Herinrichting Woonstraten: Plutostraat

Het asfalt, de riolering en huisaansluitingen in de Plutostraat zijn aan vervanging toe. Dit onderhoud is noodzakelijk, maar het biedt tegelijkertijd een mooie kans om de straat voor u als bewoner prettiger te maken om doorheen te rijden, lopen of verblijven. Op deze pagina leest u er meer over.

We gaan de Plutostraat vernieuwen
Dat doen we zowel boven als onder de grond. Ook gaan we voor een duurzame inrichting van de straat door duurzame materialen te gebruiken en de uitstoot van uitlaatgassen te beperken. De uitvoering van het werk begint na de zomer in 2021. Gemeente Nijmegen en Heijmans Infra werken samen aan dit project. De plannen voor de inrichting gaan we nu maken. Sommige zaken liggen al vast, maar er is nog veel ruimte voor bewoners om met ons mee te denken.

De mening van straatbewoners telt
Tot en met 10 januari hebben de bewoners een online vragenlijst in kunnen vullen. Ruim 50% van de bewoners uit de straat heeft dit gedaan! In deze vragenlijst hebben bewoners hun mening gegeven over parkeren, spelen, bewegen, ontmoeten, groen, de inrichting en de uitstraling van de straat. Kortom: over alles wat voor u belangrijk is. Onder 'bestanden' in de linker kolom vindt u een samenvatting van de ontvangen antwoorden.

Samen met de bewonerswerkgroep werken we de ideeën verder uit
Een groep bewoners uit de straat heeft via de vragenlijst aangegeven mee te willen denken over de herinrichting. Deze bewoners vormen samen de werkgroep waarmee we de behoeften en ideeën voor de straat verder uitwerken. De door u ingevulde vragenlijsten vormen hiervoor belangrijke input. In de werkgroep bespreken we de ideeën en maken we samen een eerste voorstel voor het ontwerp voor de straat.

Het schetsontwerp voor de Plutostraat is klaar
In januari en februari is de werkgroep aan de slag geweest met het ontwerp voor de herinrichting van de Plutostraat. We namen de wensen van de bewoners als uitgangspunt. Het resultaat vindt u in de linkerkolom. In een tweede bijeenkomst met bewoners hebben we het ontwerp wat aangepast. Ook deze ziet u in de linkerkolom. In dit ontwerp ziet u de ligging en breedte van de rijbaan en het trottoir. Ook kunt u alvast zien waar de parkeervakken, drempels en groenvakken gaan komen.

Hieronder ziet u welke wensen er door de bewoners van de Emmalaan zijn aangegeven. En daaronder leest u hoe we deze wensen laten terugkomen in het ontwerp. De verdere uitwerking hiervan volgt in het Voorlopig Ontwerp.

Hieronder leest u de planning

Tot 10 januari
Invullen online vragenlijst alle bewoners Plutostraat. De samenvatting vindt u in de linker kolom. 

2 - 4 februari
Uitwerken ideeën en behoeften met werkgroep bestaande uit enkele buren.

23 - 25 februari
Eerste opzet ontwerp met werkgroep bestaande uit enkele buren. Het schetsontwerp vindt u in de linker kolom. 

Mei
Afronden ontwerp met werkgroep bestaande uit enkele buren.

Juni
Bewonersavond voor alle bewoners van de Plutostraat. De presentatie van de avond vindt u in de linker kolom. 

4e kwartaal 2021
Uitvoering werkzaamheden door Heijmans Infra.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 15-06-2020