Graafseweg Herinrichting Rozenstraat tot Dennenstraat

Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten gaan we de Graafseweg een inrichting geven die beter past bij de huidige functie van stadsweg. Vorig jaar hebben we tijdens de digitale informatiebijeenkomst op 10 november 2020 het ontwerp van de Graafseweg toegelicht. De presentatie van die avond kunt u terug zien links op deze pagina. Daar vindt u ook de reactienota, waarin de binnengekomen vragen en de antwoorden van de gemeente beschreven staan.

Het ontwerp
Het ontwerp vindt u op links op deze pagina. Binnenkort worden de ontwerpen aangevuld met de ontwerpen voor verkeersborden, markering, groen en groen en verkeerslichten.

Uitvoering werkzaamheden / Verkeersmaatregelen
Op maandag 12 april is gestart met de werkzaamheden. De Graafseweg blijft tijdens de werkzaamheden het grootste deel van de tijd open voor alle verkeer maar gemotoriseerd verkeer zal minder door kunnen stromen omdat er in elke richting 1 rijstrook beschikbaar is. Het verkeer wordt geadviseerd om over de S100 te rijden.  Bussen blijven gewoon over de Graafseweg rijden. Hulpdiensten hebben altijd toegang tot de Graafseweg. Dit geldt ook voor fietsers en voetgangers.
Het werk wordt uitgevoerd in 2 fasen. Het deel tussen Neerbosscheweg en de Groenestraat wordt als eerste uitgevoerd en daarna het deel tussen Groenestraat en Rozenstraat. Omdat de werkzaamheden nog afgestemd moeten worden op de werkzaamheden aan de kabels en leidingen, is er nog geen definitieve planning voor de hele periode te geven. We combineren werkzaamheden om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Alleen tijdens de zomervakantie zal de Graafseweg gedurende 3 weken helemaal afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer door asfalteringswerkzaamheden.  

Links op deze pagina vindt u:
- het persbericht en de bewonersbrief over de komende werkzaamheden.
- 2 tekeningen van de verkeersmaatregelen voor fase 1. Deze fase begint op 12 april en duurt ongeveer 3 maanden. 

Meer weten/vragen?
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u met mij opnemen via 024-3292889 of j.dibbits@nijmegen.nl.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ik heb een vraag over de betekening van tekens op de bouwtekening: Op de tekening van het stuk tussen de Wolfskuil en de Rozenstraat staan rode tekentje die op de stoepen ingetekend staan(vierkantje verbonden met een rondje) Is dat een lantaarnpaal?

Antwoord

Worden bij de herinrichting de trottoirs op het gedeelte tussen de Rozenstraat en de Groenestraat (metname gedeelte tussen huisnummer 167 en 241 en dus aan de 'zuidzijde' van de Graafseweg) voorzien van schuine trottoirranden? Al geruime tijd is dit gedeelte van het trottoir langs de Graafseweg voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of rollator regelmatig ontoegankelijk op de dagen dat de DAR de GFT of oud papier containers ledigt. Deze containers worden door de DAR zodanig teruggezet dat het trottoir vaak geheel geblokkeerd is. Pogingen om hier verandering in te brengen (meer discipline bij de DAR) hebben tot nu toe geen resultaat gehad. Met schuine trottoirranden hebben minder validen dan in elk geval de mogelijkheid om met enige moeite via ventweg/fietspad hun weg te vervolgen. Met de huidige rechte (verticale) trottoirranden is dit vrijwel onmogelijk. Dit is weliswaar een gevalletje 'symptoombestrijding' maar toch beter dan niets....

Antwoord

Net een reactie van John Dibbits gehad: er komen geen schuine trottoirranden maar gewoon rechte (die er nu ook liggen).Erik Westerman

Antwoord

Was de nieuwe oversteek niet bedoeld om makkelijker Heseveld in te kunnen? Deze omweg lijkt niet echt doordacht. Zoals nu plotseling getekend, lijkt het me onveilig en onlogisch!

Antwoord

Je kan ook via de verbindingsweg rijden, wordt ook aangesloten op nieuwe aansluiting.

Antwoord

In reactie op punt 3: ONVEILIG! Goed dat er fietspaden komen, maar met dit nieuwe voorstel om het fietspad uit te laten komen op het einde van de Oude Graafseweg creëer je ter plekke een erg gevaarlijke situatie: fietsers komen uit op een keerlus waar onder meer DAR, bestelbussen en vrachtverkeer doorlopend gebruik van maken. Het overzicht voor de fietsers is daarbij ronduit slecht. Een veel veiliger, en logischer route zou zijn om het fietspad parallel aan de Graafseweg door te trekken tot voorbij de huizen aan de Oude Graafseweg en dan aan te laten sluiten op het bestaande fietspad van het Vedelpad. De ruimte is hier langs de Graafseweg ook voor: er ligt een strook asfalt die nu niet gebruikt wordt.

Antwoord

Goed plan!

Antwoord

De aansluiting van het nieuwe fietspad vanaf de Cavaljeweg via de Graafseweg en de Oude Graafseweg naar het Vedelpad is onveilig! Er zitten 2 haakse bochten in en met name de aansluiting op de Oude Graafseweg met een haakse bocht is gevaarlijk. Het is veel beter om dit fietspad wat verder langs de Graafseweg door te trekken en rechtstreeks op het Vedelpad te laten aansluiten.

Antwoord

Inderdaad, dit lijkt ons ook zeker geen wenselijke situatie. Zeker ook in combinatie met parkerende auto’s en het laad en losverkeer. Veel beter zou zijn om het fietspad iets door te trekken een aan te laten sluiten om het huidige fietspad aan het Vedelpad.

Antwoord

De oversteek verplaatsen naar Cavaljé weg , kan een onveilige situatie inhouden. Voor hen die graag de kortste weg kiezen, die van de Verbindingsweg naar de nieuwe kruising bij de Cavaljéweg de Ds. Creutzbergweg passeren is het een uitnodiging om daar over te steken i.p.v. bij de stoplichten. En wat te denken van hen die via de spoorbrug overgang komen, recht toe rechtaan naar de Graafseweg idem via de Ds. Creutzbergweg. Ik ben benieuwd hoe men deze verkeersstromen wil leiden.

Antwoord

Mooi ontwerp! Ik denk dat de straat hiermee veiliger en beter bewoonbaar wordt.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 28-10-2019