Bedrijventerrein De Grift

Aan de Stationsstraat ligt bedrijventerrein De Grift. De gemeente wil De Grift uitbreiden richting de A15 en de Griftdijk. Ook zijn we gestart met het proces voor een bestemmingsplan voor de bestaande bedrijven, woningen en agrarische functies (zoals landbouw) in de Grift.

Bestemmingsplan voor het bedrijventerrein zoals die nu is

Nu geldt er voor het gebied Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving een beheersverordening. Dit is een soort bestemmingsplan dat de situatie zoals die nu is met gebouwen en functies alleen maar vastlegt. Dit gaan we aanpassen naar een bestemmingsplan. Voordeel van een bestemmingsplan is dat dit een flexibeler instrument is en ontwikkelmogelijkheden biedt.

Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit van de stad behouden en versterkt wordt. Op deze manier zorgen we voor een goede ruimtelijke ordening. Ook biedt dit bestemmingsplan de mogelijkheid voor nieuwe werkgelegenheid (banen) en kan het bedrijventerrein zich kwalitatief en duurzaam verder ontwikkelen.

Afstemming met bedrijven en omwonenden

Om tot het bestemmingsplan te komen zijn eerder op verschillende momenten gesprekken gevoerd met bedrijven en bewoners die in de buurt van het plangebied (De Grift) wonen. De informatie die hiermee is opgehaald is verwerkt in het bestemmingsplan. 

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het besluit van het college wordt op woensdag 20 april 2022 bekendgemaakt in de Staatscourant. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van donderdag 21 april tot en met woensdag 1 juni 2022 ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op de volgende locaties bekijken:  

Het digitale bestemmingsplan is vanaf donderdag 21 april 2022 ook te zien op de landelijke website Ruimtelijke plannen. 

Zienswijze indienen

In de periode van 21 april tot en met 1 juni 2022 kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan doorgeven aan:

Gemeenteraad Nijmegen
T.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30)
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze door te geven. Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met eHerkenning - is hierbij verplicht.

Plan voor uitbreiding van het bedrijventerrein

Ook willen we een uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk maken. Hiervoor maken we nu een plan. Het gaat om een uitbreiding van circa 30 hectare bedrijventerrein verdeeld over de gebieden Grift Noord, Grift Zuid en Grift West. Duurzaamheid staat bij de uitbreiding van de Grift centraal, zodat het bedrijventerrein bijdraagt aan onze wens om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Om de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken moet een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. We verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding in het najaar van 2022 ter inzage komt te liggen.

Inloopbijeenkomst 16 mei 2022

Op 16 mei 2022 wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd over de ontwikkelingen op Bedrijventerrein De Grift. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf. We lichten ook de plannen voor uitbreiding van de Grift toe, en de aanpassing van de Griftdijk en rotonde Stationsstraat. Het schetsontwerp van dit Nijmeegse deel van afslag 38 is nu klaar en laten we tijdens de avond zien (we tonen dus niet de afslag zelf en ook niet het Overbetuwse deel). U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst van 17.15 tot 21.00 uur in Voorzieningenhart De Klif. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. 

De verwachtingen

We verwachten dat we vanaf 2024 nieuwe bedrijven kunnen ontvangen op het uitgebreide bedrijventerrein. 

Meer informatie

Via deze pagina krijgt u updates over de ontwikkelingen. Ook kunt u op de website van de gemeente kijken bij het dossier De Grift. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze stellen via degrift@nijmegen.nl

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 10-05-2022