Graafseweg Herinrichting Rozenstraat tot Dennenstraat

Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten hebben we de Graafseweg een inrichting geven die beter past bij de huidige functie van stadsweg. Vorig jaar hebben we tijdens de digitale informatiebijeenkomst op 10 november 2020 het ontwerp van de Graafseweg toegelicht. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad begin 2020 een besluit genomen over het ontwerp. 

Het ontwerp
Het ontwerp vindt u op links op deze pagina.
Het ontwerp is uitgesplitst naar het civiele ontwerp, groenplan en markering&borden.

Uitvoering werkzaamheden / Verkeersmaatregelen
Nu wordt er nog gewerkt aan de ventweg tussen de Groenestraat en de Rozenstraat. Binnen enkele weken zullen deze werkzaamheden achter de rug zijn.

Schuine banden
Alleen de schuine trottoirband die is aangebracht tussen de rijbaan en trottoir, is nog een punt van discussie. Deze band is  bedoeld als afscheiding tussen rijbaan en trottoir. Omdat het hier een drukke weg betreft, is voor een iets hogere band gekozen (7cm) dan in een woonstraat (5cm). Deze band wordt ook gebruikt om over heen te rijden naar eigen terrein.

Een aantal bewoners vindt de inrit naar hun perceel niet goed zichtbaar en het oprijden van de band naar eigen terrein  ongemakkelijk en gevaarlijk. Dit alles zou tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Er is al een aantal keren overleg geweest met mij als projectleider over dit onderwerp.
We hebben de argumenten van de bewoners intern overlegd en we hebben besloten om tegemoet te komen aan de mening van de bewoners.

Nieuw ontwerp inritten
We hebben een nieuw ontwerp gemaakt voor  het deel waar nu de schuine banden zijn aangelegd. Bij het nieuwe ontwerp hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Bewoners met een inritvergunning krijgen een verlaagde band.
  • Bedrijven met een duidelijke parkeerfunctie krijgen een verlaagde band.
  • Veel gebruikte inritten, zoals de appartementen Graafseweg 247 – 251 en de toegang naar de parkeerboxen tussen nummer 259 en 261, krijgen een verlaagde band.
  • Daar waar voorheen een verlaagde band was aangebracht en waar nu nog steeds op eigen terrein wordt geparkeerd, maar geen vergunning bekend is,wordt de trottoirband verlaagd.
  • Bij aanpassing verlagen we een lengte die is benoemd in de inritvergunning.
  • De verlaging bestaat uit een overgangsband van 1m breed, een verlaging benoemd in de parkeervergunning en weer een overgangsband. De verlaging is even hoog als de kant van de rijbaan. Het trottoir wordt ter plekke verlaagd.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten hebben we een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp kunt u links hiernaast inzien.

Hebt u opmerkingen of vragen over het ontwerp, dan verzoek ik u deze aan mij kenbaar te maken. Graag voor vrijdag 19 november 2021. Dan zal ik daarna het ontwerp definitief maken.

Er zit een redelijk lange levertijd op de nieuw aan te brengen trottoirbanden. Daarom kan de realisatie na het vaststellen van het ontwerp nog 2 tot 3 maanden op zich laten wachten.

Meer weten/vragen?
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u met mij opnemen via 024-3292889 of j.dibbits@nijmegen.nl.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Beste projectontwikkelaar, De werkzaamheden aan de Graafseweg lijken grotendeels afgerond. In veel voortuinen, waaronder de mijne, liggen echter nog lange oranje kabels. Kunt u aangeven of hier nog iets mee gedaan gaat worden en wanneer? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Met vriendelijke groet, Valerie Dresscher, Graafseweg 175

Antwoord

Hoi Valerie, ik woon ook aan de Graafseweg.Die oranje kabels zijn van het glasvezelnetwerk van KPN, de gemeente (of projectleider) doen hier niets mee.Bij mij is die oranje kabel een tijd geleden van de voortuin naar de meterkast gebracht.Geen idee of jouw gedeelte van de straat nog aan de beurt komt of dat je een kaartje hebt gemist?Hier vind je vast iets wat je verder kan helpen:https://www.kpnnetwerk.nl/mijn-status/https://www.kpnnetwerk.nl/netwerkupdates/https://www.kpnnetwerk.nl/afspraak-maken/

Antwoord

Beste Valerie,Deze kabels zijn volgens mij van Reggefiber voor glasvezel (?). Het is mij niet bekend wanneer zij deze kabels komen aansluiten in de huizen.Met vriendelijke groet, John Dibbits, projectleider gemeente

Antwoord

>>>>>>i.v.m. beperking aantal tekens is dit het derde deel van mijn reactie

Antwoord

Ook aan de Graafseweg zelf staan tussen de Rozenstraat en Willemsweg nog twee overbodige borden met de tekst "Wijk uit". Niet heel storend maar wel slordig.

