Mogelijke locaties voor nieuw zwembad in Winkelsteeg

Aanleiding
Winkelsteeg is het gebied voor de nieuwbouw van het zwembad als vervanging van de huidige zwembaden Dukenburg en West. De huidige zwembaden Dukenburg en Nijmegen-West zijn verouderd. Ook voldoen de zwembaden niet meer aan de huidige eisen voor energiezuinigheid, duurzaamheid en gebruik. Een nieuw zwembad in de Winkelsteeg vervangt beide zwembaden. En het gebied Winkelsteeg is goed bereikbaar vanuit de verschillende stadsdelen Dukenburg, Nijmegen Nieuw-West en Neerbosch-Oost.

Drie locaties
Binnen Winkelsteeg zien wij drie locaties die kans bieden om een zwembad te realiseren in combinatie met andere functies. Dit zijn de locatie naast de Jan Massinkhal, het parkeerterrein aan de Boekweitweg en park Winkelsteeg (sportveld aan Vossendijk). Al deze locaties zijn geschikt om naast de functie van zwembad ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Winkelsteeg.

Tot en met najaar 2022 | Locatiestudie

Deze drie locaties werken we nu verder uit in een vervolgonderzoek om te komen tot een definitieve locatiekeuze.

In het vooronderzoek hebben wij al gesproken met de verschillende gebruikersgroepen, huidige partijen die gebruik maken van het zwembad, KNZB, de seniorenraad, Stichting leergeld en de focusgroep Toekomstvisie Zwembad West.

We onderzoeken per locatie een aantal criteria zoals: de stedenbouwkundige inpassing, milieueffecten, mogelijkheden voor andere functies (zoals wonen en werken) op de locatie, bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, sociale veiligheid, duurzaamheid, investeringskosten, eventuele effecten voor de (directe) omgeving. Daarbij brengen we ook plussen en minnen van de verschillende locaties in beeld vanuit het perspectief van de omwonenden, gebruikers en bedrijven die reeds in het gebied gevestigd zijn. Wij verwachten u medio september hier een tergkoppeling over te geven.

Vervolg procedure:

  • Op basis van deze studie brengen we een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders en de raad.

21 juni 2022 | Inloopavond
Op 21 juni heeft een inloopavond voor omwonenden en omliggende bedrijven plaatsgevonden. Tijdens deze avond werden bezoekers geïnformeerd over de 3 locaties. Ook kon iedereen de voor- en nadelen, de plussen en minnen van elke locatie aangeven vanuit zijn/haar perspectief. Deze input zal meegenomen worden in de afweging over de definitieve locatiekeuze.

  • Bekijk de presentatie hiernaast bij Bestanden 
  • Bekijk de samenvatting hiernaast bij Bestanden

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Dukenburg /Meijhorst dient snel gecontacteerd te worden over alternatieve bestemming voor de locatie van het te verdwijnen zwembad. Geen woningbouw daar, maar ontmoetingsfunctie, bijv. combinatie ateliers / horeca / recreatie / educatie. Als ark Winkelsteeg gekozen wordt, dient voetgangers-fietsbrug over MaasWaalkanaal ook gerealiseerd te worden tussen Dukenburg (Malvert-Aldenhof) en Winkelsteegh. Verkeer vanuit Hatert over Vossendijk naar zwembad dient ontmoedigd te worden - Vossendijk kan extra verkeersdruk aan kant van Hatert niet aan.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 14-06-2022