Sluipverkeer Hees

UPDATE:

In maart wordt nog een laatste telling uitgevoerd van het verkeer. Vóór de zomer (mei of juni) organiseren wij een informatiebijeenkomst waarin we de resultaten van het onderzoek en de opzet van de maatregelen met de wijk zullen bespreken. Wij hebben heel veel reacties gekregen op het online onderzoek, hiervoor onze dank. Deze informatie is erg waardevol! 

 

Aanpak sluipverkeer

De gemeente gaat medio 2022 een proef doen met eenrichtingsverkeer om sluipverkeer in Hees te voorkomen en de bereikbaarheid binnen de wijk te houden. Het idee is dat met dit eenrichtingsverkeer op het sluipverkeer niet meer door de wijk rijdt, waardoor de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de wijk wordt vergroot. Uit onderzoek uit 2018 kwam naar voren dat ongeveer 3 op de 4 automobilisten die over de Voorstadslaan, de Tweede Oude Heselaan en de Schependomlaan door de wijk rijden, niet in deze straten hoeven zijn. De proef is samen met bewoners opgezet.

De eenrichtingsproef
Samen met de een groep mensen uit de wijk (focusgroep Sluipverkeer Hees) is gezocht naar een aanpak die het probleem van sluipverkeer aanpakt én zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de bewoners in de andere straten. Een perfecte oplossing  is er niet. Een permanente afsluiting is bijvoorbeeld goed tegen sluipverkeer, maar nadelig voor de bereikbaarheid van de bewoners van Hees. Een goede andere keuze bleek het instellen van eenrichtingsverkeer. Hierdoor wordt het sluipverkeer tegengehouden, maar de bewoners van Hees kunnen wel goed de wijk in- en uit.  

 Al eerder geplande aanpassingen

In het najaar van 2021 wordt het tweede deel van de snelfietsroute aangelegd aan de Tweede Oude Heselaan. Het eerste deel aan de Schependomlaan is in 2020 aangelegd. In juni /juli 2021 is een inritconstructie gemaakt op de Voorstadslaan (vanaf de rotonde bij de Marialaan) en de weg wordt versmald. Voor deze werkzaamheden is het nodig de Voorstadslaan tijdelijk af te sluiten voor al het verkeer.

Verkeerstellingen en enquête

Tijdens de tijdelijke afsluitingen van de Voorstadslaan wordt onderzocht hoe het verkeer gaat rijden, ook om een beter beeld te krijgen van het effect van maatregelen op sluipverkeer. Het onderzoeksgebied ligt tussen de Oscar Carréstraat, de Insulindestraat, de Molenweg, de Marialaan en de Tweede Oude Heselaan.

Omwonenden kunnen tijdens de afsluitingen meedoen met een digitale enquête om voor- en nadelen in kaart te brengen van de afsluitingen. Met de ervaringen van bewoners en de tellingen wordt het effect van de twee afsluitingen vastgesteld en de uiteindelijke eenrichtingsproef uitgewerkt. Na die proef wordt definitief bepaald of en hoe de weg geschikt wordt gemaakt voor eenrichtingsverkeer. 

Meer informatie

Onder de documenten vindt u de volgende informatie:

  • de informatiebrief die wij op 20 april 2021 hebben gestuurd aan de bewoners van het onderzoeksgebied;
  • het onderzoeksrapport van adviesbureau Goudappel Coffeng uit 2018;
  • een presentatie met extra informatie over de proef en de maatregelen.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Als u vragen heeft over onze plannen of een reactie wilt geven, kunt u deze mailen naar sluipverkeerhees@nijmegen.nl. Vragen op mijnwijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Ik zie geen enkel voordeel van eenrichtingsverkeer. Het is al belachelijk genoeg dat we vanaf de wolfkuilseweg niet meer linksaf op de energieweg kunnen…

Antwoord

Hoe en wanneer kan ik deelnemen aan de enquete over sluipverkeer in Hees? Dat staat niet (volledig) vermeld in de brief van de Gemeente Nijmegen dd. 20-04-2021.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 01-04-2021