St Annastraat herinrichting

Herinrichting van de St. Annastraat

Tussen het Keizer Karelplein en de Oude Groenewoudseweg richten we de ventwegen richten we in als fietsstraat, de parkeervakken blijven gehandhaafd, obstakels op het trottoir halen we zoveel mogelijk weg en de voetgangersoversteken worden veiliger. De straat wordt ook nog eens mooier. Er komen nieuwe lantarenpalen, meer groen en nieuwe, grotere bomen.

Werkvolgorde
De werkzaamheden beginnen aan de oneven zijde van de weg, aan de zijde van het spoor. Iedere fase loopt grofweg van kruispunt naar kruispunt. Als de oneven kant is afgerond gaan we verder aan de even zijde van de weg; vanaf de Groesbeekseweg werken we dan weer richting spoor. Het deel tussen de Groesbeekseweg en het Keizer Karelplein is als laatste aan de beurt. 

Bereikbaarheid
Aan de kant waar niet gewerkt wordt, rijden fietsers in 2 richtingen over de ventweg. Voor de veiligheid van de fietsers is een aantal zijstraten aan de zijde van Bottendaal tijdelijk afgesloten. Doorgaand autoverkeer heeft bij de aanleg van de snelfietsroute nauwelijks hinder van de werkzaamheden. Werkzaamheden op de hoofdrijbaan gebeuren buiten de spits.

Parkeren
Op een deel van de St. Annastraat is gereguleerd parkeren. Bewoners met een parkeervergunning kunnen parkeren in de achterliggende wijk op het moment dat er aan hun kant van de straat  werkzaamheden zijn.

Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden kunnen de wagens van de Dar niet overal komen. In overleg met de Dar wordt per fase een alternatieve locatie aangewezen voor het aanbieden van huisvuil. De bewoners worden hierover per brief geïnformeerd.

Voortgang werkzaamheden volgen?
Aannemer Heijmans houdt u op de hoogte van de voortgang van het werk via de ‘Bouw app’

-Download de Bouw App
-ga naar ‘Ontdek’

-Selecteer Aanleg Snelfietsroute Sint Annastraat
- Klik op toevoegen

-Om pushmeldingen te ontvangen kiest u een doelgroep
Via de app kunt u ook vragen stellen aan de aannemer.  Per e-mail is de aannemer bereikbaar via St.annastraat@heijmans.nl.

 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Dag, Het als voetganger oversteken van de Stijn Buysstraat naar de Fransestraat is enorm bemoeilijkt als je aan de linkerkant loopt. Je moet dan eerst de Stijn Buysstraat oversteken om de Annastraat over te steken en op de rechterkant van de Fransestraat uit te komen. Waarom zijn er niet 2 oversteekplaatsen met vluchtheuveltje voor voetgangers geplaatst? Wat je nu ziet is dat voetgangers om van Stijn Buys naar bijv. St Anneke te lopen, over het fietspad gaan. Niet wenselijk. Groet Marijke

Antwoord

Ik ben het eens met de opmeking van Marijke. In het verlengde van de zuizijde van de Fransestraat is geen voetgangers oversteek. Nu komt de oversteek precies op het terras van Café St. Anneke uit, waardoor men bijna ‘verplicht’ over het terras moet lopen (en zeker met corona is het niet prettig om dwars door een terras te moeten lopen) Overigensnog een opmerking mbt de voetgangers oversteek bij de St. Stephanusstraat. Om precieste zijn thv St. Annastraat 104. Deze oversteek is ‘s avonds erg slecht verlicht. Precies op de plek van deze oversteek ontbreekt een lichtmast aan de westzijde van de St. Annastraat. Ook ontbreken er op enkele plekken nog verkeerszuilen op de vluchtheuvels.

Antwoord

Bij zijwegen is het logisch dat er één voetgangers oversteekvoorziening over de hoofdweg (Sint Annastraat) aanwezig is. Er zijn er geen twee keer twee aangelegd om het aantal mogelijke conflictpunten te beperken. We hebben er hier doelbewust voor gekozen om bij beide wegen een oversteekvoorziening aan de rechterkant van de weg te maken (tussen de fietsoversteken in), omdat op deze locatie is de middenberm het breedst is.

Antwoord

Wanneer komen de beloofde bomen? Het is nu boomplant seizoen, dus dat lijkt mij een goede aangelegenheid.

