Jeugd-Visvijver

Visvijver voor de jeugd in de Weezenhof

 

Eén van de doelstellingen van hengelsportvereniging SKP Nijmegen is het stimuleren en begeleiden van de hengelsport bij de Nijmeegse jeugd. Een belangrijke stimulans om dat doel te bereiken zou zijn als er een viswater beschikbaar is dat geschikt is en gereserveerd voor de jeugd. Zo’n water dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen, met name wat betreft bereikbaarheid en veiligheid. 

 

Samen met de gemeente Nijmegen en Hengelsport Federatie Midden Nederland zijn hiervoor een aantal opties besproken en ter plaatse onderzocht. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de vijver aan de Weezenhof 37e straat. 

 

De Federatie heeft een beheerplan geschreven om de vijver geschikt te maken voor de jeugdvisserij. Daarin wordt o.a. genoemd het maaien van de oevers op enkele plekken om goede visstekken te realiseren.

 

Voor het begeleiden van jeugdige vissertjes kan SKP Nijmegen voldoende mankracht en expertise bieden zoals een gecertificeerde viscoach en vismeester.

 

In de buurt waar de visvijver ligt wonen vrij veel ouderen. Mogelijk kunnen er initiatieven komen om ook deze mensen een hengeltje te laten uitgooien, wellicht samen met de jeugdige vissertjes.  

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Al met al genoeg reden voor ons om tegen uw wijkplan te stemmen. Wij waarderen uw betrokkenheid bij de jeugd maar adviseren uw visvereniging een locatie te zoeken waar er genoeg ruimte is om de groep kinderen wat te spreiden en er reeds faciliteiten zijn zoals b.v. de vijvers in Staddijk. Hier wordt al gevist, dit gebied is beter ingesteld op recreatie en er zijn geen direct omwonenden. ook de door u eerder genoemde/gebruikte vijver direct achter OHara in de Meijhorst zou dan beter geschikt zijn daar er meer ruimte is om de groep te spreiden en in de directe omgeving geen achtertuinen van omwonenden aanwezig zijn. Eventueel kunnen er dan 2 plannen samengevoegd worden, zie Wijkplan Meijhorst van Albert Knip. namens bewoners Weezenhof 82-61 Weezenhof 82-55 Weezenhof 82-53 Weezenhof 82-51 Weezenhof 82-49

Antwoord

Uw bezorgdheid is voor ons helder. We laten het aan de initiatiefnemers over om het plan aan te passen of met u in gesprek te gaan. Als u nog vragen heeft dan kunt u mij benaderen via het e-mailadres: m1.slingerland@nijmegen.nl of het telefoonnummer 06-50 00 39 41.

Antwoord

Uw bezorgdheid is voor ons helder. We laten het aan de initiatiefnemers over om het plan aan te passen of met u in gesprek te gaan. Als u nog vragen heeft dan kunt u mij benaderen via het e-mailadres: m1.slingerland@nijmegen.nl of het telefoonnummer 06-50 00 39 41.

Antwoord

Sommige honden van omwonenden reageren snel op aanwezigheid van mensen bij de vijver wat soms een kettingreactie aan geblaf veroorzaakt. Gelukkig is dit incidenteel maar zal bij aanwezigheid van regelmatige aanwezigheid van zo'n grote groep verergeren en een negatief effect op ons woongenot hebben. Daarbij vrezen wij dat het uitzetten van spiegelkarpers in deze vijver nog vaker meer andere vissers zal aantrekken waar uw vereniging geen grip op heeft. met als gevolg nog meer en vaker overlast voor natuur en omwonenden.

Antwoord

Voor veel van de bewoners met hun achtertuin grenzend aan de vijver is het een bewuste keuze om hier te wonen m.n. speciaal vanwege het groene en open karakter. In het verleden heeft de bewonersvereniging zich dan ook sterk gemaakt om de bewoners met advies bij te staan om zo plaatsing van hoge houten schuttingen tegen inkijk te voorkomen.Helaas is niet iedereen in de wijk zich ervan bewust dat geluid ver over het water draagt/reikt. Ook al wordt er niet, zoals u aangeeft gegilg tijdens het vissen, uit ervaring weten wij als bewoners dat zelfs een telefoongesprek aan de overkant van de vijver letterlijk kan worden gevolgd.

