Spelen, bewegen en ontmoeten in Brakkenstein

Ontwerpen Kanunnikenbuurt

Op woensdag 24 november 2021 gaan we alvast in gesprek met de bewoners van de Kanunnikenbuurt. De schetsen voor de pleintjes kunt u vinden onder de documenten. Dit zijn eerste ideeën waarover wij met u in gesprek willen.

Kunt u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Dan kunt u een reactie geven via de volgende website:  https://participatie.speelplan.nl/brakkenstein/

Dit kan tot 1 december 2021. 

Spelen, bewegen en ontmoeten in Brakkenstein

Gemeente Nijmegen heeft samen met haar bewoners de Omgevingvisie opgesteld. Hierin staat dat we een aantrekkelijke en groene buitenruimte realiseren die uitnodigt tot spelen en ontmoeten. We streven ernaar om van een aantal speelplekken in de wijk centrale, groene ontmoetingsplekken voor jong en oud te maken. Bewoners zijn het eens met dit plan. Dit blijkt uit een onderzoek onder het Nijmeegse stadspanel. Naast deze zogenoemde groene sociale knooppunten willen bewoners dat de kleinere speelplekken voor de kinderen van 0 t/m 5 jaar in de toekomst groener en natuurlijk worden ingericht. Meer informatie over de omgevingsvisie en dit onderzoek vind je onder documenten. De gemeente neemt de resultaten van het onderzoek in de toekomst mee bij het (her)inrichten van speelplekken.

Het afgelopen jaar ontving de gemeente een aantal wensen via Mijn Wijkplan over spelen en ontmoeten in Brakkenstein. Kinderen van de basisschool lieten ook weten dat zij allerlei wensen en ideeën hebben over spelen en bewegen in de wijk.

Ook bleek de inspectie van de speelplekken in Brakkenstein dat de speeltoestellen in de Kanunnikenbuurt op waren. Daarom zijn in het voorjaar op deze pleintjes de speeltoestellen verwijderd. Ook is er gras gelegd omdat we nog niet weten hoe deze plekken er straks komen uit te zien

Deze ontwikkelingen zijn goede redenen om een nieuw plan te maken voor spelen, bewegen en ontmoeten in Brakkenstein. Het plan kijkt dus niet naar de plekken apart, maar naar de samenhang van de inrichting voor de hele wijk. Het kan dus zo zijn dat een aantal plekken een andere functie en inrichting dan nu, dit geldt dus ook voor de verschillende pleintjes in de buurt.  

Onderzoek naar spelen, bewegen en ontmoeten

In de zomer van 2021 hebben veel bewoners van Brakkenstein de digitale vragenlijst ingevuld. Hiermee maken we een totaalplan voor de wijk. De resultaten van het onderzoek koppelen we nog bij jullie terug.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

We wonen in een mooie groene wijk, waar ook veel kinderen wonen. Ik vind de wijk qua spelen niet heel kindvriendelijk, het oversteken op de kanunnik faberstraat naar het park toe, is vaak veel doorgaand verkeer en bussen, dat harder rijdt dan 30 km/u. Het gaat soms maar net goed met spelende kinderen. De oude speeltuintjes op de wijk pleintjes waren ooit een goede oplossing. Nu vraagt het groener en duurzamere manier van invullen van de pleintjes. Mij lijkt het mooi als er een water speel baan komt, of een omgevallen speelboom in het kloosterpark. Het hoeft niet zo ingewikkeld. Zie ook de natuurspeeltuin aan het kleine bos

Antwoord

Ik vind het groen in deze wijk erg fijn. De groene speeltuin aan de Driehuizerweg is een mooi initiatief. De straten in Oud Brakkenstein zijn kindonvriendelijk. Er is nauwelijks plek om te spelen door al die geparkeerde auto’s. Buur, de speeltuin, dagopvang en de sportverenigingen zijn mooie ontmoetingsplaatsen. Een fijne wijk om te wonen met precies de winkels die je nodig hebt. Al mis ik een pinautomaat en bloemenwinkel. Met name voor ouderen is dit echt een gemis.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 25-05-2021