Duidelijke en (dus) veilige verbinding Waaijenstein - noordelijke Waalsprong

Door de aanleg van het fietspad door Park Waaijenstein is een onduidelijke en onveilige situatie ontstaan op de plek waar de Imbrexstraat doodloopt op de busbaan. Het verkeer neemt door dit fietspad toe, maar het vervolg van de fietsroute is niet aangegeven (niet qua wegindeling en niet qua borden).

Fietsers (met name maar niet alleen recreanten in het weekend) weten daardoor niet hoe ze verder moeten en fietsen regelmatig het voetpad langs de busbaan / Terralaan op, soms in volle vaart (e-bikes, groepen wielrenners). Meestal komen zij terug omdat er verderop een slingerhek staat. Dit is met name voor de aanwonenden van de Imbrexstraat/Terralaan vervelend en gevaarlijk, vooral als kleine kinderen onverwacht vanuit huis of tuin het voetpad oplopen.

Bovendien is de oversteek van de busbaan (van Imbrexstraat naar fietspad Terralaan) niet berekend op gebruik door zoveel verkeer. De overgang is smal, beperkt en onoverzichtelijk, waardoor fietsers + brom-/snorfietsers + voetgangers elkaar met enige regelmaat klem zetten en/of met elkaar in aanvaring komen.

Er lijkt bij de aanleg van het fietspad door Park Waaijenstein niet voldoende nagedacht over de gevolgen tav (1) verkeersdrukte en (2) duidelijkheid van de route door de wijk waarop dat fietspad uitkomt. Graag zien we hiervoor een snelle en adequate oplossing, voordat er daadwerkelijk ongelukken gebeuren. (Ondertussen heb ik zelf een bordje opgehangen met verwijzing naar het fietspad, dat lijkt te helpen maar dat is natuurlijk niet houdbaar op de lange termijn.)

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Helemaal eens met dit voorstel! Het is erg druk met fietsers op deze kleine overgang en het is onduidelijk hoe fietsers hun route moeten vervolgen. De stoep is gevaarlijk, maar wordt nu volop gebruikt. Dank voor het inbrengen, Leo!

Antwoord

Ik heb dit probleem al direct na de aanleg van de groene driehoekje bij de gemeente aangekaart. Het fietspad door het park bevond zich toen nog in een begin stadium. Het is nu inderdaad nog veel gevaarlijker. De imbrexstraat zelf is een druk doorgaand fietspad geworden waar fietsers aan beide zijden heen en terug rijden. De oversteek over de busbaan moet breder en daardoor duidelijker worden. Mogelijk dat de bushaltes aan beide zijden dan ook verplaatst moeten worden. Er is waarschijnlijk niet goed nagedacht dat de aanleg van het fietspad door het park en de aansluiting via de imbrexstraat naar het fietspad parallel aan de busbaan zoveel problemen op zou leveren.

Antwoord

Ik heb dit probleem al direct na de aanleg van de groene driehoekje bij de gemeente aangekaart. Het fietspad door het park bevind zich toen nog in een begin stadium. Het is nu inderdaad nog veel gevaarlijker. De imbrexstraat zelf is een druk doorgaand fietspad geworden waar fietsers aan beide zijden heen en terug rijden. De oversteek over de busbaan moet breder en daardoor duidelijker worden. Mogelijk dat de bushaltes aan beide zijden dan ook verplaatst moeten worden. Er is waarschijnlijk niet goed nagedacht dat de aanleg van het fietspad door het park en de aansluiting via de imbrexstraat naar het fietspad parallel aan de busbaan zoveel problemen op zou leveren.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 29-05-2024