Snelfietsroute Verlengd RijnWaalpad 2e fase

Het RijnWaalpad verbindt Arnhem en Nijmegen met elkaar door middel van een snelfietsroute. Op de Waalbrug stopt dit pad. Er is een behoefte aan een snelfietsroute vanaf de Waalbrug naar de Nijmeegse Campus. De 1e fase, het Traianusplein, is reeds aangelegd. Dit project betreft de tweede fase van deze gewenste fietsroute door het centrum en oostzijde van de stad. In het noorden sluit het aan op de fietsvoorzieningen in de Mr. Frankenstraat en in het zuiden sluit het aan op de kruising Coehoornstraat/Groesbeekseweg.

Op maandag 20 november 2017 is in het gemeentehuis een informatieavond gehouden. De gemeente heeft de uitgangspunten gepresenteerd en was benieuwd naar de ideeen en wensen van de bewoners. Na de inventarisatie van de ideeen en wensen is een "Voorlopig Ontwerp" gemaakt.

Op maandag 26 februari is de tweede informatieavond gehouden. Alle ontvangen opmerkingen van die avond zijn verzameld en verwerkt in de zogenaamde "Reactienota", in te zien links op deze pagina.

Op dinsdag 5 juni 2018 is de derde informatieavond gehouden. We hebben toen het "Definitieve Ontwerp" aan u getoond. Links van deze pagina ziet u de uitnodigingsbrief voor deze avond.  Daar ziet u ook het nieuwe ontwerp, het beplantingsplan, de openbare verlichting, borden en markering.

De belangrijkste laatste aanpassingen zijn:
1 - Het eerste deel van de Ten Hoetstraat wordt vergroend.
2 - Op het Mariaplein komt aan de noordzijde een speelgelegenheid tussen de C. Noorduijnstraat en de Mr. Franckenstraat.
3 - In de Fort Kijk in de Potstraat leggen we toch geen huisaansluitingen op de riolering aan. De collectieve huisaansluiting is onderzocht en blijkt nog goed te funktioneren.
4 - Voor Daalsedwarsweg 20 maken we ruimte om kliko's te plaatsen. De parkeerplaats die hier verdwijnt, wordt gecompenseerd door het groenperkje voor Daalsedwarsweg 33/35 te laten vervallen.
5 - De riolering in de Daalsedwarsweg voor de huizen 27 — 35 ligt in het midden van de weg. Daarom kunnen daar wel bomen geplant worden.
6 - De zuidelijk voetgangersoversteek bij de verkeerslichten Fort Kijk in de Potstraat blijft gehandhaafd.

De planning is als volgt:
13 aug `18:        Start realisatie van het Mariaplein
24 aug '18:         Mariaplein gereed.
+/-1 sept '18:     Start realisatie Daalsedwarsweg en Fort Kijk in de Potstraat.
+/- 15 okt '18:    Start realisatie Dominicanenstraat
1 Dec`18:           Realisatie gereed.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Hallo, op dinsdag 5 juni is de volgende inloopavond gepland om het Definitief Ontwerp te laten zien en met u te bespreken. Op deze pagina kunt u daar alles over lezen en inzien. Ik hoop u dan te ontmoeten.

Hallo, ik zie allerlei terechte vragen langskomen. We hebben op deze vragen een antwoord. We willen dat aan de bewoners oop de volgende manier presenteren. De gemeente maakt een reactienota, waarin alle binnengekomen reacties staan vermeld. Ook geeft de gemeente op elke reactie een antwoord. Sommige reacties leiden tot een aanpassing in het ontwerp, andere niet. In februari willen we weer een informatieavond organiseren. Dan zullen we de reactienota en het ontwerp met u bespreken. Met vriendelijke groet,John Dibbits, projectleider.

Reacties

De aanpassingen rond het Mariaplein zien er vooralsnog goed uit, echter hadden de zebrapaden verder van de 'rotonde' moeten zitten, nu staan er regelmatig auto's op het zebrapad te wachten om de rotonde op te rijden. handhaving op doorrijdende auto's bij een overstekende voetganger is gewenst, auto's halen veelal rare toeren uit om toch maar door te kunnen blijven rijden.

