Kinderdorp Neerbosch - Vernieuwing Openbare Ruimte

De gemeente is bezig met de toekomstbestendige herinrichting van de openbare ruimte in Kinderdorp Neerbosch. Op deze pagina vindt u informatie over het project. Ook worden hier ontwerpen, verslagen van bewonersbijeenkomsten en updates over het project geplaatst.

Opgave
Kinderdorp kent een lange en bijzondere geschiedenis. Het was ooit de grootste weesinrichting van Nederland met bijna 1100 kinderen. In de 150 jaar daarna heeft het zich ontwikkeld tot een groen gebied met veel ruimte voor zorg- en (speciaal) onderwijsinstellingen. Het kerkje, waar het Van ’t Lindenhout museum gevestigd is, de begraafplaats, verschillende paviljoens en een aantal huizen weerspiegelen deze geschiedenis. Het gebied is sinds de oprichting van de weesinrichting in 1866 in handen geweest van particulieren. De laatste decennia kreeg de openbare ruimte weinig aandacht en is daardoor behoorlijk verouderd. 

Achtergrond
De gemeente nam begin 2022 gronden in Kinderdorp Neerbosch over van ontwikkelaar Plegt-Vos. De gemeente Nijmegen gaat de komende jaren in verschillende projecten in Kinderdorp aan de slag. De komende jaren gaat de gemeente wordt de openbare ruimte in het gebied verbeterd. Daarnaast heeft de raad opdracht gegeven een integraal ontwikkelplan voor het gebied op te stellen. Het uitgangspunt daarbij is dat de herontwikkeling van Kinderdorp Neerbosch voor de gemeente neutraal moet verlopen. Dit houdt in dat de kosten van de grondaankoop en de plankosten moeten worden terugverdiend. Tot slot, wordt er ook gewerkt aan een beschermingsprocedure voor het waardevolle erfgoed van Kinderdorp.

Vernieuwingsgolf Openbare Ruimte
Als eerste gaan we aan de slag met het herinrichten en opknappen van de openbare ruimte. We gaan oa. de wegen, riolering, openbare verlichting en groen binnen Kinderdorp vernieuwen of verbeteren. De afgelopen jaren zijn op enkele plekken aan de rand van Kinderdorp al werkzaamheden verricht. In dit project gaan we ons concentreren op de plekken in Kinderdorp die nog niet zijn aangepakt. In 2024 gaat een projectteam aan de slag met het ontwerp voor de openbare ruimte en voeren we noodzakelijke onderzoeken uit. Voor het realiseren van de nieuwe ontwikkelingen zijn ook (ondergrondse) aanpassingen nodig in de openbare ruimte, deze aanpassingen worden in de aanpak meegenomen. De werkzaamheden in de wijk starten naar verwachting in 2026.

De vernieuwingsgolf
Op verschillende plekken in de stad is de openbare ruimte aan vervanging toe. Het gaat hier om openbare ruimte, wegen, bruggen e.d. die 40-50 jaar geleden gebouwd zijn en die nu allemaal tegelijkertijd aan het einde van hun levensduur zijn. Gemeente Nijmegen gaat de komende jaren aan het werk met het vervangen hiervan. Dit noemen we de vernieuwingsgolf.

De gemeente heeft daarvoor een investeringsbudget vrijgemaakt van €18.000.000. Van dit investeringsbudget gaan we drie buurten aanpakken: Spoorbuurt (vanaf 2024), Kanunnikenbuurt (vanaf 2025) en Kinderdorp Neerbosch (vanaf 2026).

Dringende klachten over de openbare ruimte
Heeft u dringende klachten over de openbare ruimte die niet kunnen wachten en die acuut om actie vragen? Meld deze dan via de meld & herstel app of via 14024. De dringende klachten die om directe actie vragen zal de gemeente oppakken. De minder urgente klachten nemen we mee in de uitvoering van het project.

