Omgeving Villanovastraat

Nieuwe plannen voor Villanova

Rondom de Villanovastraat zijn plannen voor nieuwe woningen. In de monumentale schoolgebouwen kunnen appartementen gemaakt worden en op de locatie van het houtbewerkingsbedrijf Kopshout is ruimte voor andere woningen. Daarnaast wil de gemeente Nijmegen een nieuw wijkcentrum bouwen en ateliers. De woningen worden grotendeels betaalbaar. Na de eerste presentatie op 24 maart 2022 zijn de plannen aangepast op verzoek van meerdere wijkbewoners en belanghebbenden. Voorjaar 2024 komt er een nieuwe informatieavond.

Het gaat om 4 locaties:

  • Scholencomplex Mariaschool, Jozefschool en Fröbelschool (Villa Novastraat 4-6)
  • Wijkcentrum Villanova (Derde van Hezewijkstraat 2)
  • Pastorie (Derde van Hezewijkstraat 2a)
  • Derde van Hezewijkstraat 23 (Kopshout)

 

De nieuwe plannen

Alvast in het kort het nieuwe voorstel waar aan gewerkt wordt:

Het karakteristieke scholencomplex (Mariaschool, Jozefschool en Fröbelschool) en de pastorie wil de gemeente behouden. De gebouwen worden ook gemeentelijk monument. De procedure loopt nu. Het scholencomplex is geschikt voor enkele tientallen betaalbare woningen. Het wijkcentrum Villanova krijgt een nieuw gebouw met ateliers ernaast en erbovenop. Het oude wijkcentrum verdwijnt. Op de locatie van Kopshout komt iets duurdere nieuwbouw. Hier komt ook een parkeergarage voor bewoners. In  de eerdere plannen van 2022 zou het wijkcentrum kleiner worden en in het scholencomplex komen en de ateliers in de pastorie. Meer details volgen op de informatieavond.

 

Planning

Om het nieuwe wijkcentrum, de extra woningen en ateliers mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden.

Voordat we hiermee starten komt de gemeente eerst nog een keer bij de buurt langs om de plannen breed te presenteren. Dat wordt maart/april 2024.

Op 28 september 2023 hebben we een goed gesprek met de klankbordgroep gehad. Zij kunnen zich in grote lijnen vinden in de aanpassingen. Kijk voor een eerste indruk naar de presentatie voor de klankbordgroep (hiernaast). De gemeente werkt nu eerst de plannen verder uit. 

 

Geschiedenis

Op donderdag 24 maart 2022 heeft een informatieavond in Wijkcentrum Villanova plaatsgevonden. De presentatie van de avond vindt u terug op deze pagina. Het uitgewerkte plan leidde tot onrust bij de aanwezigen. Daarna is op verzoek van vertegenwoordigers uit de buurt in september 2022 een overleg georganiseerd met twee wethouders en enkele ambtenaren. In dit overleg hebben de buurtvertegenwoordigers de zorg uitgesproken over de inhoud van het plan en vooral de betrokkenheid van de buurt bij de uitwerking van het plan. Daarop volgde een gesprek met ambtenaren en vertegenwoordigers uit de buurt. In dit gesprek (januari 2023) hebben de buurtvertegenwoordigers verbetervoorstellen gedaan. De gemeente heeft de plannen daarop aangepast.

 

Vragen?

U kunt uw vragen stellen via de mail: Villanovastraat@nijmegen.nl 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail: Villanovastraat@nijmegen.nl

Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Het is begrijpelijk dat in de renovatie de buitengevels van historisch interessante gebouwen met respect worden ontzien; daarbinnen ligt echter de architectonische uitdaging alle of zoveel mogelijk sociale functies van het huidige wijkcentrum overeind te houden. In dat licht was het naar gebruikers zoals een biljartclub met meer dan 20 leden, 4 competitie spelende teams en (dus) 2 (dringend benodigde) biljarts respectloos, reeds op 24-3-2022 te zeggen: u mag terugkeren maar mag niet meer rekenen op 2 biljarts; om dan enkele maanden later "gegevens op te halen": wat doet u eigenlijk en wat hebt u nodig? Wanneer krijgen we inzicht in de bestaande tekeningen en - als er echte inspraak is -- in de aanpassingen van het oorspronkelijke ontwerp?

