Vervangen riool Dasstraat - Vossenlaan (voor nrs. 20-40 / 9-29)

Het riool in de Dasstraat en een stuk van de Vossenlaan (bij nrs. 20-40 en 9-29) voldoet niet meer aan de eisen hiervoor. Daarom wordt dit riool vervangen. Hierbij wordt de hele weg opengebroken en daarna opnieuw ingericht. Wij bereiden nu de plannen voor.

Informatiebrief

In de informatiebrief leest u wat wij van plan zijn.Op woensdag 4 november hebben wij tijdens een digitale informatiebijeenkomst de plannen toegelicht. De presentatie kunt u terugvinden onder documenten. Tijdens de informatieavond zijn een aantal actiepunten afgesproken. Ook deze kunt u terugvinden bij de documenten, net zoals een nieuwe versie van het huidige ontwerp (met een dwarsprofiel).

Laatste ontwerp

Het laatste ontwerp kunt u onder de bestanden terugvinden (dd 18 januari 2021). Hier vindt u een gewijzigd ontwerp voor de Dasstraat, waarbij een groenvak en parkeervak is verwisseld. Ook is een verhoogd kruispunt op de hoek Dasstraat / Vossenlaan opgenomen en een extra drempel in de Vossenlaan.

Gewijzigde planning

Inmiddels is de aannemer bekend, de werkzaamheden worden uitgevoerd door Gebroeders van Venrooij. Binnenkort ontvangen de bewoners van de Vossenlaan en de Dasstraat een informatiebrief. Onder documenten kunt u alvast de uitvoeringsplanning vinden.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar j.schalkwijk@nijmegen.nl.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Ik heb het filmpje van de digitale informatieavond van 4 november op mijnwijkplan gezet. Tijdens de informatieavond zijn de vragen die in onderstaande reacties staan beantwoord.

Bedankt voor uw reacties en het meekijken naar de plannen. Tijdens de digitale inloopavond komen we terug op uw voorstellen en ideeën.

Reacties

Beste Mevrouw Rietveld, Gaat de Gemeente nu actief handhaven/optreden tegen overhangende beplanting/ struiken, nu de trottoirs aanzienlijk smaller zijn geworden ? Met vriendelijke groet. Tom Bootsman

Antwoord

Beste Mevrouw Rietveld, Gaat de Gemeente nu actief handhaven/optreden tegen overhangende beplanting/ struiken, nu de trottoirs aanzienlijk smaller zijn geworden ? Met vriendelijke groet. Tom Bootsman

Antwoord

Op de tekening is er geen drempel meer getekend bij het begin van de Dasstraat, gezien vanaf de Hatertseweg. Kan de drempel wel weer geplaatst worden?

Antwoord

De drempel wordt weer aangelegd wanneer de betonstenen in de straat worden vervangen door de rode straatstenen.

Antwoord

Naar aanleiding van de laatste mailing Dasstraat het volgende: de locatie boom op de onevenzijde, hoewel het meerendeel van de bewoners die boom liever aan de evenzijde zagen staan, akkoord. Het type boom lijkt mij mooi met witte bloem en rode/oranje bes. Weet niet wat dit op auto's gaat doen, zodra die bessen gaan vallen. De GTF-locatie aan de onevenzijde naast de boom te verplaatsen richting Hatertseweg in het groene vak! De ophaaldienst geeft nu een duidelijke voorkeur de GTF-bakken terug te zetten aan de zijde waar géén auto's staan, logisch kans op beschadiging geparkeerde auto's is dan nihil. Ook bij 't eventueel omwaaien van de GTF-bakken. Een laatste voorstel is om het stukje ingeleverd doorlaatbare groenstrook voor de GTF-locaties niet te voorzien van tegels, maak hier gebruik van waterdoorlatende tegels, de zogenoemde grastegels.

Antwoord

Dat is een prima voorstel: De GTF-locatie aan de oneven zijde naast de boom verplaatsen richting Hatertseweg in het groene vak.

Antwoord

Helemaal mee eens. Prima idee.

Antwoord

Bedankt voor dit voorstel. Wij bekijken nog of we deze aanpassing kunnen doorvoeren.

Antwoord

De gemeente noemde tijdens de bijeenkomst twee argumenten voor parkeren aan de even kant: (1) bij het wegrijden kan men eenvoudig in de zijspiegel kijken of er verkeer aan komt, (2) het is niet verstandig om bomen te plaatsen aan de even kant omdat die licht wegnemen van eventuele zonnepanelen aan de even kant. De bewoners vinden deze argumenten zwak: (1) Een voordeel van parkeren aan de oneven kant is dat bestuurders veilig via de stoep kunnen in- en uitstappen. Dit voordeel weegt op tegen het genoemde nadeel. (2) De Dasstraat is zo smal dat het onverstandig is om er grote bomen neer te zetten. De gemeente moet daarom sowieso kiezen voor kleine bomen die niet hoger komen dan de dakrand van de huizen en dus nooit licht wegnemen van evt zonnepanelen. De bewoners vragen de gemeente om de plannen op dit punt aan te passen en te kiezen voor parkeerplekken aan de oneven kant van de straat.

