Verwijderen hekwerken en vergroening vóór 'De Sterredans'

Op de Ubbergseveldweg ter hoogte van de basisschool 'De Sterredans' staan aan beide kanten van de weg ijzeren hekken ter voorkoming, dat de leerlingen onverhoeds de drukke weg kunnen oversteken.

Zoals blijkt uit bijgaande foto, vormen deze hier aanwezige hekken een zeer storend 'ijzeren beeld' voor de bewoners én voor de wandelaars op de route 'Romeins Tijdpad' en de 'N70' in deze overigens zo mooie groene omgeving.

In intensief overleg met 'De Sterredans' is, na terugkoppeling met informatie naar alle buurtbetrokkenen, een plan ontwikkeld (Fase 1) om de ijzeren hekken vóór de fietsrekken te verwijderen en in de vrijkomende ruimte - voor kinderen niet doordringbare - groenblijvende hagen van ca. 1 m. door de gemeente te laten plaatsen ten laste van de middelen van 'Mijn Wijkplan'.

Tegenover 'De Sterredans' ligt de 'Angelaschool' (waar ook aan de weg ijzeren hekken staan), die in 2019 verbouwd zal worden tot woningen. De gemeente is bereid om na de uitgevoerde verbouwing en als het bouwverkeer weg is, in overleg met de buurt te bezien hoe een integrale 'groen'-aanpak van beide kanten kan worden gerealiseerd (Fase 2).

Initiatiefnemer

Deelnemers

Criteria

100.0%
Draagvlak creëren voor plan bij school en omwonenden
100.0%
Financiële haalbaarheidstoets (in percentage uitgedrukt)
100.0%
Technische haalbaarheidstoets (in percentage uitgedrukt)

Budget

  • Verbeteren uitstraling rondom school "de Sterredans' door het verwijderen van hekwerken en het aanleggen van groene hagen

    In 2018
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Op deze pagina bij de foto's wat sfeerbeelden geplaatst en rechts op deze pagina onder bestanden een concept-schets geplaatst, die eerst met initiatiefnemer en school wordt besproken. Er is ook rekening gehouden met de nieuwe inrit van de tegenoverliggende 'Angelaschool' die verbouwd wordt.

Initiatiefnemer gesproken. We maken eerst een schets wat bedoeling is (hekwerk weghalen, groen erin) en plannen dan de afspraak. Dat praat makkelijker. Tevens kunnen dan nog andere aspecten als veiligheid aan de orde komen.

Gezien de likes en de reacties heb ik uw idee naar de uitwerking geplaatst. Graag wil ik met u als wijkbewoners in overleg om te kijken waaraan behoefte is en voor welk budget er plannen gemaakt kunnen worden. Ik bespreek een datum met initiatiefnemer; deze datum wordt op mijnwijkplan gecommuniceerd en u kunt bij deze bijeenkomst aansluiten.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Uw idee heeft al diverse hartjes en reacties gekregen en staat op dit moment op een eerste plaats. Begin mei kijken we welke ideeën voor verdere uitwerking in aanmerking komen. Uw idee maakt goede krans gezien de reacties tot op heden.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 17-10-2018

Loïse van der Sloot. Hierbij ondersteuning voor het idee.

Antwoord

Hierbij ondersteuning voor het idee.

Antwoord

Een plan naar mijn hart: meer groen, meer veiligheid, een mooie woonstraat.

Antwoord

Wij steunen dit initiatief.

Antwoord

Zeer goed en mooi plan. Hoop op snelle uitvoering

Antwoord

Een prima plan! Ook zou er wat gedaan moeten worden aan de zéér onveilige fietsuitgang van het Canisiuscollege.

Antwoord

Goed initiatief. Dit zal de straat een mooie uitstraling geven.

Antwoord

Helemaal O.K.

Antwoord

Een heel goed idee !

Antwoord

Zou het heel fijn vinden , want al dat ijzer geeft geen mooi aanblik in onze straat. Meer groen ! En meer veiligheid in onze straat, bij de school , en de fietsuitgang van het Canisiuscollege.

Antwoord

Zeer goed plan. Dit ijzer geeft een bezonder lelijke aanblik van deze prachtige buurt. Ik zeg, zsm eruit die rommel en groen ervoor terug.

Antwoord

Kan wllicht ook de zeer onveilige fietuitgang van het Canisiuscollege meegenomen worden

Antwoord

Dat zou ik ook zeer op prijs stellen. Daar kunne alleen maar ongelukken van komen. En we willen toch het schaap....

Antwoord

kunne + kunnen

Antwoord
Idee is ingestuurd op 09-04-2018