Watertappunt bij sportlocaties en speeltuinen

Omdat er steeds meer warme dagen komen, vind ik het een goed idee dat er watertappunten komen in openbareruimtes waar veel mensen bij elkaar komen.In onze wijk zijn dat speeltuinen en de sportvelden bij osc.

Water is een erkend mensenrecht en met extreme hitte noodzakelijk voor je gezondheid, zeker bij kwetsbare groepen als kleine kinderen, ouderen en zieken.

Stem voor dit plan als je watertappunten bij speeltuinen en OSC wilt. Als voorbeeld, Amsterdam heeft 500 tappunten verspreid over de stad. 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijnwijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Idee is ingestuurd op 28-07-2019