Antwoord

>>>>>i.v.m. beperking aantal tekens is dit het tweede deel van mijn reactiei.v.m. beperking aantal tekens volgt zo het derde deel van mijn reactie

Antwoord

Over een aspect van het hele project "Graafseweg" kan ik niet anders dan ontevreden zijn: Het betreft het weghalen van overbodige afzettingen en bebording nadat de hoofdrijbaan van de Graafseweg weer toegankelijk was voor autoverkeer: Op 30 augustus heb ik Van Gelder geattendeerd op het feit dat het stukje fietspad tussen Hatertseveldweg en Graafseweg (t.h.v. Lelystraat) nog steeds half afgesloten was met een groot gaashek en een rood-wit afzettingshek. Deze afzetting stond er om sluipverkeer (auto's) via het fietspad tegen te gaan maar was na opening van de Graafseweg niet meer nodig en alleen maar hinderlijk en goed beschouwd ronduit gevaarlijk. >>>>i.v.m. beperking aantal tekens volgt zo deel 2

Antwoord

Over een aspect van het hele project "Graafseweg" kan ik niet anders dan ontevreden zijn: Het betreft het weghalen van overbodige afzettingen en bebording nadat de hoofdrijbaan van de Graafseweg weer toegankelijk was voor autoverkeer: Op 30 augustus heb ik Van Gelder geattendeerd op het feit dat het stukje fietspad tussen Hatertseveldweg en Graafseweg (t.h.v. Lelystraat) nog steeds half afgesloten was met een groot gaashek en een rood-wit afzettingshek. Deze afzetting stond er om sluipverkeer (auto's) via het fietspad tegen te gaan maar was na opening van de Graafseweg niet meer nodig en alleen maar hinderlijk en goed beschouwd ronduit gevaarlijk. >>>>i.v.m. beperking aantal tekens volgt zo deel 2

Antwoord

De werkzaamheden zijn volop op gang en sommige vragen komen nu pas in me op nu ik de uitvoering voor me zie: - De nieuwe lantarenpalen tussen Rozenstraat en Wolfkuilseweg (even huisnr.) zijn veel hoger, staan met grotere afstaand maar lijken ook veel feller dan de oude. Hier hebben sommige buren last van omdat ze vel in hun ramen schijnen. Is het mogelijk om deze met bijv. geel of (ik zag elders) groen te voorzien ipv wit? - Aan dezelfde kant is er tussen fietspad en rijbaan een smal tussenstuk dat tegenwoordig dicht getegeld wordt. Zou het niet fraaier zijn om hier bijv. een laag haagje of een strook met wildbloemen te plaatsen? - Zou de doorstroom van busverkeer naar de binnenstad verbeteren het kruispunt Graafseweg/Rozenstraat een bus-stoplicht krijgt die bussen altijd de voorrang geeft om naar links van baan kunnen wisselen richting station? Ook zouden bussen die aan de bushalte staan een rood stoplicht kunnen 'aanvragen' zodat zij makkelijk richting station kunnen rijden.

Antwoord

Beste Gero Lange,Ik heb uw vragen doorgestuurd naar de projectleider. Aanstaande maandag zal ik via Mijn wijkplan reageren.Gr. Renske Peek

Antwoord

Beste heer Lange,Indien u last heeft van de openbare verlichting, verzoek ik u precies aan te geven welke masten het betreft. Dan kan ik kijken of daar iets aan gedaan kan worden.De strook waar u op doelt, is te smal voor een haag. Daarom wordt die strook dicht gestraat.De bussen krijgen al prioriteit in de verkeersregeling. Omdat ze tussen de auto's rijden op de kruising Rozenstraat, hebben we geen apart buslicht.Met vriendelijke groet,John Dibbits, projectleider gemeente Nijmegen

Antwoord

Mbt de verlichting, ook wij ondervinden in huis last van de nieuwe LED verlichting.Dit gaat om de lantaarnpalen ter hoogte van Graafseweg/Ds Creutzbergweg/Verbindingsweg

