Graafseweg Herinrichting Rozenstraat tot Dennenstraat

Graafseweg
De Graafseweg was vroeger een nationale route tussen Noord- en Zuid-Nederland.  Met de komst van de A50 in 1976 en met de bouw van De Oversteek in 2013 is de functie van de weg geleidelijk veranderd in die van een stadsweg. Het uiterlijk van de weg sluit echter niet aan bij de functie. De weg is nu nog te breed en nodigt uit tot te hard rijden. Daarom willen we de weg zo aanpassen dat die beter aansluit bij die nieuwe functie. In 2017 hebben we het deel tussen Keizer Karelplein en Rozenstraat aangepast. De weg heeft een nieuwe indeling gekregen met meer ruimte voor de fiets, de kruispunten zijn veranderd en er zijn nieuwe ‘slimme’ verkeerslichten gekomen. De aanpassing heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid autoverkeer hier niet verder kan groeien. Op deze manier stimuleren we dat autoverkeer dat niet in de (binnen)stad hoeft te zijn, kiest voor de A50 en de S100 (de route via De Oversteek)  

Rozenstraat-Neerbosscheweg
Nu het deel tussen Keizer Karelplein en Rozenstraat is aangepast, willen we ook met het deel tussen de Graafseweg en Neerbosscheweg aan de slag. Daarbij willen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de bewoners van de Graafseweg: iets doen tegen te hard rijden, veilige oversteekplaatsen en de aanleg van een fietspad of ventweg, zodat de woningen ook per fiets bereikbaar worden. De verschillende inrichtingsmogelijkheden die hiervoor bedacht zijn, hebben we  verkeerskundig laten doorrekenen.

Op het stuk tussen Rozenstraat en Wolfskuilseweg kunnen we terug naar 2x1 rijstrook. Hierdoor ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld een ventweg of fietspad langs de woningen.
Op het stuk tussen Wolfskuilseweg en Neerbosscheweg zou minder rijstroken leiden tot meer verkeer op de omliggende wegen. Omdat we dat niet willen, gaan we hier de weg aanpassen met behoud van 4 rijstroken. Maar ook met 4 rijstroken kunnen we de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door het versmallen van rijstroken en het aanpassen van oversteekplaatsen.
De komende tijd wordt het ontwerp van de weg verder uitgewerkt in overleg met de bewoners Als de verkeershinder door de renovatie van de Waalbrug voorbij is, willen we starten met de werkzaamheden. Dat doen we bij voorkeur in de rustige zomerperiode van 2021.

Informatieavond op maandag 28 oktober 2019
Deze avond werd druk bezocht door ongeveer 70 - 80 personen.

De presentatie van die avond en de getoonde schetsontwerpen zijn in de bijlagen in te zien. Ook de verkeersstudie die aangeeft dat tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg de Graafseweg versmald kan worden tot 2 x 1 rijstrook, is in de bijlagen te zien.
We hebben alle reacties die we op de informatieavond en erna ontvingen, verzameld in de reactienota.
De planning is dat we eerst de discussie in de raad afwachten over de Graafseweg, en daarna de reacties gaan beantwoorden. Begin 2020 kan men deze antwoorden verwachten.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 31-10-2019
Idee is ingestuurd op 28-10-2019