Participatie
We zetten in op brede betrokkenheid van de omgeving vanaf de eerste aanzet voor het schetsontwerp tot en met de fysieke oplevering van de herinrichting. Daarmee streven we naar een breed gedragen inrichting die aansluit bij de doelstellingen van zowel gemeente Nijmegen als de belanghebbenden in de wijk.

Bijeenkomst op zaterdag 20 april
Op zaterdag 20 april 2024 organiseerden we een bijeenkomst in Kinderdorp om met bewoners en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over de openbare ruimte. Er is een uitgebreid verslag gemaakt van deze bijeenkomst. In de brief waarin we belangstellenden uitnodigden voor de bijeenkomst, stond ook een uitnodiging om een enquête in te vullen over de staat van de openbare ruimte.

Klankbordgroep
We richten een klankbordgroep op met wie we minimaal 3x een avond om tafel willen. In de eerste sessie staan we vooral stil bij het ontwerpproces, de rol van de klankbordgroep, en de kaders en randvoorwaarden van het project. In de sessies daarna gaan we in gesprek over een concept ontwerp dat we met hulp van de klankbordgroep steeds verder aanscherpen. Na deze sessies organiseren we een avond voor de gehele omgeving om de voortgang te presenteren.  

Meer informatie

Voor informatie over de nieuwbouwplannen voor Kinderdorp verwijzen we u naar de Mijn Wijkplan pagina over de Gebiedsontwikkeling en het ambitiedocument.

Contact
Heeft u vragen of heeft u behoefte aan meer informatie? Dan kunt u een e-mail sturen naar kinderdorp@nijmegen.nl.

Contactpersonen gemeente Nijmegen:

  • Jeroen Bosch, projectleider
  • Eva Zappeij, omgevingsmanager
  • Marloes Peters, project assistent

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Hier een citaat: De gemeente Nijmegen is begin dit jaar gestart met het buurt voor buurt verbeteren van de openbare ruimte. De openbare ruimte die 40-50 jaar geleden gebouwd is, is nu op veel plekken aan het einde van de levensduur. De gemeenteraad heeft 18 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan we meerdere buurten gaan aanpakken. De keuze voor de eerste zes buurten is binnen de gemeente afgestemd met andere grote opdrachten. Neerbosch-Oost staat op de planning om als vierde buurt aan te pakken. De precieze afbakening binnen Neerbosch-Oost hangt af van de plannen van de woningcorporaties voor de maisonnettes gelegen tussen de OC Huismanstraat en de Graafseweg. Deze plannen worden in het najaar van dit jaar duidelijker. Zodra er duidelijkheid is over welk gebied binnen Neerbosch-Oost aangepakt kan worden, wordt dit gedeeld met de buurt. Om financiële en praktische redenen is het niet mogelijk om heel Neerbosch-Oost in één keer aan te pakken. Daarom zal dit in verschillende fasen gebeuren.

Antwoord

Mooi idee. Ik dacht dat voor de 18 miljoen euro 6 buurten aangepakt zouden worden in plaats van 3 buurten. Neerbosch-Oost zou als 4e buurt aangepakt worden werd verteld. Omdat de openbare ruimte 57 jaar oud is, bijna 60 jaar oud dus, is de openbare ruimte echt toe aan vernieuwing. Je ziet echt ook dat de openbare ruimte zo verouderd is. De straten liggen er niet meer mooi bij en de meeste straten hebben vele soorten verschillende straatlantaarns naast elkaar, omdat er in die 57 jaar verschillende lantaarns zijn aangereden. Mooi moment om één soort mooie model lantaarn te gebruiken voor de wijk, voor een mooi, chique en gelijk straatbeeld. Ook kan de wijk extra groen gebruiken en kunnen de fietspaden vrij liggend worden gemaakt en kan de fietsoversteekplaats bij de Aubadestraat-O.C. Huismanstraat veiliger gemaakt worden. En tot slot zou het fijn zijn als straten zo ingericht worden, dat automobilisten en motoren zachter moeten rijden. Er wordt veel te hard gereden. Er is veel overlast.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 28-03-2024