Antwoord

bij de laatste herinrichting van de vijver zijn de houten stutten weggehaald om de kanten aflopend te maken en zo ruimte te creëren voor het wisselende waterpeil. Onze ervaring is dat de randen erg drassig zijn en regelmatig gebruik van zo'n grote groep geeft dan veel beschadiging en niet genoeg tijd om te herstellen. Speciaal voor de watervogels zou extra begroeiing worden geplaatst tussen het bosje en de vijver om te kunnen broeden en zich te kunnen onttrekken aan wandelaars, spelende kinderen en huisdieren Helaas is dit nooit uitgevoerd en zagen we de afgelopen jaren steeds minder tot geen broedende eenden. Gelukkig zien we nog wel meerkoeten, een steeds terugkerend zwanenechtpaar,regelmatig een reiger of aalscholver maar vooral onze trots de beschermde ijsvogel. Dus is het voor ons heel belangrijk het bestaande ecosysteem niet te veel te verstoren.

Antwoord

Allereerst omdat wij het geen sport vinden om als vis 2 x per maand een haak in je bek te krijgen en weer terug gegooid te worden maand in maand uit, voor de lol van de visser. Normaal gesproken kunnen wij ons aan deze "sport" onttrekken door gewoon door te lopen. dit wordt echter wel een probleem voor ons als we hiermee 2 x per maand aan onze achtertuin worden geconfronteerd. Dat het, zoals u opmerkt na voetbal de meest beoefende sport in Nederland is, vinden wij dan ook geen argument. Daarbij het beoogde aantal kinderen plus begeleiding 2 x per maand voor deze vijver veel te groot. Dit heeft te veel impact op flora en fauna en de omwonenden van de 82-83 straat die hun achtertuin direct aan deze vijver hebben.

Antwoord

Aangezien er genoeg draagvlak moet zijn voor uw Wijkplan hier onze reactie. Als direct aanwonenden aan de door u genoemde vijver aan de 37 straat, daarbij opmerkend dat deze vijver direct is gelegen aan de achtertuinen van meerdere woningen van de 83-82 straat, zijn wij tegen een jeugdvijver om de hieronder genoemde redenen.

Antwoord

Goed idee. De kinderen worden vooraf geleerd hoe ze netjes kunnen vissen en rustig moeten zijn bij het vissen. Ze zijn tenminste buiten en alleen dat al is prima ! Succes met dit initiatief ! Lex Leenaars ( zelf geen visser)

Antwoord

dit is een slecht idee er broeden ijsvogels en er zitten veel watervogels de oevers van de vijver zijn zeer modderig en hellend de ‘ouderen’ die er wonen zitten niet te wachten om vissen aan de haak te slaan er zijn leukere bezigheden om twee keer per maand veel vissers bezig te zien die de rust van mens en dier verstoren is niet iets waar we op zitten te wachten

Antwoord

Beste Heer/Mevrouw Hollander, Graag geef ik een reactie op uw mening over ons wijkplan, overal waar water is broeden vogels die wij als sportvisser ook altijd zullen respecteren, daarom willen wij ook graag de jeugd niet alleen het vissen bijbrengen, maar zeker respectvol omgaan met flora en fauna. Wist u dat na het voetbal, de hengelsport de grootste tak van sport is in Nederland met 2,5 miljoen geregistreerde vissers en onze bedoeling is om de jeugd juist achter hun schermpjes uit te halen en op een verantwoorde wijze deze kinderen terug in de natuur te krijgen. U en de andere ouderen zullen géén overlast van ons hebben, omdat vissers van natura rustig en stil zijn, laat staan dat ze de rust van mens en dier verstoren.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 07-12-2019