Inrichting Griftdijk (Noord)

 

De afgelopen tijd heeft de gemeente gewerkt aan een voorstel voor een herinrichting van de Griftdijk (Noord). Het college van burgemeester en wethouders heeft nu ingestemd met dit voorstel. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde geld. In deze e-mail nodig ik u uit voor een vervolgafspraak, vertel ik wat er in het voorstel staat en hoe het vervolgproces eruit ziet.

 

Hoe kwam het voorstel tot stand?

Om tot een voorstel te komen hebben we gesproken met bewoners en andere belanghebbenden. Tijdens gesprekken en bijeenkomsten hebben we veel goede ideeën opgehaald. Deze zijn zo veel mogelijk in het voorstel verwerkt. Soms was dit lastig omdat de ruimte op de Griftdijk beperkt is. Ook moesten we rekening houden met eisen op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, bereikbaarheid en klimaat. Nu heeft het college dus een voorwaardelijk positief besluit genomen over dit voorstel. We bedanken u daarom voor uw waardevolle inbreng.

 

Wat staat er in het voorstel?

Het deel van de Griftdijk tussen de Margaretha van Mechelenweg en de rotonde Italiëstraat wordt een fietsstraat. Auto’s zijn er te gast en mogen maximaal 30 km/h rijden. De huidige fietspaden worden voetpaden, waardoor er meer ruimte komt voor bomen. Op het stuk tussen de rotonde Italiëstraat en de Keizer Hendrik VI-singel blijft de maximumsnelheid voorlopig 50 km/h. De gemeente wil graag eerst een stadsbrede discussie voeren over het al dan niet invoeren van een maximumsnelheid van 30 km/h op gebiedsontsluitingswegen. De weg wordt nu al zo ontworpen dat een snelheidsverlaging later mogelijk is. De weginrichting wordt aangepast met smallere rijstroken en een overrijdbare middengeleider. Ook worden de fietspaden aangepakt en worden er voetpaden aan één zijde van de weg aangelegd. Daarnaast wil de gemeente over het gehele traject de oversteekbaarheid verbeteren en aansluitingen van zijwegen op de Griftdijk herinrichten.

 

U vindt het voorstel, het collegebesluit en de bijbehorende raadsbrief via Agenda Nijmegen - B&W Besluitenlijst en besluiten dinsdag 2 april 2024 12:00 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

 

Wat gaat er nu gebeuren?

Het voorstel werken we uit tot een ontwerp op detailniveau. Hierin moeten nog keuzes worden gemaakt over onder andere bushaltes, drempels, oversteken, materialen en verlichting. Daarnaast moeten we kijken naar de aanwezige kabels en leidingen. Wat kan blijven liggen, wat moet worden verlegd en welke maatregelen zijn nodig om de Griftdijk ook te vergroenen en meer klimaatadaptief te maken. Ook moeten er nog enkele onderzoeken plaatsvinden, denk hierbij aan archeologie en ontplofbare oorlogsresten.

 

Ook in het ontwerpproces willen we de omgeving betrekken. We starten hiervoor opnieuw een participatieproces op. Als de gemeenteraad akkoord gaat en geld vrijmaakt voor de uitvoering in de Stadsbegroting voor 2025, kan de herinrichting op zijn vroegst in 2025 beginnen.

 

Informatieavond

In het najaar organiseren we een informatieavond. Tijdens deze avond gaan we het voorstel toelichten en gaan we gezamenlijk vooruitblikken op het vervolgproces. Belanghebbenden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Meer informatie volgt.

 

Hoe zit het met de 24-uursknip?

Om de verkeersdruk beter te spreiden, breiden we de huidige spitsknip uit tot een 24-uursknip. Het is de bedoeling dat de 24-uursknip dit jaar nog wordt ingevoerd. Hier wordt op een later tijdstip nog uitgebreid over gecommuniceerd, onder andere op deze MijnWijkplan-pagina: 24-uursknip Griftdijk (Noord) - MijnWijkplan.

