Aanpassing watergangen sportpark Nieuw Balveren

In sportpark Nieuw Balveren gaan we delen van de watergangen natuurvriendelijker maken door de oevers te verbreden. Hierdoor kunnen er meer waterplanten groeien aan de randen en wordt het water aantrekkelijker voor veel amfibieën maar ook voor de vissoort grote modderkruiper. De grote modderkruiper is een langgerekte vis en bijzonder omdat hij niet alleen via zijn kieuwen maar ook via zijn lichaam zuurstof kan opnemen. In de volksmond wordt hij ook wel ‘weeraal’ of ‘donderaal’ genoemd. Dit omdat de vis onrustig wordt bij luchtdrukschommelingen en daarmee het weer zou kunnen voorspellen. De grote modderkruiper is een zeldzame vissoort. Door de maatregelen aan deze watergangen wordt het leefgebied van de grote modderkruiper verder verbeterd. In de bijlage vindt u de projectgegevens.

Werkzaamheden
Uitvoering 30 oktober tot ongeveer 17 november
Verkeersmaatregelen en omleidingen worden met vooraankondigingsborden en verkeersborden ter plaatse aangegeven.

 


 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 19-10-2023