Herinrichting Spoorbuurt

 

Gemeente Nijmegen gaat de openbare ruimte in de Spoorbuurt vervangen. Op deze pagina vindt u informatie over dit project. Ook worden hier ontwerpen, presentaties van bewonersbijeenkomsten en updates over het project geplaatst.

Doel van het project
Doel van het project is om de openbare ruimte in de Spoorbuurt te vervangen en naar huidige maatstaven en techniek integraal en toekomstbestendig her in te richten. Extra focus ligt daarbij op een aantal aandachtspunten:

- Water: de Spoorbuurt is een wijk met relatief veel kans op wateroverlast. Nu en in de toekomst. We gaan actief op zoek naar oplossingen om dit tegen te gaan.
- Bewonersparticipatie: bij de herinrichting houden we zo veel mogelijk rekening met de behoeften en wensen van bewoners. We zetten daarom vanaf het begin in op duidelijke communicatie en gesprekken met bewoners in de buurt.
- Bomen en vergroening: we streven naar een groene wijk. Bestaande bomen blijven zo veel      mogelijk behouden. Hier voeren we onderzoeken voor uit. Als er ruimte is, voegen we meer groen toe.

Dit project is onderdeel van de vernieuwingsgolf openbare ruimte van Gemeente Nijmegen. Zie voor meer informatie hierover het kopje “De vernieuwingsgolf” onder aan deze pagina.

Met welke straten gaan we aan de slag?
Het project betreft de volgende straten:

- Sweelinckstraat;
- Dunklerstraat;
- Obrechtstraat;
- Verhulststraat;
- Valeriusstraat;
- Richard Holstraat;
- Diepenbrockstraat;
- Willem Heijdtstraat; 
- Wagenaarstraat.

Daarnaast worden er mogelijk werkzaamheden uitgevoerd in het gebied rondom deze straten, zoals:

- een mogelijke opvangbak voor rioolwater onder het sportveld (voor in het geval van hevige regenval);
- een mogelijke wadi in het groen;
- mogelijk aanpassen of kappen van hagen om de Spoorbuurt en en Limospark bete rop elkaar aan te laten sluiten;
- mogelijk plaatsen van bomen in de overgang tussen de Spoorbuurt en het Limospark om een koelteplek te creëren (voor in het geval van een hittegolf);
- mogelijk extra vergroening in de Van ’t Santstraat;
- mogelijke aanpassingen aan de aansluiting tussen het riool van de Van ’t Santstraat en het riool van de Spoorbuurt.

Communicatie & participatie
We willen graag een goede samenwerking met bewoners uit de buurt. Daarom vragen we bewoners vanaf de start van het project om input over wat zij belangrijk vinden en waar zij verbeterpunten zien. Dit doen we in de vorm van bewonersbijeenkomsten, vragenlijsten en huisbezoeken. Bewoners worden hierover per brief geïnformeerd.

Planning
In 2023 starten we met de voorbereiding voor de werkzaamheden. Naar verwachting starten we in het najaar van 2024 met de werkzaamheden.

Dringende klachten over de openbare ruimte
Heeft u dringende klachten over de openbare ruimte die niet kunnen wachten en die acuut om actie vragen? Meld deze dan via de meld & herstel app of via 14024. De dringende klachten die om directe actie vragen zal de gemeente oppakken. De minder urgente klachten nemen we mee in de uitvoering van het project.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Stuur dan een mail naar spoorbuurt@nijmegen.nl.

De vernieuwingsgolf
Op verschillende plekken in de stad is de openbare ruimte aan vervanging toe. Het gaat hier om openbare ruimte, wegen, bruggen e.d. die 40-50 jaar geleden gebouwd zijn en die nu allemaal tegelijkertijd aan het einde van hun levensduur zijn. Gemeente Nijmegen gaat de komende jaren aan het werk met het vervangen hiervan. Dit noemen we de vernieuwingsgolf.

De gemeente heeft daarvoor een investeringsbudget vrijgemaakt van €18.000.000. Van dit investeringsbudget gaan we meerdere buurten aanpakken. De Spoorbuurt is één van de eerste buurten waar we in 2023 mee opstarten.

De keuze voor de eerste buurten is afgestemd met de andere grote opgaven. Denk aan de energietransitie, versnelling mobiliteitsopgave, biodiversiteit en duurzaamheid. Daarbij houden we goed contact met externe partners, zoals Vitens, Liander, en woningcorporaties.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 14-03-2023