Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving.

 

Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving
Bestaand bedrijventerrein krijgt een nieuw bestemmingsplan

Om ontwikkelingen, zoals uitbreidingswensen van bestaande bedrijven op het bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving en ontwikkelplannen rondom het plangebied mogelijk te maken, is een actueel juridisch kader in de vorm van een nieuw bestemmingsplan voor het bestaande bedrijventerrein nodig. Op dit moment geldt nog een beheersverordening waardoor het voor bestaande bedrijven niet goed mogelijk is om zich verder te ontwikkelen. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid dat het bedrijventerrein zich kwalitatief en duurzaam verder kan ontwikkelen en hiermee nieuwe werkgelegenheid (banen) oplevert.

Afstemming met bedrijven en omwonenden
Om tot het bestemmingsplan te komen, zijn op verschillende momenten gesprekken gevoerd met bedrijven in het gebied en bewoners die in de buurt van het plangebied (De Grift en Rietgraaf) wonen. De informatie die hiermee is opgehaald, is verwerkt in het bestemmingsplan. 

28 februari 2023 | college B en W - besluitvorming en zienswijzenota
Het college heeft het bestemmingsplan voor de actualisatie van het bestaande bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en de zienswijzennota vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt nu aan de gemeenteraad aangeboden om vast te stellen. De publicatie van het raadsbesluit vindt plaats in april 2023.

16 mei 2022 | Inloopbijeenkomst
Maandagavond 16 mei vond een inloopavond plaats over ontwikkelingen rond bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf. Ongeveer 100 omwonenden, vertegenwoordigers van bedrijven en andere belangstellenden bezochten de avond. Tijdens de avond werd informatie uitgewisseld en zorgen en aandachtspunten geuit, zoals over de aanpassing van de Griftdijk en Stationsstraat, de planning, de verwachte verkeersdrukte en aansluitingen van het fietspad. Daarnaast gaven lokale ondernemers en grondeigenaren hun specifieke wensen aan.

• Bekijk de informatie die getoond is tijdens de avond hiernaast bij bestanden

Vervolgproces
Wanneer het bestemmingsplan definitief is, starten de voorbereidingen voor de verdere ontwikkeling van het gebied (revitalisering). De gemeente begint met de voorbereidingen van de aanpassingen en vervangingen in het openbaar gebied. Ook vinden er gesprekken plaats met bedrijven over verbetering van de beeldkwaliteit en mogelijkheden om op hun eigen terrein te verduurzamen.

Meer informatie
Via deze pagina krijgt u updates over de ontwikkelingen van bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf.

Meer weten over de andere twee projecten? Kijk dan:

Ook kunt u op de website van de gemeente kijken bij het dossier De Grift. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze stellen via degrift@nijmegen.nl

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 10-05-2022