Stationsgebied project Vijfknoop - Krayenhofflaan

Informatieavond in januari 2024
Om u zo goed mogelijk te blijven informeren, houden we op donderdag 25 januari 2024 een informatieavond van 19.00 - 20.30 uur in wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan. Schrijf deze datum alvast in uw agenda. Bewoners van het gebied ontvangen in januari een uitnodiging. 

Wat verandert er?

Bij het project Vijfknoop wordt de kruising aan de Tunnelweg, Marialaan, Tweede Oude Heselaan, Krayenhoflaan en Koninginnelaan opnieuw ingericht. De kruising wordt veiliger en kan straks het verkeer beter verwerken. Motorvoertuigen kunnen hierbij niet meer vanaf de Tunnelweg de Krayenhofflaan in- en uitrijden, naast Vissers Meubelen komt een nieuwe weg zodat de wijk bereikbaar blijft.

De hondenuitlaatplaats aan de Eerste Oude Heselaan krijgt een nieuwe plek in de Kauwstraat, deze weg wordt anders ingericht. Op de plek van de hondenuitlaatplaats komt een parkje gemaakt met waterbergingsfunctie voor regenwater. De Krayenhofflaan wordt een fietsstraat. Dat betekent dat auto’s te gast zijn.

De ontwerpen zijn op verschillende momenten gepresenteerd en besproken met de omgeving. Deze ontwerpen kunt uw downloaden bij informatie. 

Planten van bomen in de Kwikstaarthof

Voor de aanleg van de Vijfknoop zijn 44 (grotendeels ongezonde) bomen gekapt en worden 33 nieuwe bomen weer teruggeplant. We planten de extra bomen in de Kwikstaarthof, om het tekort te compenseren. Het groenplan voor de Kwikstaarthof vindt u bij informatie. De voorbereidende werkzaamheden starten half december. In januari worden de planten en bomen geplant. 

Planning en informatiebrieven

Op 20 oktober 2023 zijn we gestart met de fase 1 van de werkzaamheden aan de Vijfknoop. Deze fase, de herinrichting van het noordelijke stuk van de Koninginnelaan, is bijna klaar. Vanaf 15 december start de volgende fase van het project. Meer informatie hierover leest u in de bewonersbrieven van 5 december 2023.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de uitvoering: download de bouwapp van aannemer Van Gelder. Deze vindt u in de bewonersbrieven.

Hoe werkt de nieuwe kruising?

Bekijk hiervoor het filmpje via nijmegen.nl/vijfknoopvideo

Heeft u vragen?

Stuur een e-mail naar stationsgebied@nijmegen.nl. 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 15-05-2023