Antwoord

Het lijkt er verder op, maar misschien is dat optisch bedrog, dat de rijstroken rondom het Mariaplein smaller worden. Ik ben benieuwd hoe het er dan 's avonds rond etenstijd gaat uitzien, als er urenlang auto's illegaal op de stoep bij restaurant Van Dam staan en dan dus gegarandeerd problemen voor de fietsers vanuit richting Waalbrug gaan opleveren.

Antwoord

Het schetsontwerp is niet erg duidelijk over de bestaande bomen, er staan alleen nieuwe bomen op vermeld. Betekent dat dat bijna alle karakteristieke huidige bomen van de Dominicanenstraat worden gerooid, omwille van een paar centimeter verschil? Hoeveel verschil is dat eigenlijk? Dat zou wel heel erg jammer zijn. Verder staan er geen drempels vermeld op het schetsontwerp. Momenteel fungeren die als een succesvolle manier om sluipverkeer tegen te gaan. Het weghalen ervan zou de straat echter zomaar onbedoeld weer eens populairder voor auto's in de ochtendspits kunnen maken.

Antwoord

Ik maak me ernstig zorgen over het weghalen van de verkeerslichten. Kinderen steken hier zelfstandig over, en dat kan eigenlijk niet meer als de lichten weg zijn. Staande aan de kant van de Ten Hoetstraat is het aankomend verkeer onzichtbaar, en kan het aankomende verkeer ook niet zien dat er kinderen voor het zebrapad staan te wachten. Ook het planten van begroeiing draagt niet bij aan de zichtbaarheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers die kinderen toch zijn.

Antwoord

Als de bestrating er toch tijdelijk uit gaat, is het dan misschien een idee om ook meteen wat laadpalen te plaatsen? Elektrisch rijden is erg in opkomst en combineert mooi met het milieuvriendelijke van een snelfietsroute.

Antwoord

Verkeerslichten weghalen lijkt me gevaarlijk. Zie ook de nieuwe situatie op de Daalseweg. Mensen die wat minder goed ter been zijn konden vroeger oversteken bij de stoplichten bij de Bruna, de nieuwe situatie is voor hen een stuk gevaarlijker. Nog een veilige oversteekplaats wegnemen, ditmaal bij het Mariaplein, lijkt me onverstandig.

Antwoord

De verkeerslichten voor voetgangers op het mariaplein zijn sowieso erg gevaarlijk. Regelmatig fietsen er fietsers door rood, terwijl ik met de kinderen vanaf de Buut naar huis richting de Dominicanenstraat loop. Ik denk dat het met het aanleggen van een zebrapad niet veiliger wordt. Daarnaast daalt het verkeer vanaf de Bergendaalseweg snel af, waardoor fietsers een behoorlijke vaart hebben. Er zal bij de aanleg van het snelfioetspad gekeken moeten worden naar de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Wellicht kunnen verkeerslichten op de kruissing Bergendalsweg en de Van Nispenstraat een oplossing zijn.

Antwoord

Alleen wanneer het Mariaplein een rotonde wordt met fietsers en voetgangers in voorrang, kan de VRI op oversteek naar de Buut worden opgeheven. Overigens zullen ook dan ouders hun kind hier niet meer alleen over durven laten steken.

Antwoord

Op het Mariaplein lijkt t dat de automobilist op de Berg en Dalseweg net als nu in de voorrang zit. Fietsers die uit de Dominicanen straat richting Waalbrug gaan moeten over hun schouder kijken of ze kunnen doorfietsen. Door de fietssuggestiestrook is de fietser eerder geneigd voorrang te nemen. Dit lijkt mij per definitie een gevaarlijke situatie op te leveren. Wellicht is het beter het Mariaplein als een rotonde te behandelen waarop fietsers en voetgangers voorrang hebben op de auto's.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 20-11-2017