Herinrichting Woonstraten: Plutostraat

Het asfalt, de riolering en huisaansluitingen in de Plutostraat zijn aan vervanging toe. Dit onderhoud is noodzakelijk, maar het biedt tegelijkertijd een mooie kans om de straat voor u als bewoner prettiger te maken om doorheen te rijden, lopen of verblijven. Op deze pagina leest u er meer over.

We gaan de Plutostraat vernieuwen
Dat doen we zowel boven als onder de grond. Ook gaan we voor een duurzame inrichting van de straat door duurzame materialen te gebruiken en de uitstoot van uitlaatgassen te beperken. De uitvoering van het werk begint na de zomer in 2021. Gemeente Nijmegen en Heijmans Infra werken samen aan dit project. De plannen voor de inrichting gaan we nu maken. Sommige zaken liggen al vast, maar er is nog veel ruimte voor bewoners om met ons mee te denken.

De mening van straatbewoners telt
Tot en met 10 januari hebben de bewoners een online vragenlijst in kunnen vullen. Ruim 50% van de bewoners uit de straat heeft dit gedaan! In deze vragenlijst hebben bewoners hun mening gegeven over parkeren, spelen, bewegen, ontmoeten, groen, de inrichting en de uitstraling van de straat. Kortom: over alles wat voor u belangrijk is. Onder 'bestanden' in de linker kolom vindt u een samenvatting van de ontvangen antwoorden.

Samen met de bewonerswerkgroep werken we de ideeën verder uit
Een groep bewoners uit de straat heeft via de vragenlijst aangegeven mee te willen denken over de herinrichting. Deze bewoners vormen samen de werkgroep waarmee we de behoeften en ideeën voor de straat verder uitwerken. De door u ingevulde vragenlijsten vormen hiervoor belangrijke input. In de werkgroep bespreken we de ideeën en maken we samen een eerste voorstel voor het ontwerp voor de straat.

Hieronder leest u de planning

Tot 10 januari
Invullen online vragenlijst alle bewoners Perzikstraat.

2 - 4 februari
Uitwerken ideeën en behoeften met werkgroep bestaande uit enkele buren.

23 - 25 februari
Eerste opzet ontwerp met werkgroep bestaande uit enkele buren.

Medio april*
Publiceren van het schetsontwerp op MijnWijkPlan.

26-29 april*
Afronden ontwerp met werkgroep bestaande uit enkele buren.

Eind mei
Bewonersavond voor alle bewoners Perzikstraat.

September - oktober:
Uitvoering werkzaamheden door Heijmans Infra.

*Dit deel van de planning is aangepast ten opzichte van de eerdere informatie in de bewonersbrief hiernaast van 21 december 2020. In de aangepaste planning gebruiken we de periode maart en april om de eerste opzet van het ontwerp verder uit te werken tot een technisch ontwerp. Daarna gaan we met de werkgroep verder met de invulling en materialisatie van de straat en komen we samen tot een ontwerp voor de straat. Dit presenteren we aan alle bewoners tijdens de bewonersavond eind mei.   

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 15-06-2020