Antwoord

Geachte heer Dibbits,het betreft in dit geval de mast op de hoek tussen Graafseweg en Derde van Hezewijkstraat direct voor de voortuin van GW 196/DvHwS1. Maar zoals u ziet zijn er nog meer mensen die er last van hebben. Mbt begroening - dank voor het antwoord. Wel jammer. Mbt de bushalte meen ik het zo te begrijpen dat de bus vanuit de halte door het fluiende verkeer van twee rijstroken, helemaal naar links moet om richting station af te kunnen slaan. Door de bus prioriteit te geven met een rood stoplicht (op aanvraag) kan hij makkelijk oversteken en zal hem met name tijdens de spits sneller maken.Mvg, Gero Lange

Antwoord

Ik heb een vraag over de betekening van tekens op de bouwtekening: Op de tekening van het stuk tussen de Wolfskuil en de Rozenstraat staan rode tekentje die op de stoepen ingetekend staan(vierkantje verbonden met een rondje) Is dat een lantaarnpaal?

Antwoord

Worden bij de herinrichting de trottoirs op het gedeelte tussen de Rozenstraat en de Groenestraat (metname gedeelte tussen huisnummer 167 en 241 en dus aan de 'zuidzijde' van de Graafseweg) voorzien van schuine trottoirranden? Al geruime tijd is dit gedeelte van het trottoir langs de Graafseweg voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of rollator regelmatig ontoegankelijk op de dagen dat de DAR de GFT of oud papier containers ledigt. Deze containers worden door de DAR zodanig teruggezet dat het trottoir vaak geheel geblokkeerd is. Pogingen om hier verandering in te brengen (meer discipline bij de DAR) hebben tot nu toe geen resultaat gehad. Met schuine trottoirranden hebben minder validen dan in elk geval de mogelijkheid om met enige moeite via ventweg/fietspad hun weg te vervolgen. Met de huidige rechte (verticale) trottoirranden is dit vrijwel onmogelijk. Dit is weliswaar een gevalletje 'symptoombestrijding' maar toch beter dan niets....

Antwoord

Net een reactie van John Dibbits gehad: er komen geen schuine trottoirranden maar gewoon rechte (die er nu ook liggen).Erik Westerman

Antwoord

Was de nieuwe oversteek niet bedoeld om makkelijker Heseveld in te kunnen? Deze omweg lijkt niet echt doordacht. Zoals nu plotseling getekend, lijkt het me onveilig en onlogisch!

Antwoord

Je kan ook via de verbindingsweg rijden, wordt ook aangesloten op nieuwe aansluiting.

Antwoord

In reactie op punt 3: ONVEILIG! Goed dat er fietspaden komen, maar met dit nieuwe voorstel om het fietspad uit te laten komen op het einde van de Oude Graafseweg creëer je ter plekke een erg gevaarlijke situatie: fietsers komen uit op een keerlus waar onder meer DAR, bestelbussen en vrachtverkeer doorlopend gebruik van maken. Het overzicht voor de fietsers is daarbij ronduit slecht. Een veel veiliger, en logischer route zou zijn om het fietspad parallel aan de Graafseweg door te trekken tot voorbij de huizen aan de Oude Graafseweg en dan aan te laten sluiten op het bestaande fietspad van het Vedelpad. De ruimte is hier langs de Graafseweg ook voor: er ligt een strook asfalt die nu niet gebruikt wordt.

Antwoord

Goed plan!

Antwoord

De aansluiting van het nieuwe fietspad vanaf de Cavaljeweg via de Graafseweg en de Oude Graafseweg naar het Vedelpad is onveilig! Er zitten 2 haakse bochten in en met name de aansluiting op de Oude Graafseweg met een haakse bocht is gevaarlijk. Het is veel beter om dit fietspad wat verder langs de Graafseweg door te trekken en rechtstreeks op het Vedelpad te laten aansluiten.

Antwoord

Inderdaad, dit lijkt ons ook zeker geen wenselijke situatie. Zeker ook in combinatie met parkerende auto’s en het laad en losverkeer. Veel beter zou zijn om het fietspad iets door te trekken een aan te laten sluiten om het huidige fietspad aan het Vedelpad.

Antwoord

De oversteek verplaatsen naar Cavaljé weg , kan een onveilige situatie inhouden. Voor hen die graag de kortste weg kiezen, die van de Verbindingsweg naar de nieuwe kruising bij de Cavaljéweg de Ds. Creutzbergweg passeren is het een uitnodiging om daar over te steken i.p.v. bij de stoplichten. En wat te denken van hen die via de spoorbrug overgang komen, recht toe rechtaan naar de Graafseweg idem via de Ds. Creutzbergweg. Ik ben benieuwd hoe men deze verkeersstromen wil leiden.

Antwoord

Mooi ontwerp! Ik denk dat de straat hiermee veiliger en beter bewoonbaar wordt.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 28-10-2019