Beheervisie stadsbosjes

Op 21 oktober 2021 is een inspraakavond met 70 betrokken bewoners geweest over de Nijmeegse stadsbosjes. Tijdens deze avond is verteld met welk doel en hoe de beheervisie tot stand komt en hoe de gemeente de bewoners daarin betrekt. Daarna zijn de aanwezigen in gesprek gegaan over een aantal thema’s die in de beheervisie terugkomen.

Hier vindt u de presentatie en enkele mindmaps van die avond. De inbreng wordt, samen met het vastgestelde beleid, gebruikt om de beheervisie te schrijven. Als het concept van de beheervisie klaar is, zal die ook op Mijn Wijkplan geplaatst worden. Dit zal half december zijn.

De individuele bosjes zijn niet besproken. Daarvoor worden in januari extra bijeenkomsten georganiseerd.  Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact opnemen met Bas de Beijer via b.de.beijer@nijmegen.nl.