Kunstgras ipv kuilen, zand en stenen op trapveldje Palembangstraat

Aan de Palembangstraat ligt een omheind trapveldje, dat meer dan 1 keer per jaar wordt omgeploegd, geegaliseerd en opnieuw ingezaaid. Helaas is het de jaren dat onze kinderen er gebruik van maken, nooit gelukt om er een goed bespeelbaar veld van te maken. Er ontstaan snel kuilen, plassen water, door veelvuldig erop voetballen is het gras wat er was weer weg en wordt het een modderpoel bij regen. Bovendien ligt het veld vol steenpuim, waardoor je naast risico in een kuil te vallen, ook nog het risico op een pijnlijke val hebt. Wekelijks worden door mensen drollen gevonden en gefotografeerd voor Meld en Herstel app, omdat het zelfs als hondenpoepveld in trek blijkt. 

Mijn kinderen zie ik nu proberen uit te wijken naar schoolpleinen. Echter de nieuwe locatie van de meander Vrije school mogen ze officieel niet meer op en daar is het basketbal veld weggehaald. De Buut wordt mogelijk bebouwd, is afgesloten en kent veel hoogteverschil. En bij de Montessori basisschool mogen ze alleen met een zachte softbal voetballen.

Onze oudste zoon vroeg zich af waarom er geen kunstgras zou mogen komen, zodat het mooi omheinde veld ook daadwerkelijk meer gebruikt kan worden. De goals zijn er al, de hekken ook.

Hij is vorig jaar handtekeningen gaan verzamelen en heeft daarvan begin 2017 lijsten vol ingeleverd bij de gemeente. Het is iets dat echt in de wijk leeft. 

Ook is hij met andere kinderen nu Wijkheld geworden, zodat ze met groepjes kinderen afval kunnen verzamelen en de buurt zo schoon houden, om ook voor de buurt wat terug te doen. We willen ook dat de kinderen, samen met de ouders, verantwoordelijkheid nemen voor wat er op het veld gebeurt. Er even langs lopen, veld schoonhouden, afval weggooien. Gewenst gedrag stimuleren. Graag willen we een app op zetten waarin kinderen of volwassenen kunnen afspreken om te gaan voetballen op het veld. En waarin afgestemd wordt wie wanneer even het veld naloopt. 

Ik hoop voor hem en voor alle generaties kinderen die er na nog in onze wijk wonen, dat we er een bruikbaarder veld van kunnen maken.

De Montessori basisschool gebruikt het veld ook geregeld voor gymles. Zij zouden ook liever kunstgras willen. 

Graag zou ik een deel van het wijkbudget willen gebruiken om kunstgras aan te leggen. 

Wat heeft de wijk hier aan:

Bijdrage aan sport- en spelontwikkeling van kinderen, volwassenen.

Kinderen en ouders verantwoordelijk maken voor eigen veld, voor opruimen van rommel. 

Minder hangende kinderen, meer spelende kinderen.

Voor fans: bankjes, kijken naar sport. Er zullen genoeg fans wonen in de seniorenwoningen aan de andere kant van de Archipelstraat?

Een mooiere aanblik dan een troosteloze kale vlakte met kuilen. 

We hopen dat dit project jullie steun krijgt.

En we danken alle handtekeningen zetters en mensen die vragen hoe het er voor staat voor jullie support. 

Namens Friso,

Boukje van Dijk

 

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Criteria

100.0%
Percentage draagvlak kunstgrasveld bij direct omwonenden
€ 7.500,- / € 7.500,-
Deel benodigde kosten vanuit wijkbudget

Budget

  • Bijdrage voor verplaatsing hekwerk speelveld Palembangstraat

    In 2018
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Het verplaatsen van het hekwerk en het aanleggen van het verkleinde kunstgrasveld start in week 47-48, ervan uitgaande dat het weer meewerkt!

Er is overeenstemming. Er komt een kunstgrasveld wat kleiner is dan het huidige speelveld. De ruimte die overblijft, behoudt een natuurlijke uitstraling. Een impressie vindt u in het pdf bestand rechts op de pagina onder bestanden. De voorbereiding is in werking gezet. Uitvoering vindt nog dit jaar plaats. Er is een bijdrage uit het wijkbudget van €7500.

Dit overleg vindt plaats op woensdag 26 september om 19.30 uur. De uitnodigingen voor dit overleg in petit comité zijn de deur uit. Daarna berichten wij u verder. 24-08-2018 JS

Vervolg proces: bedoeling is om laatste week van september (na alle vakanties) een bijeenkomst te plannen met (een vertegenwoordiging van) enkele vragenstellers / tegenstanders met initiatiefneemster en enkele ondersteuners van de het bewonersinitiatief. 19-7-2018.

Er zijn vragen gesteld naar aanleiding van de verstuurde brief. Zie bijlage (rechts onder bestanden) voor beantwoording van deze vragen.

Draagvlak bij direct omwonenden wordt onderzocht door een brief die naar direct omwonenden is gestuurd vanuit gemeente. Zie voor de inhoud van de brief de rechterkant van deze pagina, onder bestanden. 4-7-2018. JS

Beste Boukje, bedankt voor het plaatsen van het idee op mijn wijkplan. Omdat er al vele handtekeningen onder dit initiatief liggen en het idee vorige week tijdens de avond over de herontwikkeling voormalige blauwe buut, Molukkenstraat 1, in 1e instantie ook goed werd ontvangen, is afgesproken om dit idee over te plaatsen naar de uitwerkfase. Hier gaan we onderzoeken hoe het draagvlak is bij direct omwonenden.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 19-10-2018

Wat een geweldig initatief. Zo krijgt dit veld een veel betere aanblik en kan het tenmiste echt gebruikt worden. Zeker nu we zien dat er steeds meer kinderen weer in de wijk komen wonen.

Antwoord

Dit was een eerste reactie van een moeder uit de straat. Dank daarvoor!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 15-03-2018