijmegen.nl/vijfknoopvideo

Heeft u vragen?

Stuur een e-mail naar stationsgebied@nijmegen.nl. 

Vergunningen en procedures

Voor het project Vijfknoop is het noodzakelijk om 44 bomen te kappen, 33 nieuwe bomen worden weer in het gebied geplant. In het document Bijlage 4 Bomenaanpak vindt een beschrijving waarom deze bomen gekapt moeten worden en hoe de afweging is uitgevoerd. Dit document is bij de kapaanvraag gevoegd.

De omgevingsvergunning voor de kap van de bomen is verleend op 24 juli 2023. U kunt de vergunning vinden via de volgende link: Gemeenteblad 2023, 323914 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).  In de vergunning leest u hoe u bezwaar kunt maken. 

In de Kwikstaarthof willen we extra bomen planten om de gekapte bomen te compenseren, In september organiseren we een bijeenkomst met omwonenden hierover.   

Meer informatie

Meer informatie leest u in de brief aan de raad van 16 mei 2023, agendapunt 4.7: 

Agenda Nijmegen - B&W Besluitenlijst en besluiten dinsdag 16 mei 2023 12:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 15-05-2023