Inrichting fietsstraat Tweede Oude Heselaan

We gaan uw straat opnieuw inrichten
Het gedeelte Tweede Oude Heselaan vanaf de Schependomlaan tot het kruispunt Molenweg wordt ook ingericht als fietsstraat, het is namelijk onderdeel van een snelfietsroute.

Planning
Tot en met de zomervakantie 2021 bereiden we het project voor om vervolgens na de zomervakantie 2021 het werk buiten uit te voeren. We proberen de uitvoering van het werk zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de uitvoering van werkzaamheden aan de Emmalaan.
De Emmalaan wordt namelijk ook nieuw ingericht. Informatie over de Emmalaan kunt u vinden via deze link: nijmegen.nl/emmalaan. U ontvangt t.z.t. nog een aankondiging van werkzaamheden van de uitvoerend aannemer.


 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Hallo Redmar, Afgelopen voorjaar zijn in de borders in de Tweede Oude Heselaan de struiken gepoot volgens plan (rozebottel, sierkwee en dwergmispel). Een lange strook vóór de struikjes, aan de even kant van de straat, is toen leeggebleven. In het werkplan voor de Tweede Oude Heselaan staat hiervoor ingepland ‘Bloemrijk mengsel voor ruige onderbegroeiing en boszomen, hoogte tot 1,0m’. Wat we nu zien lijkt echter meer op welig tierend (en dor) onkruid, weinig aantrekkelijk voor insecten zoals de bedoeling was. Bovendien ziet onze prachtige straat er zo eigenlijk maar slordig uit… Kun je me toelichten: - Is wat er nu staat ‘het bloemrijk mengsel’ of moet dat nog komen? - Als het nog moet komen: wanneer komt het? - Als dit wél ‘het bloemrijk mengsel’ is: is het toegestaan het zelf te verrijken met bloemen die meer aantrekkelijk zijn voor o.a. bijen, hommels en vlinders (en tevens het beeld van de straat wat mooier maken)? Vriendelijke groet, Hagar Verlouw

Antwoord

Dag Hagar,Dank voor je bericht. We hebben het beplantingsplan zoals we met elkaar besproken hebben ook uitgevoerd. Ik heb het als dubbele check nog nagevraagd bij de DAR die geven aan dat het Bloemrijk grasmengsel van Cruydthoeck is toegepast. DAR geeft aan dat het tweede jaar de bloemen in het mengsel meer tot hun recht komen, nu is het met name de (on)kruidachtige die de boventoon voeren. We hebben het project inmiddels overgedragen aan de collega's van de afdeling stadsbeheer, via de meld

Antwoord

resume; via de meld

Antwoord

Is inmiddels bekend wanneer de proef met eenrichtingsverkeer start? De hoeveelheid sluipverkeer lijkt op het gevoel niet echt afgenomen en de (overigens prachtig) nieuw ingerichte Tweede Oude Heselaan is aan de smalle kant voor tweerichtingsverkeer, wat geregeld gevaarlijke situaties oplevert.

Antwoord

Dag Michiel,Dank voor je bericht. De nieuwe inrichting van de Tweede Oude Heselaan heeft de maatvoering die we in basis gebruiken voor een 30km weg. Jou vraag over over eenrichtingsverkeer en sluipverkeer kan je richten aan sluipverkeerhees@nijmegen.nl of de mijnwijkplan pagina die daarvoor is ingericht. Vanuit hier heeft men ook meer zicht op de verkeersintensiteit, en doorstromingen van verkeer in de wijk. vriendelijke groet, Redmar

Antwoord

Allereerst complimenten voor de herinrichting, de straat is er enorm door opgeknapt. Wat niet altijd duidelijk is waar de parkeervakken beginnen en waar deze overgaan/grenzen aan de opritten van de huizen. Het verschil in bestrating is voor veel mensen niet duidelijk zeker als er nog het nodige zand op ligt. Om de overgang te accentueren zou een afscheiding met witte straatstenen, analoog aan die van de afscheiding tussen parkeervakken onderling voor meer duidelijkheid kunnen leiden. Bijkomstig voordeel is dat een dergelijke aanpassing het karakter van de indeling niet verandert en de kosten binnen de perken houdt: enkele bruine stenen vervangen door witte. Mogelijkerwijze zullen hierdoor de inritten open blijven en niet worden geblokkeerd door geparkeerde auto's

Antwoord

Dag Winfried, dank voor het compliment, zal het met de betrokken collega's delen. Dank voor de suggestie. Bij verhoogd parkeren is de standaardvormgeving in Nijmegen zoals we deze bij u in de straat hebben gerealiseerd, evenals de gehele Schependomlaan en andere nieuw in gerichte straten. De nieuwe inrichting heeft ook simpelweg de tijd nodig om te wennen voor de gebruikers en bewoners. We gaan deze suggestie met witte straatstenen niet realiseren. vriendelijke groet, Redmar van Steen

