Wilde bloementuin op talud

De Hunnerberg heeft een talud wat geschikt is om wilde bloemen te zaaien; de bijen en schapen blij en de mens ook. Daarnaast kan voor relatief weinig geld een groots mooi kleurrijk decor ontstaan. Graag dit project steunen.

Inmiddels hebben via een 'fysieke' intekenlijst 26 mensen het project ondersteund of 'geliked'; wie volgt..........

Initiatiefnemer

Deelnemers

Criteria

100.0%
Draagvlak creëren voor plan bij omwonenden en nader te bepalen belangengroepen (in overleg met initiatiefnemers) - in percentage uitgedrukt
1 / 1
Technische en financiële haalbaarheidstoets

Budget

  • Bijdrage voor wilde bloemen-/heemtuin en onderdoorgang achter Estelgebouw

    Jaarlijks, van 2018 tot en met 2018
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Deze wijkwens is geïntegreerd in het project parkje Barbarossastraat. Hiervoor is €5000 bijgedragen vanuit het wijkbudget. Uitvoering vindt nog dit jaar plaats. U volgt het project hier: https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/hunnerberg/project/parkje-aan-barbarossastraat. Deze wens wordt gearchiveerd.

Ook de onderdoorgang (onder de pilaren) wordt hierin meegenomen. Dit is grond van de gemeente.

Deze wijkwens is nader besproken en haalbaar. De verdere uitwerking en uitvoering wordt meegenomen bij het project: parkje Barbarossastraat, zodat dit in elkaar overloopt en één geheel wordt.

Ik heb een afspraak gemaakt met initiatiefnemer op maandag 23 juli om 15.00 uur op locatie. Initiatiefnemer kan haar wens nader toelichten. De groenopzichter komt ook mee. Overige belangstellende bewoners zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Proficiat, uw wens heeft veel ondersteuning gekregen. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als aan deze voorwaarden kan worden voldaan wordt het plan uitgevoerd uit het wijkbudget 2018. Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen of er blijkt weerstand te zijn in de wijk, kijken we of het plan aangepast kan worden. Als we er echt niet uit komen, dan wordt een andere wens uitgewerkt. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan. Samen maken we de wijk!

Vandaag 31 mei 2018 maar liefst 2 lijsten met handtekeningen ontvangen voor dit bewonersinitiatief! Dank! Het gaat om 23 ondersteuningen van bewoners uit wijk Hunnerberg die hun wijkbudget willen inzetten voor dit initiatief. 31-05-18 JS

Eind mei wordt de balans opgemaakt voor de wijkwensen in uw wijk. Op basis van likes / papieren ondersteuningen wordt een keuze gemaakt welke wijkwensen voor wijkbudget in aanmerking komen en verder uitgewerkt worden. U hebt nog tot einde van deze maand de tijd om uw buurtgenoten likes te laten uitdelen op mijn wijkplan of eventuele ondersteuningen op papier af te geven bij de wijkregisseur. Ik wens u hierbij nog veel succes.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes / likes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 17-10-2018

Fijn dat onze wens voor aanleg van wilde bloemen verder wordt uitgewerkt samen met herinrichting van het parkje.

Antwoord

Fijn dat onze wens voor aanleg van wilde bloemen verder wordt uitgewerkt samen met herinrichting van het parkje.

Antwoord

Prima plan!

Antwoord

Beste Geert. Fijn dat jij ons project ondersteund. Inmiddels hebben 26 mensen ook al via een intekenlijst te kennen gegeven ook het project te ondersteunen. Zeg het vooral in omgeving voort, zodat wij volgend jaar kunnen genieten van een bloementuin

Antwoord

Een goed idee om voor bijen, vlinders en insecten een leefbare omgeving te creeëren. Een insectenhotel zou dit initiatief nog meer kans geven.

Antwoord

Goeie aanvulling op ons plan Anja. We nemen je idee op in ons plan. Groetjes, Saskia

Antwoord

Er zijn veel meer mensen die dit idee graag liken. Echter voor een grote groep is het bezwaarlijk om digitaal een like aan te leveren. Zij hebbenj moeite omeerst een account aan te moeten maken.

Antwoord

Er zijn zeker 10 mensen in onze wooneenheid die dit idee ondersteunen.

Antwoord

Als u die ondersteuningen op papier voor mij hebt is dat ook prima. U kunt ze bij de receptie van het Stadhuis afgeven met mijn naam erop en erbij zetten voor welk wijkidee de ondersteuningen zijn.

Antwoord

Beste Jolande. Inmiddels hebben wij via een 'fysieke' intekenlijst al 26 handtekening verzameld. Zij ondersteunen van harte ons project. De verwachting is dat vele volgen. Jammer dat de site voor veel mensen gebruikersonvriendelijk is.

Antwoord

Als u die ondersteuningen op papier voor mij hebt is dat ook prima. U kunt ze bij de receptie van het Stadhuis afgeven met mijn naam erop en erbij zetten voor welk wijkidee de ondersteuningen zijn.

Antwoord

Voor het behoud van bijen, vlinders en andere nuttige insecten lijkt ons dit als bewoners van Estel een goed initiatief.

Antwoord

Er zijn veel meer mensen die dit idee graag liken. Echter voor een grote groep is het bezwaarlijk om digitaal een like aan te leveren. zij he eerst een account aan te moeten maken.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 26-04-2018