Antwoord

Het plant seizoen bij de gemeente begint wanneer het blad van de bomen is. Dit zal dus ergens in november zijn.

Antwoord

Bedankt voor de snelle reactie. Ik zie de aanplant met vreugde tegemoet

Antwoord

Gaan jullie ook laadpalen plaatsen?

Antwoord

zijn we de route naar de apotheek vergeten?

Antwoord

De dichtsbijzijnde apotheek (Beckers) vanuit Bottendaal is op de Groesbeekseweg. Hoe kom je daar? Wordt bv de van Trieststraat daarvoor weer 2richting verkeer? Het zou betekenen dat er 4 stoplichten en 10 minuten met de auto nodig zijn om de dichtstbijzijnde apotheek (Beckers, Groesbeekseweg) te bereiken. Dat voor zieken en ouderen in de wijk Bottendaal ondoenlijk.

Antwoord

Door de oversteek Fransestraat Stijn Buysstraat onmogelijk te maken gaan we het sluipverkeer door beide wijken tegen. Het wordt daardoor veel rustiger in de wijken wat ook de verkeersveiligheid ten goede komt. Een consequentie is dan wel dat je een stukje moet omrijden als je met de auto van Bottendaal naar Galgenveld wilt rijden. Voor de duidelijkheid: er worden verder geen straten afgesloten. Het blijft mogelijk om via de andere straten te rijden de St. Annastraat op en af te rijden en een rondje te rijden.

Antwoord

Ben heel erg benieuwd hoe het wordt. De tekeningen zijn veel belovend! Weet iemand of er laadpalen geplaatst gaan worden of nog later geplaatst kunnen worden gezien de transitie naar hybride / electrisch vervoer?

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitvoering op 17-12-2019

Ik zou ook graag het gehele parkeeronderzoek ter inzage hebben, want ik kan mij niet voorstellen dat twee metingen op 9 en 11 oktober 2018 rond 11 uur ‘s avonds representatief zijn om zo maar 11 parkeerplaatsen te schrappen (en dan 7 stuks op één gedeelte van de St Annastraat tussen de Stijn Buisstraat en de Sint Stephanusstraat). De verstedelijking leidt tot kleinere woonruimtes (appartementen) waardoor er meer auto’s in de steden komen. Want volgens de parkeernormen van Nijmegen hebben kleinere wooneenheden relatief meer parkeerruimte nodig: https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Nijmegen/407252/407252_1.html

Antwoord

Het parkeeronderzoek is toegevoegd aan de bestanden.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 04-11-2019

Ik vind het een heel slecht idee om de oversteek van de Fransestraat naar de Stijn Buisstraat. voor auto’s onmogelijk te maken, terwijl nota bene ook nog de afslag van de Groesbeekseweg naar de Stijn Buisstraat vervalt. Dan ben je verplicht om te rijden en eerst het Keizer Karelplein te ronden voor je op de Graafseweg kunt komen, een langere en veel drukkere route, met alle gevaar van dien. Het alternatief, via de St Annastraat en de Groenestraat naar de Graafseweg is, behalve een omweg, ook al druk en gevaarlijk. Anders dan in de Stijn Buisstraat zijn er veel winkels en woonhuizen in de Groenestraat, terwijl die eerste ook nog veel breder en rustiger is. In al die jaren dat wij van de oversteek van de St. Annastraat gebruik maken, is er nooit sprake geweest van ongewenste verkeerssituaties zoals opstoppingen, bijna-botsingen en dergelijke. Het lijkt erop dat de gemeente een oplossing zoekt voor wat geen probleem is en daarmee juist wel problemen gaat veroorzaken.

Antwoord

Met de aanpak van de St. Annastraat wil de gemeente de fietsvoorzieningen verbeteren. Een van die verbeterpunten is de oversteek over de Annastraat. Door de linksafstrook tussen de Fransestraat en de Stijn Buijsstraat weg te halen, ontstaat er ruimte om de fietsers en voetgangers beter en veiliger over te laten steken. Een bijkomend voordeel is dat sluipverkeer (vermijden Keizer Karelplein) door de wijkjes wordt tegengegaan. De wijken zijn aangewezen als een 30 km-zone waar dit doorgaande verkeer niets te zoeken heeft.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 24-06-2019