Antwoord

Tijdens de informatiebijeenkomst was er discussie over de vraag aan welke kant van de Dasstraat er parkeerplekken moeten komen voor auto’s. Het voorstel van de gemeente voorziet parkeerplekken aan de even kant, maar verschillende bewoners hebben de parkeerplekken liever aan de oneven kant. Inmiddels hebben wij gesproken met alle bewoners en het blijkt dat een ruime meerderheid (Dasstraat 2, 4, 5, 6, 7 en 8) voorstander is van parkeren aan de oneven kant (net zoals dat nu gebeurt), terwijl de rest (Dasstraat 1, 3 en 9) neutraal is. Dasstraat 5 en 7 vinden het voor in- en uitladen erg prettig om de auto en caravan direct voor de deur te hebben, de even kant heeft juist liever geen auto’s voor de deur, en Dasstraat 2, 4 en 8 vrezen dat het onveiliger wordt om de auto uit hun oprit te rijden wanneer het zicht wordt belemmerd door geparkeerde auto’s.

Antwoord

Ik heb nog een argument aangedragen voor parkeren aan de oneven kant.

Antwoord

Bedankt voor deze toelichting.

Antwoord

Aangegeven per email dat we positief zijn over het versmallen van de weg en meer groen. Maar we hebben wel wat zorgen over vocht problemen in de kelder(s) die kunnen ontstaan indien er fors water geïnfiltreerd gaat worden. Verder moeten de opritten (breedtes en de plaatsen) goed nagemeten worden, deze kloppen niet helemaal op de tekening. Ook zou ik graag de details zien van de huisaansluitingen van de riolering. Tot hoever wordt dit vervangen en hoe wordt de bestaande riolering opnieuw aangesloten zonder schade aan de tuinen/heggen/schuttingen.

Antwoord

Het verbaast mij wel enigzins dat blijkbaar het riool Vossenlaan 2-18 wel in orde is? Waarom wordt dit stuk niet meegenomen als je "de boel toch open gaat leggen" ?

Antwoord

Als ik het nieuwe plan bekijkt voor herinrichting van de Dasstraat, zijn de groenvoorzieningen aan de kant van de oneven nummers gepland en de parkeervakken aan de zijde van de even nummers. Komende van de Hatertseweg en ik ga de Dasstraat in, dan zie ik nu, dat de auto’s aan de linkerkant (oneven nummers) van de straat staan. En dat is ook erg logisch, want die bewoners zijn ook de eigenaars en parkeren voor de deur. Van de even nummers heeft ieder een eigen parkeermogelijkheid. Ik wil dan ook voorstellen, de groenvoorziening aan de kant van de even nummers te plannen. Kan daar eens over nagedacht worden ?

Antwoord

Ik zou hier nog een argument om links te parkeren willen noemen. De kans, dat voorbij rijdende voertuigen, de links geparkeerde auto’s zullen “ raken” is aanzienlijk minder, immers de bestuurder heeft beter zicht op die auto’s, dan die aan de linkerzijde van de straat staan. Des te meer als het grote vrachtwagens zijn.

Antwoord

Volgens plan wordt een oprit in de dasstraat voorzien van een groenvoorziening. Jammer als dat platgereden wordt! Is denk ik nooit de bedoeling

Antwoord

Vanmorgen heb ik Mevrouw Rietveld een mail gestuurd naar aanleiding van de brief, die van week in de bus viel, over de plannen van de herinrichting van de Dasstraat ivm afvoer hemelwater etc.

Antwoord

Beste Suzan, heb je een voorbeeld van een straat in Nijmegen die ook zo is aangepast?Klinkers hoofdrijbaan en klinkers langsparkeren? Mvg Paulus

Antwoord

Bedankt voor uw reactie. Binnenkort ligt er bij de bewoners van zowel de Dasstraat als de Vossenlaan (op het deel waar we het riool vervangen) een brief op de deurmat met een toelichting op de plannen. Op mijn wijkplan vindt u dan ook verdere informatie hierover. Met de voorbereidende werkzaamheden hebben wij inderdaad gezocht naar de ligging van de kabels en leidingen. Ze liggen soms niet op de plek in de grond waar ze volgens onze tekeningen zouden moeten staan. Met proefsleuven worden ze dan beter in beeld gebracht.

Antwoord

Eveneens bedankt voor de aanvullende info.

Antwoord

Goedemorgen mevrouw Rietvelt, wanneer mogen we de video zien van de gesprekken van vorige week ? Mvgr. T. Bootsman

Antwoord

Is bekend wat er gaat gebeuren? Wordt er een gescheiden afvoer voor hemelwater aangesloten?

Antwoord

Als het om de afvoer van hemelwater zou gaan, wat zoeken ze dan onder het trottoir naar leidingen, die toch bij de Gemeente Nijmegen bekend zouden moeten zijn. Recentelijk is er wel geboord in het wegdek, om de staat van de ondergrond te bekijken.

Antwoord

Het zou overigens geen slecht idee zijn, de bewoners hierover te informeren. De voor bereidende werkzaam van vandaag kwamen onverwachts en riepen onnodig veel vragen op.

Antwoord

Prima idee, al hebben wij nooit problemen met de riolering gehad.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 13-08-2020