Graafseweg Herinrichting Rozenstraat tot Dennenstraat

Graafseweg
De Graafseweg was vroeger een nationale route tussen Noord- en Zuid-Nederland.  Met de komst van de A50 in 1976 en met de bouw van De Oversteek in 2013 is de functie van de weg geleidelijk veranderd in die van een stadsweg. Het uiterlijk van de weg sluit echter niet aan bij de functie. De weg is nu nog te breed en nodigt uit tot te hard rijden. Daarom willen we de weg zo aanpassen dat die beter aansluit bij die nieuwe functie. In 2017 hebben we het deel tussen Keizer Karelplein en Rozenstraat aangepast. De weg heeft een nieuwe indeling gekregen met meer ruimte voor de fiets, de kruispunten zijn veranderd en er zijn nieuwe ‘slimme’ verkeerslichten gekomen. De aanpassing heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid autoverkeer hier niet verder kan groeien. Op deze manier stimuleren we dat autoverkeer dat niet in de (binnen)stad hoeft te zijn, kiest voor de A50 en de S100 (de route via De Oversteek)  

Rozenstraat-Neerbosscheweg
We gaan nu het deel tussen de Graafseweg en Neerbosscheweg aanpakken Daarbij willen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de bewoners van de Graafseweg: iets doen tegen te hard rijden, veilige oversteekplaatsen en de aanleg van een fietspad of ventweg, zodat de woningen ook per fiets bereikbaar worden. Omdat een goede verkeersdoorstroming heel belangrijk is, hebben we verschillende inrichtingsmogelijkheden verkeerskundig laten doorrekenen. Hieruit komt naar voren dat we op het stuk tussen Rozenstraat en Wolfskuilseweg terug kunnen naar 2x1 rijstrook. Hierdoor ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld een ventweg of fietspad langs de woningen. Op het stuk tussen Wolfskuilseweg en Neerbosscheweg zou minder rijstroken leiden tot meer verkeer op de omliggende wegen. Omdat we dat niet willen, blijven hier 4 rijstroken. Die worden wel wat smaller zodat er minder hard gereden kan worden en er ruimte ontstaat voor een verhoogd fietspad zodat de bewoners hier ook met de fiets bij hun huis kunnen komen. Daarnaast willen we de oversteek bij de Verbindingsweg verplaatsen

Aangepast ontwerp
Op 28 oktober 2019 is een eerste ontwerp gepresenteerd aan de bewoners. De opmerkingen en suggesties van deze avond (zie de reactienota) zijn waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Daarnaast heeft de gemeenteraad in juni een motie aangenomen om op het deel tussen Rozenstraat en Wolfskuilseweg naast de 2x1 rijstrook ook nog een busbaan stadinwaarts te maken. Ook is er extra geld gekomen voor de aanpassing van de Graafseweg. Hierdoor kunnen we ook nog op het deel Cavaljéweg – Neerbosscheweg de vluchtstroken weg halen en vervangen door groen. Het aangepaste ontwerp presenteren we tijdens een digitale informatieavond op dinsdag 10 november.

Uitvoering
De uitvoering start naar verwachting in het voorjaar van 2021, als de verkeershinder door de renovatie van de Waalbrug voorbij is.

Digitale bewonersavond 10 november 2020
Dinsdag 10 november hebben we het aangepaste ontwerp gepresenteerd tijdens een digitale bewonersavond. De presentatie kunt u vinden in de bijlagen. Wilt u de avond terugzien dan kan dat via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=L6Z6Xjzdlzo

U kunt nog reageren op het aangepaste ontwerp t/m 17 november. Dit kan door een reactie achter te laten op Mijn Wijkplan of een mail te sturen aan de projectleider John Dibbits, j.dibbits@nijmegen.nl

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Mooi ontwerp! Ik denk dat de straat hiermee veiliger en beter bewoonbaar wordt.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 28-10-2019