Heemraadstraat: uitnodiging digitale bewonersavond 17 december 2020

TERUGKIJKEN BEWONERSAVOND 17 december 2020:

Klik op de link:https://www.youtube.com/watch?v=7I8yMg3kUro

De presentatie van de bewonersavond kunt u terugvinden onder bestanden.

 

Aanleiding

Op 6 juli jl. is er een digitale informatieavond geweest met betrekking tot de voorgenomen plannen op de locatie van de voormalige school aan de Heemraadstraat.  Op deze avond  bent u nader geïnformeerd over de wens om op deze locatie 38 nieuwbouwappartementen te realiseren. De voorgenomen plannen zijn aan u toegelicht en met u afgesproken, dat zodra het ontwerpbestemmingsplan gereed is wij u nader hierover zouden informeren. Het is zover. De plannen voor de nieuwbouw zijn inmiddels zover gevorderd dat deze zijn vertaald in een ontwerpbestemmingsplan. Hierbij nodigen u van harte uit op een digitale informatieavond donderdagavond 17 december vanaf 19:15 uur.

Deelnemen aan webinar

Druk op onderstaande zoom link om deel te kunnen nemen aan het webinar:

https://us02web.zoom.us/j/83403460650?pwd=QXVzQzdMUEQ0aTlOSVJsbTJpZjJiUT09

Het wachtwoord is: heemraad

De Zoom link zal vanaf 19.15 uur opengesteld worden voor deelname.    

Doel van de avond

Het doel van de avond is om u te informeren over het ontwerpbestemmingsplan en de hierbij behorende procedure en de planning. Tevens zullen de bouwplannen worden toegelicht. De gehele avond wordt door een externe avondvoorzitter begeleid.

Op de avond zullen de bij dit project betrokken ambtenaren, de architect en de projectontwikkelaar aanwezig zijn. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wij realiseren ons dat een webinar niet voor iedereen een geschikte manier is om geïnformeerd te worden over de plannen. Kunt u niet deelnemen, maar hebt u wel vragen over de plannen en de procedure, dan kunt u mailen naar Heemraadstraat@nijmegen.nl

U kunt tot 27 januari 2021 ook bellen met projectleider Stephanie Wolff, 024 3299735. In verband met het kerstreces is zij vanaf 23 december 2020 tot 2 januari beperkt bereikbaar.

Tot 17 december!

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen per e-mail via heemraadstraat@nijmegen.nl

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met 024 3292694 of per e-mail via heemraadstraat@nijmegen.nl. Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Ik ben zeer benieuwd naar de ontwikkelingen van het stedebouwkundige plan voor het bouwen van het 38 nieuwbouw appartementen complex op de plek van de voormalige school. Belangrijk hierbij is ook te weten wat de gemeente van plan is met het naast deze voormalige school liggende studentengebouw en het daarnaast liggende verzorgingscomplex Boszicht. Kan daar al iets over gezegd worden voor wat betreft de toekomstige planning?

Antwoord

Beste Andre, Goed om te horen dat u benieuwd naar het plan voor de herontwikkeling van de voormalige school aan de Heemraadstraat. Vanavond, maandag 6 juli, geeft de gemeente hier meer informatie over tijdens een digitale informatieavond. De gemeente Nijmegen is geen eigenaar van de naastliggende panden waar u naar vraagt. Op dit moment is het bij ons niet bekend wat de toekomstplannen zijn van de huidige eigenaren voor deze locaties. De gemeente Nijmegen richt zich op de ontwikkeling van de voormalige schoollocatie.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 23-06-2020