Antwoord

Beste Marcel, voor het antwoord op jouw vragen zou ik je graag willen mailen. Graag zie ik je vraag tegemoet via onze postbus Villanovastraat@nijmegen.nl. omdat ik geen mailadres van je heb. Alvast bedankt. Met vriendelijke groet, Hendrikje Biemans

Antwoord

Donderdagavond heb ik de presentatie bijgewoond van het plan Omgeving Villanovastraat. Met verbazing heb ik moeten aanschouwen met hoeveel arrogantie de gemeente haar plannen presenteerde! Het werd gepresenteerd als een plan waar nog volop inspraak mogelijk was en de gemeente alleen het (voor)ontwerp presenteerde, maar gaandeweg werdt duidelijk dat de gemeente al ver gevorderd is in haar plannen. Een van de bezorgde burgers gaf dan ook terecht aan dat wij als burger helemaal geen echte inspraak hierop hadden hooguit over een boom meer of minder. Als de bezorgde burger zijn of haar mening tot uiting bracht werdt deze veelvuldig door 1 vd medewerkers van de gemeente met een voortdurende gemaakte (geforceerde) glimlach nietszeggend beantwoordt.

Antwoord

Beste Bas, voor het antwoord op jouw vragen/opmerkingen verwijs ik graag naar de Veelgestelde vragen en antwoorden (die onder Bestanden staan). Mocht je nog aanvullende vragen hebben dan kun je deze stellen via Villanovastraat@nijmegen.nl. Met vriendelijke groet,Miriam Kisters

Antwoord

Toen er een paar jonge welbespraakte mannen op de eerste rij hierover hun zorgen uitten dat er anno 2022 er juist behoefte is voor samenwerking en inspraak vanuit de burgerij met de gemeente kwam weer het zelfde geforceerde glimlachende gezicht naar voren met een naar mijn mening alles behalve bevredigend antwoord, ook weigerde men bij verder door vragen van beide heren waarom wij als burgers niet serieus hierbij betrokken werden concreet te beantwoorden. Dit is een staaltje van arrogantie hoe de gemeente direct na de verkiezingen meent met haar burgers te kunnen omgaan. Ik vindt dit een gemiste kans van onze gemeente en haar arrogantie ten top!

Antwoord

Tot slot, Het plan op het perceel van deze timmerfabriek moet eveneens nauwlettend bekeken worden want met 12 dure appartementen op dit kleine perceel betekend dit een aanzienlijke hoogte van z’n woontoren die weer wellicht (te) dicht in de buurt van van de eeuwen oude Looimolen (De witte molen) komt te staan, wij als Nijmegenaren moeten deze molen voor eens en altijd omarmen en koesteren want het is 1 van de 8 nog echt producerende molens in Nederland en deze molen heeft windrechten!

Antwoord

Over dit perceel gesproken ik hoop dat de gemeente de vervuiling van zware metalen in die bodem goed in acht neemt want op deze locatie waar deze nieuwbouw gepland is was er vroeger voor de tijd van deze timmerfabriek een Verchromerij (Latour) gevestigd die als nalatenschap een enorme bodemverontreiniging achter heeft gelaten waardoor er in 1995 bij de realisatie van het florapark op aanwijzen van bezorgde buurtbewoners de gemeente uiteindelijk haar plan moest aanpassen m.b.t. De moestuinen gelegen aan het aangrenzende perceel (bij het Maria kapelletje aan de Looimolenweg).

Antwoord

Idd mooi dat de gemeente dit stukje Wolfskuil gaat aanpakken. Wel typisch dat de gemeente het presenteert (in haar schrijven van 08-mrt-2022) als (betaalbare) woningen daar waar er op het terrein van de timmerfabriek kopshout Dure appartementen gepland staan.

Antwoord

Mooie plannen. Leuk dat dat stuk aangepakt wordt.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 01-03-2022