St. Hubertusstraat ‘Hazenpark’ – nieuwe woonbuurt

Plangebied
In het noorden van de wijk Hazenkamp liggen de oude fabrieksgebouwen van Alfa Laval waar Van de Klok plannen heeft voor een transformatie naar een nieuwe woonbuurt. Het plangebied van deze herontwikkeling wordt omsloten door de Groenestraat, de Wezenlaan, de Dobbelmanweg en de Sint Hubertusstraat.

Ambitiedocument
De gemeente Nijmegen heeft voor dit gebied een ambitiedocument ("Herontwikkeling Alfa Laval, Van bedrijventerrein naar inclusieve woonbuurt") opgesteld. In een ambitiedocument legt de gemeente haar ambities, ontwikkelkaders en aandachtspunten voor een gebied vast.
Het ambitiedocument - en een uitsnede hieruit - treft u aan als bijlagen op deze pagina.

Huidig plan
Na vaststelling van het ambitiedocument heeft Van de Klok gewerkt aan het opstellen van een haalbaar plan voor het gebied. Daarbij kwam naar voren dat niet alle ambities konden worden vertaald in een uitvoerbaar plan. Dit is het gevolg van de hoge inflatie en hoge bouwkosten. Hierdoor werd de door Nijmegen gehanteerde maximumprijs voor betaalbare koopwoningen (€280.000,-) geen haalbare ambitie meer.
Het huidige plan bevat 171 woningen waarvan 60% betaalbaar woningen  (waarvan 38% sociale zorgwoningen) en 40% vrije sectorwoningen.

Ontwerpbestemmingsplan
Op basis van voornoemd plan is een ontwerpbestemmingsplan voorbereid.
Op 20 juni jl. besloot het college van burgemeester en wethouders om dit ontwerpbestemmingsplan met de naam "Nijmegen Midden 2015 - 9 (Sint Hubertusstraat 10)" voor inzage vrij te geven.
De inzagetermijn is vanaf donderdag 29 juni tot en met woensdag 9 augustus 2023. De stukken zijn zowel fysiek als digitaal in te zien.

12 juli 2023 | Inloopbijenkomst
Voor omwonenden wordt er op woensdag 12 juli a.s. van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden op locatie aan de St. Hubertusstraat 10, 6531 LB Nijmegen.
Tijdens deze bijeenkomst kan eenieder zich laten informeren over het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken.
Zie voor verdere informatie (ook over de wijze van terinzagelegging) de uitnodigingsbrief voor de bijeenkomst die als bijlage op deze pagina is opgenomen.

Meer informatie
Op de site van de projectontwikkelaar Van de Klok www.hazenpark.nl is meer informatie te vinden over dit project.

Contactpersonen gemeente Nijmegen:
Bing Yap, projectontwikkelaar
Tom Meulendijks, projectleider

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 04-05-2023