Ontwikkeling appartementencomplex Zijpendaalstraat 3-a

Ontwikkeling Zijpendaalstraat 3-3a

Projectontwikkelaar Sylryk B.V.  heeft namens de eigenaar een plan ingediend, voor sloop en nieuwbouw van de huidige gebouwen op de Zijpendaalstraat 3/3-a.

De Gemeente heeft met de eigenaar van de voormalige schoollocatie Zijpendaalstraat 3/3a overleg gevoerd over de herontwikkeling van deze kavel voor de bouw van woningen. De plannen die de ontwikkelaar nu uitwerkt gaan uit van de realisatie van 67 appartementen in twee gebouwen

Er worden 12 appartementen voor beschermd wonen gerealiseerd, 11 midden huur appartementen, 30 studenteneenheden en 14 vrije sector appartementen. In de bijlage vindt u de massastudie van het plan. Binnenkort kunt u hier ook gedetailleerdere uitwerkingen vinden van het plan.

Inmiddels hebben 2 bijeenkomsten plaatsgevonden voor omwonenden. De eerste informatieavond was digitaal op 22 januari 2022. Daarna is het lang stil geweest, omdat het plan weinig voortgang had geboekt. De 2e informatieavond was op 26 februari 2024. De prestaties en het verslag hiervan vindt u in de bijlagen.

Er zal nog een derde informatieavond plaatsvinden. Wanneer deze zal plaatsvinden is nog niet bekend.

De projectontwikkelaar werkt de plannen nu verder uit en er zal een ruimtelijke onderbouwing volgen voor de ruimtelijke procedure van het plan. De projectontwikkelaar dient uiteindelijk de vergunningsaanvraag in bij gemeente Nijmegen voor de nieuwbouw van het plan. Hierop is bezwaar en beroep mogelijk.

Sylvia Lisapaly- de Winkel - Ontwikkelaar Sylryk projectmanagement namens eigenaar S&A Investments
Tom Meulendijks - Projectleider Gemeente Nijmegen
Marloes Peters - Projectassistent Gemeente Nijmegen

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Als er dan meteen nagedacht wordt over het parkeerprobleem in de zijpendaalstraat. Klumpert Kinop Ggd Elke dag heel veel auto’s en veel dubbelparkeerders… levert hele gevaarlijke situaties op. Ik stel voor om vanaf zijpendaalstraat 4 tot zeker 12b het trottoir iets minder breed te maken en er parkeervakken komen zoals voor de huizen aan de kleverburgstraat. Indien mogelijk doortrekken tot nog verder de straat in. En aan de kant van de school parkeren op te heffen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Een herindeling van de zijpendaalstraat zou meteen een optie zijn voordat de nieuwe bewoners komen met ook nog eens veel auto’s

Antwoord

Er is een parkeeronderzoek gedaan in januari en februari 2022 in de zijpendaalstraat op bepaalde tijdstippen dit zijn datums waar corona tijd was en er een onjuiste meting is naar idee ! Ik heb als nodig is van al dezelfde metingen (tijden) hele andere foto's dan uit corona tijd.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 04-03-2024