Antwoord

Doordat de straat ca 4 meter smaller is geworden is de inrit vanuit de stadskant van de Tweede Oude Heselaan nu te breed geworden. Zoals de situatie nu is kan de bocht gemakkelijk te krap genomen worden waardoor auto's op het trottoir kunnen komen. Mijn vragen zijn: - Wordt het vluchtheuveltje in de bocht tussen fietspad en weg verlengd - wordt de inrit daar ingekort - wordt het bord met daarop de aanduiding 30 km zone verplaatst bijv. naar de kop van het nieuw aangelegde perkje mvg Winfried

Antwoord

Dag Winfried, dank voor uw bericht en de melding. Zo beschrijvend is het lastig te plaatsen wat u precies bedoelt, maar ik denk dat ik het begrijp. We gaan er naar kijken.

Antwoord

Hebben jullie er inmiddels naar gekeken?Benieuwd wat jullie bevindingen zijn.Het ziet er naar uit dat binnenkort de beplanting aan de beurt is en het zou jammer zijn wanneer de plantjes er weer uit zouden moeten.

Antwoord

Dag Winfried,het portaal met de 30km aanduiding inclusief de paal met fietsstraat 'auto te gast' worden verplaatst naar het groenvak (voorin). De betonnen palen aan de overzijde van de straat herverdelen we aan beide zijde van de Tweede Oude Heselaan, zodat automobilisten niet het trottoir op (kunnen rijden). Er worden geen aanpassingen gedaan aan de inritblokken aan de zijde van de Molenweg, de werkgrens van het project ligt tot aan het fietspad. vriendelijke groet, Redmar

Antwoord

Als ik het goed begrijp blijft het overal tweerichtingsverkeer? Is de oplevering al in het zicht? Mvg Thomas

Antwoord

Dag Thomas, met de inrichting van de Emmalaan en de Tweede Oude Heselaan zijn de rijrichtingen gehandhaafd. Er loopt een onderzoek naar het sluipverkeer in Hees. Uw mening / ideeën over bijvoorbeeld rijrichtingen is erg nuttig voor ons onderzoek naar hoe het verkeer gaat rijden in de wijk en dat zullen we ook meenemen in de verdere uitwerking van de eenrichtingsproef. Heeft u deze ingevuld in de digitale vragenlijst? Anders kunt u contact opnemen met mijn collega's via sluipverkeerhees@nijmegen.nl Begin 2022 zullen we de resultaten van het onderzoek in de wijk terugkoppelen en op basis hiervan de proef verder uitwerken.

Antwoord

Wanneer zijn deze werkzaamheden afgerond? Project Emmalaan / Tweede Oude Heselaan zou volgens bewonersbrief december 2020 plaatsvinden in september / oktober 2021. Het is nu eind oktober, en als ik de huidige status bekijk lijkt het nog wel wat langer te duren. Is er daarnaast al een (definitief?) besluit genomen over het instellen van éénrichtingsverkeer, en hoe gaat dat eruit zien?

Antwoord

Dag Luke,In de bijlage op deze pagina is de brief toegevoegd (aankondiging werkzaamheden) die 2 weken voor de start is verzonden. Werk aan de Tweede Oude Heselaan duurt tot en met week 47. Vragen over de verkeersafwikkeling in de wijk in relatie tot het sluipverkeer pakken we op vanuit het project sluipverkeerhees; sluipverkeerhees@nijmegen.nl. Bij de herinrichting van de Emmalaan en de Tweede Oude Heselaan is de rijrichting gehandhaafd.

Antwoord

Hartelijk dank, die informatie zocht ik :-)!

Antwoord

Prachtig plan zoals het gisteren is gepresenteerd! Nog 1 aanvullende vraag: waar komen de plekken voor ophalen huisvuil en containers? Dank!

Antwoord

Hallo Linus,Er worden geen specifieke locaties voor het aanbieden van afval ingericht. Dat zou op de plekken zoals nu aangeboden kunnen worden, of wat meer richting de hoeken / restruimtes in de straat. vriendelijke groet, Redmar

Antwoord

Kan ik het plan qua ontwerp al inzien? Ik maak mij zorgen over verplaatsing lantaarnpalen naar andere ( mijn) kant vd straat, zou deze niet graag pal voor mijn erker wensen...

Antwoord

Dag mevrouw, meneer Fuchs, dank voor uw bericht. Voor de verlichting wordt een lichtberekening / plan gemaakt dat heeft alles met de verlichting van de straat en verkeersveiligheid te maken. Hier zit weinig bewegingsruimte in.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 04-05-2021