Inrichting Griftdijk (Noord)

Wat speelt er?

Rondom de Griftdijk (Noord) zijn de afgelopen jaren veel nieuwe woningen en bedrijven gebouwd. De weg werd daardoor door steeds meer mensen gebruikt. Om Nijmegen en aangrenzende gebieden via de Griftdijk bereikbaar te houden, heeft de gemeente in 2019 een zogeheten spitsknip ingevoerd. Ook zijn en worden er verschillende veilige oversteekplaatsen en rotondes gerealiseerd. De weg is nog steeds een belangrijke en veelgebruikte verkeersroute. De gemeente wil daarom onderzoeken de Griftdijk beter op de toekomst kan worden voorbereid.

 

We verkennen de mogelijkheden voor de inrichting van de Griftdijk

We kijken of het mogelijk is om in de huidige inrichting van de Griftdijk verbeteringen aan te brengen. We verkennen ook op welke manier we dat het beste kunnen doen.

We doen dit door drie vragen te beantwoorden:

  1. Welke functies heeft de Griftdijk nu en in de toekomst?
  2. Hoe willen we de Griftdijk in de toekomst inrichten?
  3. Wat moeten we doen om tot de gewenste inrichting te komen?

We gaan deze vragen beantwoorden door met specialisten (een team van interne en externe deskundigen op het gebied van o.a. mobiliteit, stedenbouwkunde en civiele techniek)) in gesprek te gaan én door mensen uit de omgeving te raadplegen. Bij het beantwoorden van de vragen moeten we rekening houden met veel verschillende aandachtsgebieden, zoals verkeer/bereikbaarheid, kabels en leidingen, landschap, groen, water en klimaatadaptatie. Hierdoor zijn er soms tegenstrijdige belangen. Het vinden van oplossingen zal daardoor een complexe opgave zijn.

Aan het eind van het verkenningsproces beslist het gemeentebestuur of, hoe en wanneer de inrichting van de Griftdijk wordt aangepast.

 

Over welk gebied gaat het?

Het project richt zich op het traject tussen de rotonde bij de Keizer Hendrik VI-singel en de Oude Groenestraat in het noorden en de Margaretha van Mechelenweg in het zuiden. Het gedeelte van de Griftdijk tussen de A15 en de rotonde bij de Keizer Hendrik VI-singel en de Oude Groenestraat wordt in een ander project (het aanpassen van de af-/oprit van de Griftdijk op de A15 ) meegenomen.

 

Wij raadplegen ook de omgeving

Om de wensen en ideeën van de omgeving in beeld te krijgen gaan wij in gesprek met omwonenden, bedrijven en organisaties uit de buurt. Dat doen we door een inloopavond te organiseren en door met mensen in gesprek te gaan. Omwonenden ontvangen per post een uitnodiging voor de inloopavond. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom op de inloopavond. De informatie en ideeën die we verzamelen worden intern met verschillende specialisten besproken. De uitkomsten van deze sessies delen we met onze gesprekspartners. We laten ook zien óf en op welke manier we ideeën hebben verwerkt en waarom we dat op die manier hebben gedaan.

 

Inloopavond 12 oktober 2022

Tussen 18:30 en 21:00 uur bent u van harte welkom in Voorzieningenhart De Klif in de Theaterzaal  aan de Pijlpuntstraat 1 in Nijmegen. U kunt op elk gewenst moment binnenlopen. Om 21:00 uur sluiten we de avond af.

 

Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u ook wensen of ideeën die u met ons wilt delen? Dan kunt u een e-mail sturen naar: griftdijk@nijmegen.nl. We proberen zo snel mogelijk te reageren op uw bericht.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 16-09-2022