Weezenhof

Wijkbudget

In 2021 is er € 12.000,- als wijkbudget beschikbaar voor omvormingen, vervanging en extra onderhoud voor de openbare ruimte in Weezenhof. Bekijk het wijkbudget om te zien waar het wijkbudget voor ingezet wordt en hoeveel er nog beschikbaar is.

Uw wijkregisseur

Robert Kreukniet


Heeft u vragen? Mail dan naar wijkregisseurdukenburg@nijmegen.nl

Uw medewerker participatie

Nicole Schraven

Heeft u vragen? Mail dan naar wijkregisseurdukenburg@nijmegen.nl

Wat gebeurt er allemaal in Weezenhof?