Stationsgebied project Vijfknoop - Krayenhofflaan

Wat verandert er?

Bij het project Vijfknoop wordt de kruising aan de Tunnelweg, Marialaan, Tweede Oude Heselaan, Krayenhoflaan en Koninginnelaan opnieuw ingericht. De kruising wordt veiliger en kan straks het verkeer beter verwerken. Motorvoertuigen kunnen hierbij niet meer vanaf de Tunnelweg de Krayenhofflaan in- en uitrijden, naast Vissers Meubelen komt een nieuwe weg zodat de wijk bereikbaar blijft.

De hondenuitlaatplaats aan de Eerste Oude Heselaan krijgt een nieuwe plek in de Kauwstraat, deze weg wordt anders ingericht. Op de plek van de hondenuitlaatplaats komt een parkje gemaakt met waterbergingsfunctie voor regenwater. De Krayenhofflaan wordt een fietsstraat. Dat betekent dat auto’s te gast zijn.

De ontwerpen zijn op verschillende momenten gepresenteerd en besproken met de omgeving. Deze ontwerpen kunt uw downloaden bij informatie. 

Planten van bomen in de Kwikstaarthof

Voor de aanleg van de Vijfknoop zijn 44 (grotendeels ongezonde) bomen gekapt en worden 33 nieuwe bomen weer teruggeplant. We planten de extra bomen in de Kwikstaarthof, om het tekort te compenseren. Het groenplan voor de Kwikstaarthof vindt u bij informatie. De voorbereidende werkzaamheden starten half december. In januari worden de planten en bomen geplant. 

Planning en informatiebrieven volgende fases project Vijfknoop - laatste stand van zaken

Sinds 15 januari wordt gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Krayenhofflaan tussen de Voorstadslaan en de Kauwstraat. De Krayenhofflaan wordt op donderdag 2 mei 2024 tussen 06.00 en 18.00 uur geasfalteerd tussen de Havikstraat en de Kauwstraat. In bijgaande brief leest u wat er precies gaat gebeuren

Vanaf zondag 12 mei beginnen de werkzaamheden aan de volgende fase, namelijk op het gedeelte Krayenhofflaan tussen de Kauwstraat-Tunnelweg, de Kauwstraat en de kruising van de Eerste Oude Heselaan met de Kauwstraat. In bijgaande brief leest u wat er precies gaat gebeuren. 

Informatieavond in juni 2024
Om u zo goed mogelijk te blijven informeren, houden we op donderdag 13 juni 2024 een inloopavond van 19.00 - 20.30 uur in wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan. Schrijf deze datum alvast in uw agenda. Bewoners van het gebied ontvangen in januari een uitnodiging. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de uitvoering: download de bouwapp van aannemer Van Gelder. Deze vindt u in de bewonersbrieven.

Hoe werkt de nieuwe kruising?

Bekijk hiervoor het filmpje via nijmegen.nl/vijfknoopvideo

Heeft u vragen?

Stuur een e-mail naar stationsgebied@nijmegen.nl. 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 15-05-2023