 

Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u ook wensen of ideeën die u met ons wilt delen? Dan kunt u een e-mail sturen naar: griftdijk@nijmegen.nl. We proberen zo snel mogelijk te reageren op uw bericht.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Veilig Verkeer Nederland: maximaal 30 km/u op deel Griftdijk, geen bredere rijbaan nodig, maar wel voetpaden aan beide zijden – De hoogwaardige buslijn 331 op de Griftdijk mag geen reden zijn om de maximumsnelheid op de opnieuw in te richten Griftdijk 50 km/u te laten. Dat schrijft verkeerskundige Arjen Zijlstra van Veilig Verkeer Nederland (VVN) in een advies aan de gemeente Nijmegen: 50 km/u gaat ten koste van de veiligheid en leefbaarheid. Dezelfde bus 331 rijdt in buurgemeente Elst óók bijna twee kilometer over 30 km-wegen. Op de Griftdijk rijdt die bus nu al nauwelijks sneller dan 30 km/u. Voordeel van maximaal 30 km/u is dat “de oversteekbaarheid, het in- en uitrijden van erven en het parkeren veiliger wordt,” aldus VVN. De rijbaan voor auto’s en bussen hoeft niet te worden verbreed van 6 naar 6,5 meter, zoals de gemeente wil. Daardoor blijft er ruimte om aan beide zijden van de Griftdijk voetpaden aan te leggen.

Antwoord

Waar blijft die beloofde 24-uursknip? – In juli 2016, nu dus 7,5 jaar geleden, heeft de gemeenteraad besloten een 24-uursknip (eerst als spitsknip) in te voeren op de Griftdijk. In de ‘Evaluatie spitsknip Griftdijk-Noord’ van mei 2019 staat: “Wij adviseren om die permanente knip naar voren te halen. Wanneer precies moeten we met elkaar verkennen; vóór het openen van de Italiëstraat, bijvoorbeeld medio 2020, zou een logisch moment kunnen zijn.” Op de inloopavond over de Griftdijk van oktober 2022 is de 24-uursknip spontaan 32 keer genoemd door bewoners. Op 1 december 2023 heeft een 25-jarige automobilist een 43-jarige scooterrijder aangereden op de Griftdijk. Als de gemeente de 24-uursknip had ingevoerd, dan hadden die automobilist uit Overbetuwe en die de volgende dag overleden scooterrijder uit Arnhem daar waarschijnlijk niet gereden. Kan de gemeente die permanente knip nu als de wiedeweerga, dus nog vóór de zomer invoeren?

Antwoord

Verlichting op Griftdijk is een onveilig rommeltje – In aanvulling op de hartenkreet van voorzitter Ben Bloemendal van Wijkraad Oosterhout in wijkblad ‘BEN er weer’: op sommige delen van de Griftdijk staan de straatlantarens oostelijk van de weg. Op andere delen westelijk. Op sommige delen staan ze aan beide kanten. Op andere delen staan géén lantarens of zijn ze al jaren kapot (zo laten wij onze dochters van 10 en 12 met een ongerust hart van de Dijkstraat richting Italiëstraat fietsen als het daar aardedonker is). Op sommige delen staan de lantarens dicht bij elkaar. Op andere delen (te) ver uit elkaar. Palen en armaturen zien we in alle soorten en maten. Dit is eind 2022 aan de gemeente gemeld. De situatie is afgelopen jaar niet verbeterd, eerder verslechterd. Kan de gemeente voor een veiliger verkeer vóór het eind van dit jaar alle straatlantarens laten werken en gaten in de verlichting opvullen? En bij de herinrichting van de Griftdijk voor meer eenheid in de verlichting zorgen?

Antwoord

Veilig Verkeer: Griftdijk te druk en smal voor 50 km/u De vele verkeersbewegingen door de bouw van woningen en voorzieningen langs de Griftdijk zijn niet te verenigen met de huidige maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Dat staat in het advies ‘VVN-aanbevelingen voor ontwerp Griftdijk’, op 10 oktober 2023 aangeboden aan wethouder Daemen van Mobiliteit. Ook is de Griftdijk op de meeste plekken te smal voor 50 km/u. Veilig Verkeer Nederland heeft daarvoor samen met buurtbewoners uit Nijmegen Oosterhout een landelijk afwegingskader ingevuld. De organisatie pleit voor een maximale snelheid van 30 km/u op de Griftdijk, met voldoende ruimte voor zowel fietsers als voetgangers én meer, veilige oversteekplekken. "De huidige snelheid van 50 km/u is bij alle uitwisselfuncties onveilig en vanuit de principes van ‘Duurzaam Veilig’ zeker niet passend,” oordeelt Veilig Verkeer Nederland. “Overwogen zou moeten worden om de maximumsnelheid per direct al terug te brengen naar 30 km/u.”

Antwoord
Idee is ingestuurd op 16-09-2022