Winkelsteeg - Definitieve locatie voor zwembad Winkelsteeg

De raad heeft de definitieve locatie voor het nieuwe zwembad gekozen. De reacties van belangstellende zijn meegenomen in de afweging van de drie locaties. Op basis van die reacties en de aanbeveling uit het vervolgonderzoek is de locatie ‘hoek Weg door Jonkerbos en Nieuwe Dukenburgseweg’ als definitieve locatie gekozen.

Via bijgaande link kunt u het stuk hieromtrent lezen (punt 7.2):

https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ce5081c9-78af-4b96-b15c-aaaae225948f

Het nieuwe zwembad zal daar in combinatie met de nieuwe sporthal ter vervanging van de huidige Jan Massinkhal worden gebouwd.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Dukenburg /Meijhorst dient snel gecontacteerd te worden over alternatieve bestemming voor de locatie van het te verdwijnen zwembad. Geen woningbouw daar, maar ontmoetingsfunctie, bijv. combinatie ateliers / horeca / recreatie / educatie. Als ark Winkelsteeg gekozen wordt, dient voetgangers-fietsbrug over MaasWaalkanaal ook gerealiseerd te worden tussen Dukenburg (Malvert-Aldenhof) en Winkelsteegh. Verkeer vanuit Hatert over Vossendijk naar zwembad dient ontmoedigd te worden - Vossendijk kan extra verkeersdruk aan kant van Hatert niet aan.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 14-06-2022