Sluipverkeer Hees

Op de Voorstadslaan rijdt te veel verkeer.  Een deel van het verkeer dat op de Voorstadslaan rijdt is verkeer dat niet in de wijk hoeft te zijn, dit noemen we sluipverkeer. De afgelopen jaren hebben wij diverse onderzoeken uitgevoerd naar een aanpak voor het sluipverkeer. Tijdens het laatste onderzoek zijn tellingen uitgevoerd en konden bewoners een online vragenlijst invullen.  

Verkeersonderzoek (tellingen en online vragenlijst)

In de periode 2021-2022 zijn metingen uitgevoerd tijdens en na de aanpak van de rotonde en de fietsstraat in de Tweede Oude Heselaan. Hierbij was het nodig om de Voorstadslaan af te sluiten. Deze metingen hebben aangetoond dat de hoeveelheid verkeer op de Voorstadslaan is afgenomen, maar toch vinden wij de hoeveelheid verkeer te hoog. De resultaten van het verkeersonderzoek kunt u terugvinden bij de bestanden. Bij de laatste metingen in maart 2022 is een afname van 15 tot 21 % op de Voorstadslaan gemeten. De hoeveelheid verkeer op de Voorstadslaan ligt nog net boven de 5.000 mvt / etmaal. Tijdens de afsluitingen hebben de bewoners hunervaringen gedeeld over de effecten van de twee afsluitingen. De responsie op de online tool maptionaire was erg hoog, onze dank hiervoor!!  Naast effecten op de hoeveelheden verkeer, gaven bewoners van met name de kleinere straten aan nadelige effecten te ervaren zoals hard rijden.

Herinrichting van de weg

De resultaten van het verkeersonderzoek vormde voor gemeente Nijmegen de aanleiding om nog eens goed na te denken over de eerder voorgestelde proef met het eenrichtingsverkeer. Wij hebben daarom besloten om deze proef niet meer uit te voeren, maar wel de Voorstadslaan (het stuk tussen de Marialaan tot aan de Tweede Oude Heselaan) opnieuw in te richten.   De weg is veel te breed voor een 30 km weg, bovendien is het asfalt in een slechte staat. Met de herinrichting (waarin we waar mogelijk ook drempels  en verhoogde kruispunten steiler gaan aanleggen) verwachten we de hoeveelheid verkeer te kunnen terugbrengen tot een hoeveelheid die passend is bij de functie van de straat.

Het afgelopen jaar hebben wij de financiering gezocht en gevonden, deze is beschikbaar vanaf 2024. Begin 2024 start een projectleider van gemeente Nijmegen met de planvoorbereiding en de participatie. Bewoners van de Voorstadslaan worden hier in 2024 bij betrokken. Als de herinrichting van de weg is afgerond, voeren we nog een meting uit om het effect hiervan te bepalen.

Vragen?

Vragen over deze aanpak kunt u tot 15 juni sturen sluipverkeerhees@nijmegen.nl, daarna sluit dit mailadres. Na 15 juni kunt u uw verkeersvragen sturen aan verkeer@nijmegen.nl. Overige vragen stuurt u naar wijkregisseurwest@nijmegen.nl.

 

Meer informatie

Onder de documenten vindt u de volgende informatie uit de afgelopen jaren:

1. de informatiebrieven (april 2021-juni 2021) 

2. het onderzoeksrapport van adviesbureau Goudappel Coffeng uit 2018

3. een presentatie met extra informatie over de proef en de maatregelen.

4. verkeersonderzoek uit 2021-2022

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Als u vragen heeft over onze plannen of een reactie wilt geven, kunt u deze mailen naar sluipverkeerhees@nijmegen.nl. Vragen op mijnwijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Ik zie geen enkel voordeel van eenrichtingsverkeer. Het is al belachelijk genoeg dat we vanaf de wolfkuilseweg niet meer linksaf op de energieweg kunnen…

Antwoord

Hoe en wanneer kan ik deelnemen aan de enquete over sluipverkeer in Hees? Dat staat niet (volledig) vermeld in de brief van de Gemeente Nijmegen dd. 20-04-2021.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 01-04-2021